Site ve Apartman Yöneticiliği Kurs Programı

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre
00Gün - 00Saat - 00dk. - 00sn.
Site ve Apartman Yöneticiliği Kurs Programı
Eğitim Takvimi
Grup No Başlama Tarihi Ücret Sepet Ön Kayıt
5-1 04.02.2023 650 TL
5-18 28.03.2023 1.000 TL
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.
Eğitim İçeriği

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu

Şehir hayatının öne çıkan yerleşimlerinden biri site ve apartmanlardır. Çok katlı yapılar olarak inşa edilen apartman ve siteler, buna bağlı fazla sayıda insan topluluğu barındırır. Bu sebeple de site ve apartman yönetimi aracılığıyla ortak alanda yaşayan insanların uyması gereken kuralları ve düzeni oluşturmak gerekir. Site ve apartman yönetiminin bir numaralı sorumlusu ise apartman yöneticisidir. Site ve apartman yöneticiliği kursumuz ise apartman yöneticisi olmak için gereken bilgileri aktararak sizi gerekli sürece hazırlar.

Online kurs sürecinde, apartman yöneticisinin görevlerini içeren ders içeriklerine yer verilir. Apartman ve site yöneticisi ne iş yapar sorusunu cevaplayan kursumuz, ders içerikleriyle apartman yöneticiliği mesleğini tanıtır. Site ve apartman yönetimi hakkında bilmeniz gerekenleri aktaran kurs, sertifika sunarak da yetkinliğinizi belgeler. Kursiyerler, profesyonel site yönetiminin uygulanma aşamalarını bilerek apartmanı en iyi şekilde yönetmeyi öğrenirler. Ayrıca site yöneticisi olmak isteyenler de eğitim aracılığıyla apartman yöneticinin bilgi kaynaklarını öğrenmiş olurlar.

Apartman ve Site Yöneticiliği Kursu Ders İçerikleri

Yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanan eğitim içeriklerimiz genel olarak şöyledir:

 • Kat Mülkiyeti Nedir?
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • Apartman Yönetimi ve Yönetimi Planı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatı
 • Belediye İmar Planları ile İlgili Yasal Düzenlemeler Nelerdir?
 • Apartman Yöneticisinin Bilmesi Gereken Temel Hukuki Konular
 • Hukukun Kaynakları
 • Hukukun Dalları
 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı
 • Kişiler ve Hukuki Haklar
 • Borç
 • Kişiler Arası İletişim Unsurları
 • Kendini Tanıtma
 • Dinleme
 • İkna

Apartman ve site yöneticiliği kursunu tamamlayan kursiyerler;

 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kavramını,
 • Kat irtifakının nasıl kurulacağını,
 • Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddelerini,
 • Apartman yöneticisinin rutin işlerini,
 • Apartman ve site yöneticisinin sorumluluklarını,
 • Apartman yönetici seçiminin nasıl gerçekleştirildiğini,
 • Anagayrümenkulün yönetim aşamalarını,
 • Kat maliklerinin haklarını ve borçlarını,
 • Kat malikleri ile doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünü,
 • Kat malikleri kurulunun ne işe yaradığını ve ne iş yaptığını,
 • Temel hukuk kavramlarını,
 • Türkiye’nin yönetim yapısını,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatını,
 • Belediyenin imar planı ile ilgili yasal düzenlemeleri,
 • Kat malikleri ile iletişimin nasıl yönetileceğini öğrenmiş olurlar.

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursuna Kimler Katılabilir?

Site ve apartman yöneticiliği eğitimine, site yönetim aşamalarında görev almak isteyen herkes katılabilir. Kursa katılım için belirlenen herhangi bir mezuniyet derecesi bulunmamakla birlikte kat malikleri tarafından yönetici olarak seçilmek için en az lise mezunu olmak, öne çıkarıcı nitelikler arasındadır. Ayrıca emekli olup ek gelir elde etmek isteyenler de eğitime katılarak gerekli bilgileri edinebilir ve kendilerini öne çıkarabilirler.

