Tıbbi Sekreterlik Kursu

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre
00Gün - 00Saat - 00dk. - 00sn.
Eğitim Takvimi
Grup No Başlama Tarihi Ücret Sepet Ön Kayıt
10-1 04.02.2023 830 TL
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.
Eğitim İçeriği

Tıbbi Sekreterlik Kursu

Sağlık sektörü teknolojinin de etkisiyle büyüyen ve gelişen bir sektördür. Sektörde oluşan personel açığı da büyüme ile doğru orantılıdır. Sektörde en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlardan biri tıbbi sekreterliktir. Tıbbi sekreter unvanıyla çalışabilmenin yolu ise e-devlet ve üniversite onaylı tıbbi sekreterlik kursu sertifika programını başarıyla tamamlamış olmaktır.

Sertifika Tanıtım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nedir?

Sağlık hizmetlerinin çok disiplinli bir yapısı vardır. Bu yapıda belge ve bilgi yönetimi kritik öneme sahiptir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmeti bu noktada devreye girer. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanların hazırlanıp arşivlenmesi ve gerekli durumlarda ilgili kişilere sunulması olarak tanımlanır. Tıbbi dokümantasyon işlemleri gerçekleştirerek hasta kayıtlarını düzene koymak tıbbi sekreterlerin sorumluluğudur. Tıbbi sekreterin görevleri şöyle sıralanabilir:

 • Hastaların doktora ulaşarak iletişim kurmalarına yardımcı olmak.
 • Giriş çıkış işlemlerini hastanın tedavi sürecine göre oluşturmak
 • Randevu kaydı oluşturmak ve gerekli olduğunda randevu iptal erteleme gibi işlemleri yapmak
 • Hastaların herhangi bir işlem öncesinde doldurması zorunlu olan evrakları doldurtarak onay almak
 • Laboratuvar sonuçlarını doktora ve kurum politikası doğrultusunda hastalara iletmek
 • Tahsilat ve faturalandırma işlemlerini yapmak

Hastanın tedavi ve poliklinik işlemlerini gerçekleştiren tıbbi sekreterler görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hasta haklarını gözetmek ve iş sağlığı ve işçi güvenliği kurallarını uygulamak zorundadır. İş Kanunu kapsamında sağlık personellerine tanınan haklar arasında tıbbi sekreterlikle de ilişkili olan haklar şunlardır:

 • Hasta ve yakınlarından kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini bekleme hakkı
 • Sağlık hizmetini finanse eden kurumlara karşı hak
 • Çalışma koşullarına ilişkin haklar
 • Kanun ve yönetmelikte belirlenen koşullara uygun sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma hakkı
 • Özlük hakları
 • Ücret isteme ve yeterli gelir elde etme hakkı
 • Mesleki bilgi ve becerisini geliştirme hakkı
 • Tanıklıktan çekinme hakkı
 • Hukuki yardım isteme hakkı
 • Meslektaşlar arası dayanışma ve yardımlaşma isteme hakkı
 • Yönetsel ve hizmete ilişkin kararlara katılma ve denetleme hakkı
 • Örgütlenme hakkı

Tıbbi Sekreterlik Kursu Ders İçerikleri

Sağlık kuruluşlarına tıbbi sekreter meslek elemanı kazandıran tıbbi sekreterlik kursu eğitim programında hasta kabulünden tıbbi terminolojiye pek çok konu üzerinde durulur. Konu başlıkları ise şu şekildedir:

 • Tıbbi Dokümantasyon İle İlgili Temel Kavramlar
 • Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Rapor Türleri
 • Hasta Dosyaları Arşivi
 • Hasta Dosyalarının İçeriği
 • Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması
 • Yataksız ve Yataklı Tedavi Kurumları Bildirim Formları
 • Ayaktan ve Yatan Hasta Kayıt İşlemleri
 • Hastane Bilgi Sistemleri
 • Sağlıkta Dijital Dönüşüm
 • ICD Kodlama Sistemleri ve Drg (Tıg-Teşhis İlişkili Gruplar)
 • Tıbbi Sekreterin Özellikleri
 • Tıbbi Sekreterin sağlıktaki Yeri ve Önemi
 • Protokol Kuralları
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Sistemine Geçiş
 • Hastane Hizmetlerinde Kalite Standartları
 • Sağlık ve Hastalık Tanımları
 • Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu

Tıbbi Sekreterlik Kursu İşe Yarar Mı?

Sağlık alanında hasta danışmanı (hasta kabul görevlisi), vezne elemanı, arşiv elemanı ve bölüm sekreteri unvanıyla çalışmak için öncelikli koşul eğitim almaktır. Eğitim almanın iki yolu vardır: Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans bölümünden mezun olmak veya hasta kayıt kabul kursu eğitim programını tamamlayarak tıbbi sekreterlik belgesi almak.

Tıbbı sekreterlik kursu sertifika programı sayesinde sağlık hizmeti veren kuruluşlarda hasta giriş çıkış işlemleri yapmakla sorumlu meslek elemanı olmak mümkün olur. Nitekim kurslar bu özellikleri sayesinde tıbbi sekreterlik belgesi kursu olarak da bilinir. Kursun kazanımı sertifika ile sınırlı değildir. Kursiyerler sağlık sektörü ve tıbbi sekreterlik mesleği hakkında kapsamlı bilgi edinmiş olurlar. Bu sayede şu minvaldeki soruları detaylı olarak yanıtlayabilirler:

 • Tıbbi sekreter ne iş yapar?
 • Sağlık kuruluşlarında basamak sistemi nasıldır?
 • Tıbbi terminoloji nedir?
 • Tıbbi arşivleme nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir?
 • Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması) nasıldır?
 • Tıbbi sekreterler hasta kayıt kabul işlemleri sırasında hangi programları kullanılır?

Tıbbi Sekreterlik Kursu İçin Gerekli Şartlar

Hasta kayıt kabul sertifikası eğitim programı, meslek edindirme kursları kapsamında düzenlenir. Bu nedenle en az okuryazar seviyesinde diploma sahibi olmak öncelikli koşuldur. Tıbbi sekreterlik kursu için gerekli şartlar en az ilkokul mezunu olmak ve fiziksel, zihinsel yeterliliğe sahip olmaktır; fakat istihdamda en az lise mezunu olma şartıyla karşılaşmak olasıdır. Kursiyerlerin mesleki nitelikler uyumlu kişisel özelliklere sahip olması da önemlidir. İyi bir tıbbi sekreter şu özelliklere sahip olmak zorundadır:

 • Etkili iletişim becerilerine hakim olmak
 • Stresle başa çıkabilmek
 • Hızlı ve etkili kararlar alabilmek
 • Sonuç odaklı olabilmek
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Soğukkanlı olmak
 • Dikkatli olmak
 • Yüksek sorumluluk bilincine sahip olmak
 • İyi bir dinleyici olma
 • Diksiyonu düzgün olma
 • Beden dili hareketleri ve anlamları konusunda bilgi sahibi olma
 • Güler yüzlü olmak
 • Yazışma kurallarına hakim olmak

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Nereden Alınır?

Tıbbi sekreterlik sertifikası almak için örgün veya online tıbbi sekreterlik kursu eğitim sürecini tamamlamak gerekir. Tıbbi sekreterlik için gerekli belgeler arasında bulunan tıbbi sekreterlik belgesi mesleki eğitim hizmeti veren kurumlar tarafından sağlanır. Eğitim kurumları üniversite ile iş birliği kapsamında e-devlet üzerinden sorgulanabilen tıbbi sekreterlik sertifikası sunar.

Hasta kabul sekreterliği uzaktan eğitim olarak verilebilen bir eğitimdir. Müfredat bakımdan örgün eğitim ile online tıbbi sekreterlik kursu arasında farklılık yoktur. Online eğitim ders içeriklerine eğitim sürecinin sonunda da ulaşabilme, zaman ve mekândan bağımsız özgür şekilde eğitim alabilme hakkı sunar. Online eğitimde sertifika sınavının online ortamda yapılması da avantaj sağlar.

Tıbbi Sekreterlik Belgesi Nasıl Alınır?

Tıbbi sekreterlik belgesi olarak da ifade edilen sertifikayı almaya hak kazanmak için eğitim sürecini başarıyla tamamlamak gerekir. Yapılan sertifika sınavında en az 45 puan alarak tıbbi sekreterliğe ilişkin gerekli bilgiye sahip olunduğunu göstermek gerekir. Aksi halde eğitim alınmış olsa da sertifika verilmesi mümkün değildir.

Tıp Sekreterliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

Tıp sekreterliği sertifikasının en önemli avantajı istihdam için altyapıyı oluşturmaktır. Nitekim tıbbi sekreterlik sertifika veya diploma olmadan yapılabilen bir meslek değildir. Sertifikanın önemli bir avantajı da ilgili bölümün ön lisans programına alternatif oluşturmasıdır. Kısa sürede, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda hasta danışmanlığı yapmak için sertifika almak iyi bir seçenektir.

Tıbbi sekreterlik sertifikası olanlar kamu sektöründe ve özel sektörde çalışma imkanına sahip olur. Tıbbi sekreterin çalışma alanları şöyledir:

 • Devlet ve özel sağlık kuruluşları
 • Özel muayenehaneler
 • Tıbbi yazılım şirketleri
 • Ambulans şirketleri

Siz de ilgi ve becerilerinizi tıbbi sekreter olmak üzere geliştirmek istiyorsanız e-devlet üzerinden sorgulanabilen üniversite onaylı tıbbi sekreterlik sertifikası almalısınız. Kısa sürede sertifikaya sahip olmak için eğitim sürecine dahil olmalısınız.

Eğitim Sonunda Alabileceğiniz Sertifikalar

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

Kalan Kontenjan: 9

1.300 830 TL %36 İndirim

Neden UzaktanEgitim.com?
 • Sertifika : Üniversite Onaylı
 • E-Devlet : E-Devlet Onaylı
 • Eğitim Süresi : 1 Ay
 • Döküman : PDF+Video
 • Sınav Merkezi : Online
 • Erişim : TAB/PC/MOBİL

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir