Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak ve %40 indirim oranından yararlanmak için formu doldurun. Sizi Arayalım

İnsan Kaynakları Eğitimi


CANLI DERS
CANLI DERS
ÜNİVERSİTE ONAYLI
ÜNİVERSİTE ONAYLI
MOBİL ERİŞİM
MOBİL ERİŞİM
Eğitim Süresi
: 80 Saat
Canlı Ders
: VAR
Sertifika
: Üniversite Onaylı
Süpervizyon
: VAR
Döküman
: PDF+Video
4-6
₺960,00

Başlama ve Bitiş Tarihi:
25.09.2021
10.12.2021

4-36
₺1.100,00

Başlama ve Bitiş Tarihi:
16.10.2021
13.02.2022

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi

Günümüz dünyasında hızla yaşanan değişim ve gelişmeler, küresel rekabet ortamı ve dönüşümler ekonomiyi ve iş dünyasını yakından etkilerken; şirketlerin bu ortamdan olumsuz etkilenmemeleri için en önemli sermayeleri olan aktif iş gücünün de çok daha nitelikli olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak iş verenlerin personel işe alım politikalarında de adaylar arasından en donanımlı olup fark yaratanlar tercih edilmektedir.

İş arayanlar tarafında ise gelecek kaygısı olmadan güvenilir ve sağlam bir kurum ve görevde çalışabilmek için ciddi bir rekabet ortamı oluşmakta; teknik, mesleki ve kişisel becerilerini arttırarak fark yaratan ve tercih edilen bir çalışan olmak için bu nitelikli ve faydalı eğitimlerle kişilerin kendilerini geliştirmeleri her geçen gün daha da önem arz etmektedir.

Kuruluş tarihi olan 2004 yılından bugüne; güçlü alt yapısı, uzman kadrosu ve nitelikli eğitimleri ile eğitimde lider bir marka haline gelen Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi günümüzün ve geleceğin parlayan yıldızı insan kaynakları uzmanlığı mesleği ile ilgili; bir eğitimden beklediğiniz her şeyi ve daha fazlasını İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifikasyon Programı ile sizlere sunuyor.

Türkiye’nin her noktasından İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifikasyon Programımıza katılarak; zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, dilediğiniz an ve dilediğiniz ortamda 7/24 mesleki ve kişisel becerilerinizi arttırarak kaliteli ve kesintisiz bir eğitimle uzmanlaşmak artık çok kolay.

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi’nin 16 yıllık tecrübesi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yeliz Akpolat’ın kurumsal deneyimleri bir araya gelerek İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifikasyon Programımızda sizler için buluştu.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Bir şirketin ürün/ hizmet üretip kar ederek hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Şirkette insan faktörü ile ilgili tüm konularla ilgilenen birim ise İnsan Kaynaklarıdır.

Şirketlerin işe alım süreçleri, nitelikli insan kaynağı sağlanması ve çalışan performanslarının yönetiminden sorumlu; tüm bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülmesi ile ilgili süreçlerin bütününe insan kaynakları yönetimi denir.

İnsan Kaynakları (İK) kendi içerisinde İşe alım, Performans Yönetimi, Eğitim ve Kariyer Yönetimi, Bordrolama Ücret ve Yan Haklar, Raporlama ve Analiz vb. gibi birimlere ayrılmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi Neden Önemlidir?

Bir şirketi /organizasyonu oluşturan birçok departman vardır ancak tüm bu departmanların verimliliği, performansı ve bu departmanları oluşturan insan gücünün sağlıklı yönetilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi İnsan Kaynakları Departmanının sorumluluğundadır.

Bilgi, beceri ve donanımları ile aynı hedef için bir araya gelmiş insan gücünü, sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetebilen kurumlar sağlıklı bir insan kaynakları politikası yürütüyor demektir. Başarılı bir insan kaynakları departmanı olan ve doğru yürütülen bir insan kaynakları politikasına sahip olan şirketler daha az problem yaşar veya yaşanan problemler çok daha hızlı bir şekilde çözülür. Çünkü dünyada her gün değişen iş dinamikleri ve artan rekabetin etkisiyle iş hayatında başarı iyi bir insan kaynakları yönetimine bağlıdır.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi - İnsan Kaynakları Uzmanlarının Görev ve Yetkileri:

 • İnsan kaynakları politikalarının düzenlenmesi, uygulanması, denetimi ve takibi,
 • Kariyer planlama, işe alım, seçme -yerleştirme ve oryantasyon
 • Şirketin ücret politikalarının yönetimi, planlaması ve iş analizi,
 • İdari ve Yasal süreçlerin yönetilmesi,
 • Eğitim Yönetimi
 • Kurum yöneticileri ile iletişim ve işbirliği,
 • Şirket hedefleri ve toplam kalite yönetimi konusunda iş planlaması,
 • Çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve şirket ruhu yaratma; liderlik gibi hayati görevleri vardır.

Bu mesleğin temelinde insan ve insan ilişkileri vardır. Bu sebeple insana ve insan ilişkilerine önem vermek insan kaynakları alanı için önemlidir.

İnsan özelliklerini ve profillerini iyi bilmek gerekir. Bunun için de genel kültür ve iletişim önemlidir.

Takım çalışmasına önem veren, araştırmacı, kişisel gelişime inanan, analiz yönü güçlü, durumlar arası denge kurabilen ve hızla karar alıp uygulayan çözüm odaklı kişiler başarılı birer insan kaynakları uzmanı ve görevlerinde kendilerini geliştirerek insan kaynakları yöneticisi olabilirler.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi - Eğitim İçeriği

Eğitimde son teknolojiden faydalanarak uzaktan eğitim formatında profesyonelce hazırlanmış  video ve canlı süper vizyon derslerinin yanı sıra; kurumsal hayatın içinden gerçek yaklaşımlar, animasyonlar, grafikler ve mesleki ve kişisel becerilerinizi arttırmaya yönelik nitelikli bir eğitim sizleri bekliyor.

 

İnsan Kaynakları Eğitimimizde ;

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi,
 • İnsan Kaynakları Planlaması,
 • İnsan Kaynakları Analizi,
 • İş Analizi ve İş Tanımları,
 • İş gören Bulma ve Seçme,
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme,
 • Performans Değerlemesi,
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
 • Bürokratik İşlemler,
 • Etkili İletişim ve Liderlik,
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon,
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik,
 • Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi konuları detaylı bir şekilde işlenecektir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ - Detaylı İçerik:

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 1 : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi
 • İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve İşlevleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
 • Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 2: İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • Planlama nedir?
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Stratejik Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları ve Yararları
 • İnsan Kaynakları Planlamasının Kapsamı
 • İnsan Kaynakları Planlama Süreci
 • İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler
 • İnsan Kaynakları Planlaması Analiz Yöntemleri
 • Personel İhtiyacı Çeşitleri
 • İnsan Kaynağı Talep Öngörme Yöntemleri
 • İnsan Kaynağı Arzının Belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 3: İŞ ANALİZİ VE İŞ TANIMLARI

 • İş Analizindeki Temel Kavramlar
 • İş Analizinin Tanımı
 • İş Analizinin Amaçları
 • İş Analizinin Verimliliğe Etkisi
 • İş Analiz Süreci
 • İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
 • İş Analizinin Sonuçları
 • İş Gerekleri ve Yetkinlikler
 • Yetkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması
 • İş Tanımları
 • İş Etüdü
 • İş Dizaynı

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 4: İŞGÖREN BULMA VE SEÇME

 • İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları
 • İş gören Bulma Teknikleri
 • İş gören Seçme Teknikleri
 • İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)
 • Referans Araştırması
 • İşe Alma Kararı
 • Teklif Verme
 • Sağlık Kontrolü
 • İşe Yerleştirme

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 5: EĞİTİM YÖNETİMİ VE KARİYER GELİŞTİRME

 • Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi
 • Eğitimin Amaçları
 • Eğitimin Yararları
 • Eğitimin İlkeleri
 • Eğitimde Örgüt
 • Eğitim Politikası
 • Eğitim Prosedürünün Hazırlanması
 • Eğitim ve Geliştirme Süreci
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • Türkiye’de Eğitim ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 6: PERFORMANS DEĞERLEMESİ

 • Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları
 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar
 • Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları
 • Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler
 • Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler
 • Performans Değerlendirme Süreci
 • Performans Değerleme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar
 • Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler
 • İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 7: İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ

 • İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları
 • İş Değerleme İlkeleri
 • İş Değerlemesi Süreci
 • İş Değerlendirmesi Yöntemleri
 • Ücret Yönetimi

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 8: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi
 • İş Güvenliği Açısından İş Kazaları
 • İş Kazalarının Nedenleri
 • Meslek Hastalıkları
 • İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşın Önlemler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ülkemizdeki Geçmişi, Şimdiki Durumu ve Geleceği

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 9: BÜROKRATİK İŞLEMLER

 • İşe Giriş İşlemleri
 • İşten Çıkış İşlemleri
 • Çalışma Düzeni
 • Bordro İşlemleri
 • Personel Disiplini
 • Özlük Dosyası
 • İdari ve Sosyal İşler
 • Endüstriyel İlişkiler

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 10: ETKİLİ İLETİŞİM ve LİDERLİK

 • İş Hayatında İletişimin Önemi
 • İletişimin Tanımı
 • İletişim Süreci
 • İletişim Engelleri
 • Liderlik ve Yönetim
 • Örgütsel İletişim
 • Etkili İletişim
 • İş yerinde Uyulması Gereken Kurallar

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 11: İNSAN KAYNAKLARI VE MOTİVASYON

 • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
 • Motivasyonun Temel Bileşenleri
 • Motivasyon Süreci
 • Motivasyon Konusunda Temel Yaklaşımlar ve Teoriler
 • İşletmelerde Uygulanan Motivasyonun İlke ve Yararları
 • Motivasyon İçin İş Tasarımı
 • Çalışanları Motive Etme Teknikleri ve Uygulamalar
 • Performans ve Motivasyona İlişkin Yönetim Hataları
 • Çalışanların Motivasyonunun Sağlanması ve Kaybedilmesi
 • İş Tatmini

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 12: İNSAN KAYNAKLARI VE LİDERLİK

 • Lider ve Liderlik
 • Liderin Nitelikleri
 • Liderlik Türleri
 • Kazan-Kazan Yöntemi
 • Dünya Tarihindeki Bazı Liderlerin ve Düşünürlerin Liderliğe Bakış Açıları

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ 13: STRES, KRİZ, ZAMAN VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Stres yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ – EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

İşverenler, Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları, İşe Alım Uzmanları, Performans Değerlendirme Uzmanları, Muhasebeciler, Uzmanlar, Danışmanlar, Eğitmenler, Yeni Mezunlar, Öğrenciler ve İnsan Kaynakları alanında kendini geliştirmek isteyen, bu alanda çalışıp kendini güncellemek isteyen veya farklı bir meslekte uzmanlaşarak kariyer sahibi olmak isteyen herkes eğitimimize katılabilir.

Mezuniyet ön şartı bulunmamaktadır.

Uzaktan Eğitimle İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifikasyon Programı Size ne Kazandırıyor?

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği:

Zaman ve mekân özgürlüğü ile Türkiye’nin her noktasından kendi öğrenme hızınızda, özgürce 7/24 eğitimimize katılabileceksiniz. Üstelik kaliteli ve kesintisiz bir alt yapı ve eğitim sonrasında bile 5 yıl boyunca derslerinize sınırsız erişim imkânı ile…

 

Bütçe Dostu:

Eğitiminiz uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirileceği için; ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek maliyetlere katlanmak durumunda kalmazsınız ayrıca uzaktan eğitim örgün eğitime göre fayda/maliyet olarak düşünüldüğünde daha uygundur.

 

Esneklik:

Dersleri kendi istediğiniz zaman katılma imkânı ile işleriniz ve günlük diğer programlarınızı ertelemek zorunda değilsiniz. Kendi planlamalarınıza göre istediğiniz ve uygun olduğunuz bir zaman derslere katılma, kaldığınız yerden devam etme, tekrar tekrar izleyebilme özellikleri ile uzaktan eğitim esnek bir sistemdir.