Apartman Yöneticisi Görevleri

Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman yöneticisinin görevleri şöyledir:

Genel yönetim işlerinin yerine getirilmesi;

 • Kat sahipleri tarafından verilen kararları yerine getirmek,
 • Anagayrimenkulü gayesine uygun olarak kullanmak, bakım ve onarım için gerekli tedbirleri almak,
 • Anagayrümenkulün genel yönetim işleriyle ilgili korunma, onarım ve temizlik işlemlerini hazırlama,
 • Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili bütün ödemelerin kabulü ve yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi,
 • Bağımsız bölümlere ait kiraları toplama,
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren tebligatın kabulü,
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin faydasına olan hususlarda gerekli tedbirleri alma,
 • Kat mülkiyetine dair borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat sahiplerine karşı dava ve icra takibi yapılması,
 • Toplanan paraları ve avansları yatırmak, gerektiğinde paraları almak için muteber bir bankada kendi adına ancak anagayrimenkulün yönetici sıfatını göstererek hesap açmak,
 • Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenliliğini sağlayıcı kontrol ve bakım işlerini işletmek,

Defter tutulması ve belgelerin saklanması;

 • Kat malikleri kurulunun karar, protokol, yapılan ihtar ve tebligat özetini, tarihlerini ve tüm giderleri, deftere tarih sırası belirterek yazmak,
 • Yazılan defter her takvim yılını bitmesinden başlamak üzere bir ay içinde notere kapattırmak.

İşletme projesinin yapılması;

 • Kat malikleri tarafından kabul edilen işletme projesi yoksa bir işletme projesi yapmak,
 • Anagayrimenkulün bir yıllık yönetimindeki tahmini gelir ve gider tutarlarını bildirmek,
 • Tüm giderlerde her kat malikine düşecek tahmini miktarı belirlemek,
 • Her kat malikinin gideri karşılamak için vereceği avans tutarını göstermek,
 • Proje kapsamında kat maliklerine ve bağımsız bölümden yararlananlara imza karşılığında taahhütlü mektup bildirmek,
 • Bildirim sonrası yedi gün içinde projeye itiraz gelirse durumu kat malikleri kurulunda incelemek.

Apartman Yönetimi Belgesi Nasıl Alınır?

Apartman yönetici olmak isteyenler, eğitim aracılığıyla mesleğin icra edilişini öğrenirler. Bilgi kazanımları içeren ders içeriklerinin sona ermesiyle ise online sertifika sınavı uygulamasına geçilir. Kursiyerin katılacağı sertifika sınavı, apartman ve site yöneticiliği sertifikası kazandırır. Sınava katılanlar, en az 45 puan almaları durumunda apartman yönetimi belgesi almaya hak kazanırlar.

Apartman ve Site Yöneticiliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

İnşaat konut yapımının hız kazandığı ve kentleşmenin arttığı bir ortamda, site yönetim konusu da detaylıca ele alınır. Site ve apartman yönetiminde görev alan yönetici de gerekli bilgileri edinerek görevini yerine getirir. Sertifikalı eğitim programımız ise site yöneticisinin kullanacağı bilgilere değinerek site yönetim aşamalarını tanıtır. Kursiyerler, başarılı bir kurs süreci geçirmeleri durumunda sertifika alarak öğrendikleri bilgileri belgelemiş olurlar. Kursiyerin aldığı site yöneticiliği sertifikası, kat malikleri gözünde kursiyeri öne çıkarır. Bununla birlikte kursiyer, site yöneticisi olma durumunda yapacağı işleri önceden öğrenmiş olur.

Eğitim Sonunda Alabileceğiniz Sertifikalar

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

Kalan Kontenjan: 9

1.100 650 TL %41 İndirim

Neden UzaktanEgitim.com?
 • Sertifika : Üniversite Onaylı
 • E-Devlet : E-Devlet Onaylı
 • Eğitim Süresi : 1 Ay
 • Döküman : PDF+Video
 • Sınav Merkezi : Online
 • Erişim : TAB/PC/MOBİL

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir