Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak ve %40 indirim oranından yararlanmak için formu doldurun. Sizi Arayalım

İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı


CANLI DERS
CANLI DERS
ÜNİVERSİTE ONAYLI
ÜNİVERSİTE ONAYLI
MOBİL ERİŞİM
MOBİL ERİŞİM
Eğitim Süresi
: 80 Saat
Canlı Ders
: VAR
Sertifika
: Üniversite Onaylı
Süpervizyon
: VAR
Döküman
: PDF+Video
5-10
₺960,00

Başlama ve Bitiş Tarihi:
23.01.2022
05.04.2022

5-34
₺1.100,00

Başlama ve Bitiş Tarihi:
29.01.2022
09.04.2022

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Günümüz dünyasında hızla yaşanan değişim ve gelişmeler, küresel rekabet ortamı ve dönüşümler ekonomiyi ve iş dünyasını yakından etkilerken; şirketlerin bu ortamdan olumsuz etkilenmemeleri için en önemli sermayeleri olan aktif iş gücünün de çok daha nitelikli olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak iş verenlerin personel işe alım politikalarında de adaylar arasından en donanımlı olup fark yaratanlar tercih edilmektedir.

İş arayanlar tarafında ise gelecek kaygısı olmadan güvenilir ve sağlam bir kurum ve görevde çalışabilmek için ciddi bir rekabet ortamı oluşmakta; teknik, mesleki ve kişisel becerilerini arttırarak fark yaratan ve tercih edilen bir çalışan olmak için bu nitelikli ve faydalı eğitimlerle kişilerin kendilerini geliştirmeleri her geçen gün daha da önem arz etmektedir.

Kuruluş tarihi olan 2004 yılından bugüne; güçlü alt yapısı, uzman kadrosu ve nitelikli eğitimleri ile eğitimde lider bir marka haline gelen Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi günümüzün ve geleceğin parlayan yıldızı insan kaynakları uzmanlığı mesleği ile ilgili; bir eğitimden beklediğiniz her şeyi ve daha fazlasını insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmaları ile tanınan Yeliz Akpolat'ın eğitmenliği öncülüğünde İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifikasyon Eğitim Programı ile sizlere sunuyor.

Türkiye’nin her noktasından İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifikasyon Programımıza katılarak; zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, dilediğiniz an ve dilediğiniz ortamda 7/24 mesleki ve kişisel becerilerinizi arttırarak kaliteli ve kesintisiz bir eğitimle uzmanlaşmak artık çok kolay.

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanmak için uzaktanegitim.com tarafından gerçekleştirilecek online sertifika sınavına girerek başarılı olmanız durumunda Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olacaksınız. Sertifikanızı ister Ankara Kızılay'da bulunan kurumumuza gelip elden teslim alabilir veya bulunduğunuz şehre kargo yolu ile göndermemizi isteyebilirsiniz.

Ayrıca kazanmış olduğunuz sertifika , e-sertifika şeklinde e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Sertifika Tanıtım

İnsan Kaynakları Eğitimi Neden Önemlidir?

Bir şirketi /organizasyonu oluşturan birçok departman vardır ancak tüm bu departmanların verimliliği, performansı ve bu departmanları oluşturan insan gücünün sağlıklı yönetilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi İnsan Kaynakları Departmanının sorumluluğundadır.

Bilgi ve becerileri ile aynı hedef için bir araya gelmiş insan gücünü, sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetebilen kurumlar sağlıklı bir insan kaynakları politikası yürütüyor demektir. Başarılı bir insan kaynakları departmanı olan ve doğru yürütülen bir insan kaynakları politikasına sahip olan şirketler daha az problem yaşar veya yaşanan problemler çok daha hızlı bir şekilde çözülür. Çünkü dünyada her gün değişen iş dinamikleri ve artan rekabetin etkisiyle iş hayatında başarı iyi bir insan kaynakları yönetimine bağlıdır.

Bu Eğitime Kimler Katılabilir?

 • İşverenler
 • Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları
 • İşe Alım Uzmanları
 • Performans Değerlendirme Uzmanları
 • Muhasebeciler
 • Danışmanlar
 • Eğitmenler
 • Yeni Mezunlar ve Öğrenciler

İnsan Kaynakları alanında kendini geliştirmek isteyen, bu alanda çalışıp kendini güncellemek isteyen veya farklı bir meslekte uzmanlaşarak kariyer sahibi olmak isteyen herkes eğitimimize katılabilir.
Mezuniyet ön şartı bulunmamaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Analizi
 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • İş gören Bulma ve Seçme
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme
 • Performans Değerlenmesi
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İş Hukuku
 • Etkili İletişim ve Liderlik
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik
 • Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi

Eğitiminin İçeriği

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi

İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve İşlevleri

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi

Planlama nedir?

İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı

İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri

İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları ve Yararları

İnsan Kaynakları Planlamasının Kapsamı

İnsan Kaynakları Planlama Süreci

İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler

İnsan Kaynakları Planlaması Analiz Yöntemleri

Personel İhtiyacı Çeşitleri

İnsan Kaynağı Talep Öngörme Yöntemleri

İnsan Kaynağı Arzının Belirlenmesi

İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

İş Analizindeki Temel Kavramlar

İş Analizinin Tanımı

İş Analizinin Amaçları

İş Analizinin Verimliliğe Etkisi

İş Analiz Süreci

İş Analizinde Kullanılan Yöntemler

İş Analizinin Sonuçları

İş Gerekleri ve Yetkinlikler

Yetkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması

İş Tanımları

İş Etüdü

İş Dizaynı

İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi

İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları

İş gören Bulma Teknikleri

İş gören Seçme Teknikleri

İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)

Referans Araştırması

İşe Alma Kararı

Teklif Verme

Sağlık Kontrolü

İşe Yerleştirme

Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi

Eğitimin Amaçları

Eğitimin Yararları

Eğitimin İlkeleri

Eğitimde Örgüt

Eğitim Politikası

Eğitim Prosedürünün Hazırlanması

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Kariyer Geliştirme

Türkiye’de Eğitim ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları

Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar

Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları

Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler

Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler

Performans Değerlendirme Süreci

Performans Değerleme Yöntemleri

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler

İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü

İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları

İş Değerleme İlkeleri

İş Değerlemesi Süreci

İş Değerlendirmesi Yöntemleri

Ücret Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliği Açısından İş Kazaları

İş Kazalarının Nedenleri

Meslek Hastalıkları

İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşın Önlemler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ülkemizdeki Geçmişi, Şimdiki Durumu ve Geleceği

İşe Giriş İşlemleri

İşten Çıkış İşlemleri

Çalışma Düzeni

Bordro İşlemleri

Personel Disiplini

Özlük Dosyası

İdari ve Sosyal İşler

Hazırlıksız (Endüstriyel İlişkiler

İş Hayatında İletişimin Önemi

İletişimin Tanımı

İletişim Süreci

İletişim Engelleri

Liderlik ve Yönetim

Örgütsel İletişim

Etkili İletişim

İş yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Motivasyonun Tanımı ve Önemi

Motivasyonun Temel Bileşenleri

Motivasyon Süreci

Motivasyon Konusunda Temel Yaklaşımlar ve Teoriler

İşletmelerde Uygulanan Motivasyonun İlke ve Yararları

Motivasyon İçin İş Tasarımı

Çalışanları Motive Etme Teknikleri ve Uygulamalar

Performans ve Motivasyona İlişkin Yönetim Hataları

Çalışanların Motivasyonunun Sağlanması ve Kaybedilmesi

İş Tatmini

Lider ve Liderlik

Liderin Nitelikleri

Liderlik Türleri

Kazan-Kazan (Win-Win) Yöntemi

Dünya Tarihindeki Bazı Liderlerin ve Düşünürlerin Liderliğe Bakış Açıları

Stres yönetimi

Kriz Yönetimi

Zaman Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

İnsan Kaynakları Danışmanlık Merkezleri, İstihdam Ofisleri, Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının İlgili Birimlerinde, Eğitim Kurumlarının İnsan Kaynakları Bölümlerinde, Devlet Kurum ve Kuruluşlarında, Büyük elçilik ve Konsolosluklarda;

 • İşe Alım Asistanı/Uzmanı/Yöneticisi
 • İnsan Kaynakları Destek Personeli/Elemanı/ Danışmanı/Uzman Yardımcısı/Uzmanı/Şefi
 • İnsan Kaynakları Takım Lideri/Şefi / Müdür Yardımcısı / Müdürü/Genel Müd.Yrd/Direktörü
 • Personel Uzmanı
 • Yetenek Yönetim Uzmanı/Müdürü
 • Öğrenim ve Gelişim Uzmanı/Müdürü
 • İletişim Uzmanı/Yöneticisi
 • İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı ve hatta iletişim ve sunum becerilerinizi geliştirerek eğitim sektöründe İnsan Kaynakları eğitmeni gibi pozisyonlarla çalışabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Bir şirketin ürün/ hizmet üretip kar ederek hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Şirkette insan faktörü ile ilgili tüm konularla ilgilenen birim ise İnsan Kaynaklarıdır.

Şirketlerin işe alım süreçleri, nitelikli insan kaynağı sağlanması ve çalışan performanslarının yönetiminden sorumlu; tüm bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülmesi ile ilgili süreçlerin bütününe insan kaynakları yönetimi denir.

İnsan Kaynakları (İK) kendi içerisinde İşe alım, Performans Yönetimi, Eğitim ve Kariyer Yönetimi, Bordrolama Ücret ve Yan Haklar, Raporlama ve Analiz vb. gibi birimlere ayrılmaktadır.

İnsan Kaynakları Uzmanlarının Görev ve Yetkileri:

 • İnsan kaynakları politikalarının düzenlenmesi, uygulanması, denetimi ve takibi
 • Kariyer planlama, işe alım, seçme -yerleştirme ve oryantasyon
 • Şirketin ücret politikalarının yönetimi, planlaması ve iş analizi
 • İdari ve Yasal süreçlerin yönetilmesi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kurum yöneticileri ile iletişim ve işbirliği
 • Şirket hedefleri ve toplam kalite yönetimi konusunda iş planlaması,
 • Çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve şirket ruhu yaratma; liderlik gibi hayati görevleri vardır.

Bu mesleğin temelinde insan ve insan ilişkileri vardır. Bu sebeple insana ve insan ilişkilerine önem vermek insan kaynakları alanı için önemlidir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı'ndan Kareler

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

%40

İndirim

₺1.600,00
₺960,00

Ön Başvuru Formu Bilgi İstek Formu

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir