Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre
00Gün - 00Saat - 00dk. - 00sn.
Eğitim Takvimi
Grup No Başlama Tarihi Ücret Sepet Ön Kayıt
8-29 07.12.2022 1.850 TL
8-33 24.12.2022 2.400 TL
8-35 01.01.2023 3.000 TL
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.
Eğitim İçeriği

.Net Microsoft Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Yazılım Eğitimi Sertifika Programı

Yazılım Eğitimi Sertifika Programı Size Neler Kazandırır?

Bir yazılım uzmanlığı eğitiminde sunulması gereken eğitim içeriği doğru bir sıralama ile aşama aşama 0’dan ileri seviyeye Windows Form ve WPF dahil tüm eğitim aynı pakette…

Eğitimimiz  öğrenci merkezlidir ; bireysel fayda ön planda tutulmuş, teoriden çok uygulamalara  ağırlık verilmiştir

Eğitimimizi baştan sona tamamlayarak;

 • Kodlama ve programlama,
 • Kodlama ve  pratik uygulamalarla nesne yönelimli programlama
 • 0’dan ileri seviyeye kadar gerçek senaryolarla C#  ile .Net yazılımı
 • Web tabanlı otomasyon sistemleri ve web sitesi tasarımı,
 • Veri tabanı tasarım ve yönetimi,
 • Data binding mekanizmaları ,
 • Windows form uygulamaları ve Microsoft ‘un  en modern görsel programlama ortamı olan (WPF) teknolojisi ve uygulama geliştirme tekniklerine hakim olacaksınız.

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları:

 • ASP.Net Core
 • MVC
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap4
 • JavaScript
 • JQuery
 • TypeScript
 • Angular
 • Entity Framework
 • LinQ

Eğitimimi tamamlayan kursiyerlerimiz:

2 adet yazılım projesi geliştirirsiniz. Bunlardan biri masaüstü yazılımları, diğeri web yazılım projeleridir.

Analitik düşünme,çözüm ve sonuç odaklı olma,hızlı problem çözme becerileri kazanacaksınız.

Masa üstü ve web projeleri oluşturabilirsiniz

0’dan ileri seviyeye kadar C# öğreneceksiniz.

C#dilinde .Net platformunu her seviyede öğrenme imkanına sahip olacaksınız.

Masaüstü uygulamaları geliştirebileceksiniz

Gelişmiş web siteleri tasarlayıp kodlayabileceksiniz.

Visual Studio Programını etkili bir şekilde kullanabileceksiniz. C# dilini Nesne yönelimli olarak kullanırken aynı zamanda yazılımlarınızda katmanlı mimari yapısını oluşturmuş olacaksınız.

Yazılım projeleri üretebilecek alt yapıya sahip olacaksınız.

Veri tabanı ve Microsoft SQL Server konularında bilgi sahibi olacaksınız

Veri tabanı programcılığı yapabileceksiniz

Nesne yönelimli programlamayı öğrenirken ,katmanlı mimari yapı da oluşturmuş olacaksınız.

Üstelik hepsi için ayrı ayrı eğitimler almanıza gerek kalmadan hepsi aynı eğitim programında…

Eğitim sonundaki online sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı  .Net Yazılım Uzmanlığı Sertifikasına sahip olacaklardır.Sertifikaya ek olarak ; sınav puanına göre başarı veya üstün başarı belgesi  alarak Cv’lerini güçlendireceklerdir.

Yazılım sektöründe gerekli eğitimleri alıp kendini yetiştirmiş bireyler yurt içi veya uluslararası alanda yarı zamanlı, tam zamanlı veya freelance çalışarak kamu veya özel sektörde  çalışma imkanına sahip olabilir ve hatta deneyim kazandıktan sonra kendi iş yerlerini bile  açabilirler.

Ayrıca eğitimimizi tamamlayarak  Microsoft Katılım Belgesi alacaksınız ve Microsoft MCSD sınavlarına hazırlık için gerekli alt yapıyı oluşturmuş olacaksınız.

Yazılım Eğitimi İçeriğinde Neler Var? .Net Yazılım Uzmanlığı

Vektörel Grup Uzakten Eğitim Merkezi’nin eğitimde 16 yıllık tecrübesi ve Microsoft yetkili eğitmeni İbrahim Araç’ın bilişim teknolojileri eğitmenliğindeki 15 yıllık deneyimleri ve yazılım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan .Net Yazılım Uzmanlığı eğtiimimiz video ders ,canlı süpervizyon ve uygulamalarla toplam 200 saatlik bir programdır.

Yazılım Eğitimi İçeriği – Detaylı Müfredat

.NET Yazılım Eğitimi İçeriği

 1. Net Platformunu Tanıyalım

1.1. Temel Kavramlar

1.2. Derleme Süreçleri

1.3. NET Framework

1.3.1.MSIL (Microsoft Intermediate Language)

1.3.2. CLR (Common Language Runtime)

1.3.3. CTS (Common Type Specification)

1.3.4.CLS (Common Language Specification)

1.4. İlk Uygulamamız

 1. Uygulama Geliştirme Ortamının Hazırlanması

2.1. Visual Studio Uygulamasının Kurulumu

2.2. Visual Studio Hakkında Genel Bilgiler

2.3. Solution, Yeni Proje Açma, Varolan Proje İle Çalışma

 1. C# Dilinin Temelleri

3.1. C# Uygulamasına Genel Bakış

3.2. Namespace Nedir

3.3. C# Dilinde Veri Türleri

3.3.1.Değer Tipleri

3.3.2.Referans Tipleri

3.3.3.Sabitler (Constants)

3.3.4.Numaralandırma (Enumerations)

3.3.5.Yapılar (Struct)

3.4. Operatörler

3.4.1.Aritmatiksel Operatörler

3.4.2.Karşılaştırma Operatörleri

3.4.3.Mantıksal Operatörler

3.4.4.Bitsel Operatörler

3.5. Tür Dönüşüm İşlemleri

3.5.1.Bilinçli Tür Dönüşümü

3.5.2.Bilinçsiz Tür Dönüşümü

3.6. Koşul İfadeleri

3.6.1.If Deyimi

3.6.2.Switch Deyimi

3.7. Değerlendirme Soruları

3.8. Döngüler

3.8.1.For Döngüsü

3.8.2.While Döngüsü

3.8.3.Do-While Döngüsü

3.8.4.Foreach Döngüsü

3.9. Diziler

3.9.1.Tek Boyutlu Diziler

3.9.2.Çift Boyutlu Diziler

3.10. Değerlendirme Soruları

3.11. Metodlar (Alt Programlar)

3.11.1. Metod Oluşturalım

3.11.2. params Anahtar Kelimesi

3.11.3. Metodlarda Aşırı Yükleme

3.11.4. Ref ve Out Anahtar Kelimeleri

3.12. Değerlendirme Soruları

 1. Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

4.1. Sınıf- Nesne Kavramı ve Kapsülleme

4.2. Kurucu Metodlar

4.3. Kalıtım

4.4. Polymorphism (Çok Biçimlilik)

4.4.1.İsim Gizleme (Name Hiding)

4.4.2.Virtual ve Override Anahtar Kelimeleri

4.5. İleri OOP Kavramları

4.5.1.Abstract Sınıflar (Soyut Sınıflar)

4.5.2.Arayüzler (Interface)

4.6. Gerçek Senaryolarla OOP İlkeleri

4.6.1.ToString()

4.6.2.IComparable

4.6.3.IEnumerable ve Foreach Döngüsü

4.7. Uygulama (Nesne Yönelimli Programlama)

4.8. Static Anahtar Kelimesi

4.9. Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)

4.9.1.Protected Erişim Belirleyici

4.9.2.Internal Erişim Belirleyici

4.9.3.Protected Internal Erişim Belirleyici

4.9.4. Readonly Anahtar Kelimesi

4.10. Generic Kavramı

4.10.1. Generic Metodlar

4.10.2. Generic Sınıflar

4.11. Koleksiyonlar

4.11.1.Boxing ve Unboxing Kavramı

4.11.2.Non Generic Koleksiyonlar (NonGeneric Collections)

4.11.2.Generic Koleksiyonlar (Generic Collections)

4.12. Singleton Tasarım Deseni Örneği

4.13. Factory Tasarım Deseni Örneği

 1. Windows Form Uygulamalarına Genel Bakış

5.1. Form Uygulamasının Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

5.1.1.Designer.cs

5.1.2.Form.cs

5.2. Kontrollerle Çalışma

5.2.1.Tasarım Ekranında Kontrolleri Yönetme

5.2.2.Kod Kısmından Kontrolleri Yönetme

5.3. Olay Temelli Programlama

5.3.1.Tasarım Ekranında Olay Bağlama

5.3.2.Kod Tarafında Olay Bağlama

5.4. Kontrolleri Özelleştirme

5.4.1.Kalıtım Yoluyla Kontrol Oluşturmak

5.4.2.Kullanıcı Kontrolü (User Control) Oluşturmak

5.5. Taş Kağıt Makas Oyunu

 1. WPF Uygulamasına Genel Bakış

6.1. Form.xaml ve Form.cs

6.2. WPF Kütüphane Hiyerarşisi

6.3. Logical Tree ve Visual Tree

6.4. Windows Form Uygulaması ve WPF Uygulaması

6.5. Wpf Uygulamasında Yaşam Döngüsü

6.6. WPF Uygulamasında Derleme Süreci

 1. XAML Dilinin Temelleri

7.1. Temel Kavramlar

7.2. Namespace Bildirimi

7.3. Static Resource ve Dynamic Resource

7.4. Genel Yazım Kuralları

 1. WPF Kontrolleri

8.1. Kontrollere Genel Bakış

8.2. Taşıyıcı (Layout) Kontroller

8.2.1. Grid

8.2.2. StackPanel

8.2.3. WrapPanel

8.2.4. Canvas

8.2.5. Uniform Grid

8.3. Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması

8.4. Arayüz Tasarım Uygulaması-1

8.5. Arayüz Tasarım Uygulaması-2

8.6. Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak

8.6.1. Kontrol Ekleme ve Kaldırma

8.6.2. Kontrollere Olay Bağlama

8.6.2.1. XAML Tarafında Olay Bağlama

8.6.2.2. Kod Tarafında Olay Bağlama

8.6.2.3. Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama

 1. Stillerle Çalışmak

9.1. WPF Uygulamasında Stil Tanımlama

9.1.1. Kontrol Seviyesi Stil Tanımı

9.1.2. Window Seviyesi Stil Tanımı

9.1.3. Application Seviyesi Stil Tanımı

9.1.4. Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği

9.2. Hedef Kontrol (TargetType) Özelliği ve Kalıtım Hiyerarşisi

9.3. Arayüz Stil Uygulaması-1

9.4. Arayüz Stil Uygulaması-2

 1. Kontrol Şablonlarıyla (ControlTemplate) Çalışmak

10.1. Kontrol Şablonu Tanımlamak ve Kullanmak

10.1.1. Şablonları Kontrol İçerisinde Tanımlamak

10.1.2. Şablonları Resource İçerisinde Tanımlamak

10.1.3. Şablonları Stil İçerisinde Tanımlamak

10.2. ControlTemplate Uygulaması-1

10.3. ControlTemplate Uygulaması-2

 1. Veri Bağlama İşlemleri

11.1. DataBinding

11.1.1. DataContext Kullanımı

11.1.2. Binding Özelliği İle Veri Bağlama

11.2. Gelişmiş Veri Kontrolleri

11.2.1. DataGrid

11.2.2. ComboBox

11.2.3. DataGrid ve ComboBox Uygulaması

11.3. OneWay,TwoWay Binding

11.3.1. Observable Koleksiyonlar

11.3.2. INotifyPropertyChanged Arayüzü

11.3.3. UpdateSourceTrigger

11.4. ElementBinding

11.5. Converter Kullanımı

Yazılım Eğitimi İçeriği

 1. Veri Şablonlarıyla (DataTemplate) Çalışmak

12.1. DataTemplate Kullanımı

12.1.1. ComboBox Örneği

12.1.2. ListBox Örneği

12.2. DataTemplate ve Converter Kullanımı

 1. WPF Animasyonlar

13.1. Tekil Animasyonlar

13.1.1. DoubleAnimation

13.1.2. ColorAnimation

13.1.3. ThicknessAnimation

13.2. Storyboard Animasyonlar

13.2.1. Storyboard Kullanarak Animasyonları Yönetme

13.2.2. Kod Tarafında Storyboard Animasyonları Yönetme

13.3. Keyframe Animasyonlar

13.3.1. Expression Blend Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

13.3.2. Blend Programı Kullanarak Keyframe Animasyonlarla Çalışmak

 1. WPF Trigger Kullanımı

14.1. PropertyTrigger

14.1.1. PropertyTrigger Kullanarak Stil Yönetimi

14.1.2. PropertyTrigger Kullanarak Animasyon Yönetimi

14.2. DataTrigger

14.2.1. DataTrigger Kullanarak Stilleri Yönetelim

14.2.2. RelativeSource Kullanımı

14.2.2.1. Uygulama-1

14.2.2.2. Uygulama-2

14.3. EventTrigger

 1. Dependency Property

15.1. Uygulama-1 (Arayüz Tasarım Uygulaması-1)

15.2. -2 (Arayüz Tasarım UygulamaUygulaması-2)

 1. Delegate ve Event Mimarisi

16.1. Delegate (Temsilciler)

16.1.1. Delegate Tanımlama ve Kullanma

16.1.1.1. Tek Metodlu Delegate

16.1.1.2. Multicast Delegate

16.1.2. Hazır Delegate Yapıları

16.1.2.1. Action Delegate

16.1.2.2. Function Delegate

16.1.2.3. Predicate Delegate

16.1.3. İsimsiz Metodlar

16.1.4. Extension (Genişletme) Metodlar

16.1.5. Linq Temelleri

16.1.5.1. Linq To Object

16.1.5.2. Linq To Xml

16.1.5.2.1. Hava Durumu Uygulaması

16.1.5.2.2. Rss Uygulaması

16.1.6. Delegate İle Asenkron Programlama

16.1.7. Delegate ve Event İlişkisi

 1. Asenkron Programlama

17.1. Thread Kullanarak Asenkron Programlama

17.2. Task Kullanarak Asenkron Programlama

17.2.1.Task Oluşturalım

17.2.2.Parent Task, Child Task

17.2.3.ContinueWith

17.2.4.Async ve Await Anahtar Kelimeleri

17.3. Wpf İle Asenkron Programlama

17.3.1. Thread Örneği-1

17.3.2. Thread Örneği-2

17.3.3. Task Örneği-1

17.3.4. Task Örneği-2

 1. Hata Yakalama İşlemleri
 2. Veritabanı Yönetim Sistemi Olarak MS SQL SERVER

19.1. Veritabanı Yönetim Sistemi Kavramı

19.2. Veritabanı ve Tablo Kavramları

19.3. Verileri Tablolara Bölme

19.4. Tablolar Arası İlişkiler

19.4.1. Birden Bire

19.4.2. Birden Çoğa

19.4.3. Çoktan Çoğa

19.5. MS Sql Server Genel Bakış

19.5.1. SQL Server Kurulumu

19.5.2. Sql Server Management Studio

19.6. SQL Sorgu Dilini Tanıyalım

19.6.1. DDL (Data Defination Language)

19.6.2. DML (Data Manipulation Language)

19.6.2.1. Northwind Veritabanını Tanıyalım

19.6.2.2. Temel Sorgular (insert, update, delete)

19.6.2.3. Temel Seçim Sorguları (select)

19.6.2.4. Gelişmiş Seçim Sorguları

19.6.2.5. Birden Fazla Tabloyu Birleştiren Sorgular

19.6.2.6. Gruplama Sorguları

19.7. Stored Prosedürlerle Çalışmak

19.7.1. Prosedür Oluşturma ve Parametrelerle Çalışma

19.7.2. Prosedür Uygulamaları

19.8. Transaction

19.9. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

19.9.1. Scalar Fonksiyonlar

19.9.2. Table Valued Fonksiyonlar

19.10. Trigger

19.10.1. After Trigger

19.10.2. Instead Of Trigger

19.11. Sql Server Views

19.12. ADO.NET Kullanarak Veritabanı Bağlantısı (Konsol Uygulaması)

19.13. ADO.NET Bağlantısı İçin Yardımcı Sınıf Geliştirilmesi

19.14. WPF Uygulaması İle ADO.NET Bağlantısı

 1. Reflection (Yansıma Teknikleri)

20.1. Tür Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Üyelere Erişim

20.2. Özel Attribute Geliştirilmesi

21. MVC

22. HTML5

23. CSS3

24. Bootstrap4

25. JavaScript

26. JQuery

27. TypeScript

28. Angular

29. Entity Framework

30. LinQ

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

Kalan Kontenjan: 3

3.000 1.850 TL %38 İndirim

Neden UzaktanEgitim.com?
 • Canlı Ders : VAR
 • Sertifika : Üniversite Onaylı
 • E-Devlet : E-Devlet Onaylı
 • Eğitim Süresi : 2 Ay
 • Döküman : PDF+Video
 • Sınav Merkezi : Online
 • Erişim : TAB/PC/MOBİL

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir