Teknolojinin Eğitimle Buluştuğu Nokta
0312 945 70 80 & 0850 333 80 70
Uzaktan Eğitimin Faydaları (Yararları)

Geçmişi iki asır öncesine kadar dayanan, öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiği "uzaktan eğitim" günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Uzaktan Eğitim

Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır.

 

Uzaktan eğitim, uygulanması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçlarının iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetidir. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark, bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini (ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve mesleki gelişim kursları) tamamlayabilmeleridir. Uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim fakir ülkelerin baş vurduğu bir öğretim şekli de değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır

 

Uzaktan Eğitimin Avantajları

 

Eğitim süreklilik isteyen bir gelişim sürecidir ve özellikle bilginin değişim hızının korkunç bir ivme kazandığı dikkate alındığında uzaktan eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya konabilecektir. Günümüz bilgi çağında doğru bilginin geçerlilik süresi aylarla ifade edilir bir zaman dilimine sıkışmış bulunmaktadır.

 

Maliyet Avantajı

Uzaktan eğitim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık da, öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır İlk yatırım harcamaları yapıldıktan sonra, alınan araç-gereçlerden veya oluşturulan öğretme-öğrenme sistemlerinden çok kişi yararlandığından eğitim ucuza mal olması sağlanmaktadır .Uzaktan eğitim, eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır.

 

Zaman ve Mekan Avantajı

Uzaktan eğitime farklı yerlerden ulaşmak mümkündür. Kullanıcılar istedikleri zaman, istedikleri yerden eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında çalışabilmektedirler . Uzaktan eğitim ile öğrenme ortamındaki belirgin etkileşim eğitilen ile bilgisayar arasındadır. Hızı ayarlanabilen dolayısıyla kişisel planlara göre öğrenilebilen bir ortam eğitilene sunulmaktadır. Çabuk kavrayan eğitilenler diğerlerini beklemeden ilerleyebilmekte, öğretmen ilgisini daha yavaş kavrayan eğitilenler üzerinde yoğunlaştırılabilmektedir.

 

Teknoloji Avantajı

Yüzyılın getirdiği teknolojik imkanlar internette verilen eğitimde aktif olarak kullanılabilmektedir. Multimedya

öğelerinin tümünün çok kolay ve ücretsiz olarak (video ve görsel, işitsel tasarımlar) kullanılmasını sağlanmaktadır. Teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi çekici hale getirmekte ve öğrenmeyi artırmaktadır. Öğrenme ortamı görsel veişitsel bilişim kolaylıkları ile desteklendiğinde eğitilen ile öğrenme arasındaki etkileşim üst düzeylere çekilebilmektedir. Öğrenenin kontrol edebildiği hatta seçebildiği yardımcı ders unsurları öğrenme ve kavrama hızını artırmaktadır. Görsel ve işitsel bilişim katkısından beklenen bir diğer beklenti ise öğrenmenin kalıcı olacağıdır.

 

Bilgisayar imkanları, araştırmacılığın önündeki fiziksel ulaşım ve kaybolan zaman gibi olumsuzlukları giderme yönünde her geçen gün yeni çözümler üretmektedir. Böyle bir kolaylık şüphesiz eğitilenlerde

klasik yöntemler ile çok zor geliştirilebilen araştırma ruhunu beslemektedir.

 

E-öğrenimde eğitimin odağında bireyin bulunmasının da faydaları bulunmaktadır. Birey odaklı bir eğitim ile bireylerin sorumluluk anlayışı gelişmekte ve kişisel gelişim açısından olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

kaynak

 

ETİKETLER

uzaktan eğitim, eğitim, fayda

 

20.02.2014

TarihTüm Haberler
06.02.2016 Yazılımın Tarihçesi
05.02.2016 Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Mühendisliğine Bakış
28.01.2016 KPSS'ye Çalışma Teknikleri
26.01.2016 Günümüzde Uzaktan Eğitim
26.01.2016 Uzaktan Eğitimin Geleneksel Eğitimden Farkları
25.01.2016 Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayarın Kullanıldığı Başlıca Alanlar
25.01.2016 "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK"
21.01.2016 Bilgisayar Kullanımında Güvenlik ve Sağlık
21.01.2016 Siber Zorbalık Nedir?
20.01.2016 Algı Yönetimi Nedir?
20.01.2016 Bilgi Savaşları
19.01.2016 Erişim Güvenliği : '' Güçlü Parola oluşturma.. ''
19.01.2016 '' Siber Suç ''
18.01.2016 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
18.01.2016 Bilgisayar Destekli Eğitiminin Amaçları
16.01.2016 Teknoloji Çağı Bireylerinde Aranan Özellikler
16.01.2016 E-Learning’e Tarihsel Bakış
15.01.2016 İnsanları Uzaktan Eğitime Teşvik Eden Unsurlar
15.01.2016 Mobil Öğrenmenin Tanımları
15.01.2016 Mobil Öğrenmenin Tarihi
14.01.2016 ‘’G’’ Teknolojisi
14.01.2016 Mobil Öğrenmenin Uzaktan Eğitime Getirdiği Avantajlar
13.01.2016 İnternet Tabanlı Mobil Öğrenme Araçları
13.01.2016 İnteraktif Eğitimin Faydaları Nelerdir?
12.01.2016 İnteraktif (Etkileşimli) Eğitim nedir?
12.01.2016 Mobil Teknolojilerin Kullanımı
12.01.2016 Bilgi, Bilgi Toplumu ve Bilgi Toplumunun Nitelikleri
11.01.2016 Bilgisayar Destekli Eğitimin Türkiye’deki Gelişimi
11.01.2016 Bilgisayar Destekli Öğretim (Computer Assısted Instructıon)
09.01.2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (Ösys) Başvuruları
09.01.2016 Uzaktan Eğitimin Beşinci Evresi E-Öğrenme / Web,İnternet (E-Learning)
08.01.2016 Uzaktan Eğitimin Dördüncü Evresi Akıllı Esnek Öğrenme Modeli ile Öğrenme / Telekonferans Sitemi
08.01.2016 Uzaktan Eğitimin Üçüncü Evresi Esnek Öğrenme Modeli İle Eğitim / Açık Öğretim Kurumları
07.01.2016 Uzaktan Eğitimin İkinci Evresi Çoklu Ortam Modeli / Radyo ve Televizyon Yayını İle Öğretim
07.01.2016 Uzaktan Eğitimin İlk Evresi Posta İle Eğitim / Mektupla Öğretim (The Correspondence Model)
06.01.2016 Yüz Yüze Eğitime Göre Uzaktan Eğitim
06.01.2016 Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi
05.01.2016 Uzaktan Eğitimin Faydaları
04.01.2016 YGS Baraj Puanı Yükseltildi..!
30.12.2015 Yazılım Uzmanı..
29.12.2015 Aöf Sınav Sonuçları Açıklandı.
28.12.2015 Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitim Nedir?
26.12.2015 Bilişim Teknolojileri Kullanımı,2015
25.12.2015 Uzaktan Eğitim?
25.12.2015 Programcılık Sertifikası Alacaklar Dikkat !!!
19.12.2015 Mobil Öğrenme Nedir?
18.12.2015 2016 YGS-LYS Sınav Takvimi Yayınladı.
30.06.2015 LYS Sonuçları açıklandı
23.05.2015 Uzaktan Öğretim Sistemi ve Sistem Yaklaşımı
23.05.2015 Türkiye’deki Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
02.04.2015 Yazılım Uzmanlığı Eğitimi Semineri
09.02.2015 Uzaktan Eğitimi Destekleyen Yazılı-Basılı Materyaller
07.02.2015 Dünyada Uzaktan Eğitimde İlk Televizyon Teknolojileri
04.02.2015 Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme
31.01.2015 Neden Uzaktan Eğitim?
30.01.2015 Uzaktan Öğretim Materyallerinin Biçimlendirici Değerlendirmesi
29.01.2015 Yüz yüze ve Uzaktan Eğitimdeki Program Değerlendirmenin Farklılıkları
28.01.2015 Türkiye'de Uzaktan Eğitimde Radyo ve Radyo ile Eğitim Programları
27.01.2015 Çoklu Ortam (Multimedya) Teknolojisiyle Bilgisayar Destekli Eğitimin Avantajları
26.01.2015 Çoklu Ortam İletişim Sistemleri ve Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Tasarlanması
24.01.2015 İnterneti Uzaktan Verilen bir derse eklerken, şu noktaları dikkate alınması gerekir
23.01.2015 İnternet Üzerinden Yapılan Sınavlar
22.01.2015 E-Öğrenmenin Kapsamı
21.01.2015 E-Öğrenme Uygulamaları
16.01.2015 Bilgisayar Destekli Öğretimin Biçimleri
15.01.2015 Yazılım Uzmanlığı Uzaktan Eğitim Başlıyor
17.11.2014 E-Öğrenmenin Gerçekleşme Biçimleri
15.11.2014 Uzaktan Eğitim Radyo ve Televizyon Dönemi
15.11.2014 Uzaktan Eğitimin Gelişimi
12.11.2014 Uzaktan Eğitim İletişim Teknolojilerini Kullanma Süreci
11.11.2014 Uzaktan Eğitim Etkileşimli Video Tasarımı
10.11.2014 Uzaktan Eğitim Ders Kitaplarında İşaretler
10.11.2014 Uzaktan Eğitim Ders Kitaplarında Yer alması Gereken Kısımlar
08.11.2014 Uzaktan Eğitim Ders kitap ve Not Modülleri
07.11.2014 Uzaktan Eğitimde Basılı Malzemeler Tasarım İlkeleri
07.11.2014 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim
07.11.2014 Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Uygulama Biçimleri
05.11.2014 Uzaktan Eğitim Video Telekonferans
04.11.2014 Telekonferans Uygulamalarının Yararları
03.11.2014 Uzaktan Eğitim Etkili Kullanım İlkeleri
01.11.2014 Uzaktan Eğitim’de İletişim ve Etkileşim Süreci
01.11.2014 Uzaktan Eğitim Programı
31.10.2014 Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Uygulamaları
31.10.2014 Fırat Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
30.10.2014 Bilkent Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
28.10.2014 Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme
27.10.2014 İstanbul Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
25.10.2014 Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
24.10.2014 Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Çalışmaları
23.10.2014 Kalkınma Planlarında Uzaktan Eğitim
23.10.2014 Uzaktan Eğitim Video Tasarım ve Geliştirme Adımları
22.10.2014 Uzaktan Eğitim Sesli Konferans
21.10.2014 Uzaktan Eğitim Materyallerinin Etkili Kullanımı
20.10.2014 Uzaktan Eğitim Sistemi
18.10.2014 Uzaktan Eğitimin Yararları
17.10.2014 Uzaktan Eğitim Avantajları ve Dezavantajları
17.10.2014 Uzaktan Eğitim Programı
16.10.2014 Uzaktan Eğitim Tasarım Modeli
15.10.2014 Uzaktan Eğitim Tasarımı
15.10.2014 Uzaktan Eğitim Transmasyon Sistemi
15.10.2014 Uzaktan Eğitim Tanımı
30.08.2014 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Grafiklerin Yararları / Sınırlılıkları
29.08.2014 Uzaktan Eğitimde Yazılı-Basılı Ortam ve Grafikler
28.08.2014 Uzaktan Eğitimde Etkileşimli Video, Video Teyp ve Video Disk
27.08.2014 Uzaktan Eğitimde İşitsel Teknolojiler
26.08.2014 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları ve Teknolojileri Tasarımı
23.08.2014 Türkiye’de Uzaktan Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
22.08.2014 Uzaktan Eğitim Üzerinde Kullanılan Ölçme Araç, Yöntem ve Teknikleri
21.08.2014 İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Sınavlar İçin Gerekli Özellikler
20.08.2014 Uzaktan Eğitimde Çeşitli Değerlendirme Yöntemleri
19.08.2014 Uzaktan Eğitimde Rol Alan Kişiler
18.08.2014 Uzaktan Eğitimin Uygulamaları
16.08.2014 Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Çalışmaları 2
15.08.2014 Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Çalışmaları
14.08.2014 Uzaktan Eğitim Uygulamaları ile Verilen Hizmetler
13.08.2014 Dünyadaki Uzaktan Eğitimde Uygulamalar
12.08.2014 Uzaktan Eğitim Ders Kitaplarının Programlı Öğretim Yöntemi ile Yazılması
11.08.2014 Uzaktan Eğitimde Multimedia Tasarımı
09.08.2014 Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve VCD Tasarımı
08.08.2014 Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri Tasarımı
07.08.2014 Uzaktan Eğitimin Yayın Yolu ile Öğretilmesi
06.08.2014 Uzaktan Eğitimde Gazete ve Dergiler
05.08.2014 Uzaktan Eğitimde Yararlanılan Yazılı-Basılı Ortamlar
04.08.2014 Uzaktan Eğitimin Bazı Alt Kavramları ve Uygulamaları
02.08.2014 Bireysel Öğretim Teknolojileri
01.08.2014 Uzaktan Eğitimin Yararları Sınırlılıkları ve Etkili Kullanım İlkeleri
31.07.2014 Uzaktan Eğitimde Görsel İşitsel Teknolojiler
26.07.2014 Eğitimde Video Kullanımı
25.07.2014 Uzaktan Eğitimde Değerlendirme Çeşitleri
24.07.2014 Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri
23.07.2014 Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ögeleri
22.07.2014 Uzaktan Öğretim Tasarımı
19.07.2014 Uzaktan Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi
18.07.2014 Türkiye’de Uzaktan Eğitimde Televizyon ve Televizyon ile Eğitim Programları
17.07.2014 Üniversitelerin Uzaktan Öğretim Uygulamasında Karşılaştığı Sorunlar
16.07.2014 Uzaktan Eğitim Uygulamalarını Değerlendirme 2
15.07.2014 uzaktan Eğitim Uygulamalarının Eğitim Teknolojisi Açısından Değerlendirilme
14.07.2014 Türk Uzaktan Eğitim Sisteminin Temel Problemleri
12.07.2014 Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Çalışmaları
11.07.2014 Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları
10.07.2014 Uzaktan Eğitim için Ders Kitaplarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
09.07.2014 Görsel Tasarım İlkeleri
08.07.2014 Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Materyal-Ortam ve teknoloji Tasarımı
07.07.2014 Uzaktan Öğretim Teknolojisinde Değerlendirme
05.07.2014 Bilgisayara Dayalı Akademik Danışmanlık Hizmetleri
04.07.2014 Yüz yüze Akademik Danışmanlık Hizmetleri
03.07.2014 E Öğrenme Nedir?
02.07.2014 Web’e Dayalı Uzaktan Eğitim Modeli
01.07.2014 Uzaktan Eğitimde Bilgisayarlı Öğretimden Yararlanma ile ilgili Yapılmış Araştırmalar
30.06.2014 İnternet’in Örgün Eğitimde Kullanımı
28.06.2014 Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımlarında Öğrenci ile Etkileşim Sağlama Yöntemleri
27.06.2014 Uzaktan Öğretimin Bazı Alt Kavramları ve Uygulamaları
26.06.2014 Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaların Yayın Yolu ile Öğretim Ortamları
25.06.2014 Uzaktan Eğitimin Çeşitli Tanımları
24.06.2014 Yazılı Materyaller Yoluyla Uzaktan Eğitim
23.06.2014 Uzaktan Eğitimin Geleneksel Eğitimle Karşılaştırılması
21.06.2014 Bilgisayar Destekli Öğretim Programları (Yazılımları)
20.06.2014 Uzaktan Öğretim Teknolojisinin Yönetimi
19.06.2014 Uzaktan Öğretim Sisteminde Kütüphaneler
18.06.2014 Uzaktan Öğretim Materyal, Ortam ve Teknolojilerinin Kullanımı
17.06.2014 Uzaktan Eğitimde Finansman
16.06.2014 Uzaktan Eğitim'de Bilgi ve Yönetim Bilişim Sistemi
13.06.2014 Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Uzaktan Eğitimden Yararlanma
12.06.2014 Uzaktan Eğitimde Oluşturmacı Tasarım
11.06.2014 Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi
10.06.2014 Uzaktan Eğitimde Eğitici Rolleri ve Yeterlikleri
09.06.2014 Uzaktan Eğitimde Etkinlik Ölçütleri
07.06.2014 Uzaktan Öğretim Teknolojileri Geliştirme
06.06.2014 Uzaktan Eğitim için Ders Kitaplarının Seçimi
05.06.2014 Uzaktan Eğitimde Çift Yönlü Etkileşimli Model
04.06.2014 Uzaktan Eğitimde Tekyönlü Karma Model
03.06.2014 Tele iletişime Dayalı Uzaktan Eğitim
02.06.2014 Uzaktan Öğretimde Bilgi Sistemi
31.05.2014 Uzaktan Eğitimde Maliyet
30.05.2014 İnternet’in Eğitim Aracı Olarak Kullanımı
29.05.2014 Uzaktan Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları / Sınırlılıkları
28.05.2014 Bilgisayar Destekli Öğretim
27.05.2014 %65 İndirimli KPSS Setlerini Kaçırmayın
27.05.2014 Uzaktan Eğitimde VCD ve DVD Kullanımının Yararları – Sınırlılıkları
26.05.2014 Uzaktan Eğitim Nedir?
24.05.2014 Uzaktan Eğitimde Proje Değerlendirme Yöntemi 3
23.05.2014 Uzaktan Eğitimde Proje Değerlendirme Yöntemi 2
22.05.2014 Uzaktan Eğitimde Proje Değerlendirme Yöntemi
21.05.2014 "Uzaktan Eğitim" Eğitime Yeni Bir Model
20.05.2014 Mektup ile Uzaktan Eğitim-Öğretimden Önce
17.05.2014 Yazışmalı Uzaktan Eğitim Nedir?
16.05.2014 UZAKTAN EĞİTİM WEB TEKNOLOJİLERİ-1
16.05.2014 Uzaktan Eğitimde Öğrenim Tasarımları
15.05.2014 Uzaktan Eğitimin Uygulama Modelleri nelerdir?
14.05.2014 Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Mühendisliğine Bakış
12.05.2014 Hafıza Teknikleri ile KPSS DVD Setlerinde %50 İndirim
10.05.2014 E-üniversite Modeli nedir?
09.05.2014 UzaktanEğitim Projelerinin Değerlendirilmesi
08.05.2014 Neden Uzaktan Eğitim?
07.05.2014 Uzaktan Eğitim İle Bilgi İletişimi Teknolojileri
07.05.2014 Uzaktan Eğitimin Yönetilmesi
07.05.2014 Uzaktan Eğitimin Dünyadaki tarihsen Gelişimi
07.05.2014 Uzaktan Eğitim Projelerinin Değerlendirilme
06.05.2014 Uzaktan Eğitimin Türk Eğitim Sistemindeki Gelişimi
28.04.2014 UZAKTAN EĞİTİM
26.04.2014 UZAKTAN EĞİTİM ORTAMININ HAZIRLANMASI
25.04.2014 UZAKTAN EĞİTİM ; YENİ BİR MODELE GİRİŞ
24.04.2014 Uzaktan Eğitim İle Canlı KPSS Dersleri
14.04.2014 KPSS Uzaktan Eğitim
09.04.2014 Uzaktan Eğitim ve KPSS
07.04.2014 Uzaktan Eğitim İle KPSS Hazırlan
06.04.2014 Uzaktan Eğitim.Com Kpss
02.04.2014 Uzaktan Eğitim LYS Setlerinde İndirim Var
31.03.2014 Uzaktan Eğitim ile KPSS İndirimli Eğitim Setleri
13.03.2014 Uzaktan Eğitim
07.03.2014 Hafıza Teknikleri ile KPSS DVD Setlerinde İndirimler devam ediyor
06.03.2014 Hafıza Teknikleri ile KPSS Video Paketlerde %50 İndirim devam ediyor.
03.03.2014 Uzaktan Eğitim İle Canlı Dersler Yakında Başlıyor. Tıklayın Hemen Başvurun.
28.02.2014 Hafıza Teknikleri ile KPSS Dersleri %50 indirimde
20.02.2014 PHP ve ASP.Net Arasındaki Farklar Ve Kullanım Alanları
20.02.2014 Uzaktan Eğitim İle Hafıza Teknikleriyle YGS, LYS Dersleri
20.02.2014 Halk Eğitimde "Uzaktan Öğretim" Dönemi
20.02.2014 Uzaktan Eğitimin Faydaları (Yararları)
20.02.2014 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yeni Uzaktan Eğitim Programları
20.02.2014 Afyon Kocatepe Üniversitesi E-Konferans Düzenlendi
20.02.2014 Uzaktan Eğitim Sınavları İçin Bilecik’te Sınav Kuyruğu
20.02.2014 2013'te 2 Kişiden 1'i Siber Hedef
20.02.2014 22 bin aile hekimi uzaktan eğitim ile eğitilecek
20.02.2014 Adobe Creative Cloud Nedir?
20.02.2014 Türk şirketleri İşlerini İnternete Taşımada Yavaş Kaldı
20.02.2014 Uzaktan Eğitim Test Yayınında!!
20.02.2014 Uzaktan Eğitim ile Yüksek Lisans Çeşitleniyor
20.02.2014 Öğretmenlik ve Girişimcilik Eğitimi Semineri 2014
18.02.2014 YGS-LYS Video Derslerde İndirimli Satışlar Başladı
16.02.2014 Uzaktan Eğitim İle Kpss Kursu
30.01.2014 Web Tasarım Webineri Devam Ediyor
30.01.2014 KPSS 2014 Başvuruları Ne Zaman?
30.01.2014 2014 Yılı İçin 74 Bin Memur Alınacak
16.12.2013 Elektrik Kesintisi ve İnternetin Geleceği
28.11.2013 KPSS 2013/2 Kasım Atamaları İçin Kadrolar..
28.11.2013 AutoCAD Kursu
26.11.2013 KPSS 2013/2 Tercihleri Bugün Başladı