 

7/24 Eğitim Destek Hizmeti:

Eğitiminizle ilgili tüm süreçlerde ekibimiz ve kurumumuz ihtiyaca yönelik en hızlı ve kolay çözümlerle size destek vermek için hazırdır.

 

Üniversite Onaylı Sertifika:

Eğitim programımızı ve canlı süper vizyon derslerimizi başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz; insan kaynakları süreç ve uygulamalarını detaylı bir şekilde öğrenip uzmanlaşarak Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasının sahibi olacaklardır.

 

Başarı Belgesi:

Kursiyerlerimiz sertifikanın yanında sınav başarılarına göre Türkçe ve İngilizce kurum onaylı katılım belgesi, başarı/üstün başarı belgesi almaya da hak kazanacaklardır.

 

Kariyer/Mesleki ve Kişisel Gelişim

Eğitimimize katılıp eğitim sonunda yapılacak online sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda iş dünyasında aranan ve tercih edilen bir İnsan Kaynakları Uzmanı olmak için gerekli mesleki beceriye ve alt yapıya sahip olacaklardır. İnsan Kaynakları Danışmanlık Merkezleri, İstihdam Ofisleri, Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının İlgili Birimlerinde, Eğitim Kurumlarının İnsan Kaynakları Bölümlerinde, Devlet Kurum ve Kuruluşlarında, Büyük elçilik ve Konsolosluklar vb. kurumlarda ilgili pozisyonlarda çalışarak bugünün ve geleceğin mesleği insan kaynakları uzmanı olma şansını yakalayabileceklerdir.

Farklı bir alanda çalışarak insan kaynakları alanında bilgi beceri ve donanıma sahip olmak isteyenler uzaktan eğitim konforu ile ister işten ister evden diledikleri zaman eğitimlere katılıp A’dan Z’ye İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında detaylı bilgiye sahip olacaklar, eğitimimizdeki sade ve profesyonel dille hiç zorlanmadan başka bir alanda kendilerini geliştirme fırsatını yakalamış olacaklar, bu alandaki iş ve kariyer fırsatlarının kapısını aralayabileceklerdir.

İnsan Kaynakları alanında çalışmakta olan ancak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için eğitimimize katılmak isteyenler ise işe alım süreçleri, performans değerlemesi, planlama-analiz, hizmet içi eğitim, motivasyon, liderlik, stres-kriz-zaman ve toplam kalite yönetimi gibi konularda teorik ve gerçek hayatın içinden edinilen deneyimlerle hazırlanmış bilgilerle yeterli bilgiye sahip olup kariyerlerinde fark yaratarak mesleğinde uzmanlaşma ve bölümler arası ve kademeler arası geçiş imkanına sahip olma şansı yakalayabileceklerdir.

Yeni mezun ve/veya öğrenciler ise günümüzün en popüler mesleklerinden olan insan kaynakları uzmanlığı alanına doğru bir atılım yapmış olacaklar ve eğitimimizi başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz iş görüşmelerinde ve kariyerlerinde bir adım önde olacaklar ve donanımlı bir çalışan olarak iş hayatına sağlam ve kendine güvenen adımlar atabilme şansını yakalayacaklardır.

Eğitim öncesi ve sonrası uzman ekibimizle her türlü sorunuz için her zaman yanınızdayız. Kursumuzu tamamlayan kursiyerlerimize 5 yıl boyunca eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunuyoruz. Böylelikle istediğiniz an bilgilerinizi pekiştirmek ve tazelemek imkanına da sahip olacaksınız.

 

İnsan Kaynakları Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

İnsan Kaynakları Danışmanlık Merkezleri, İstihdam Ofisleri, Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının İlgili Birimlerinde, Eğitim Kurumlarının İnsan Kaynakları Bölümlerinde, Devlet Kurum ve Kuruluşlarında, Büyük elçilik ve Konsolosluklarda;

 • İşe Alım Asistanı/Uzmanı/Yöneticisi
 • İnsan Kaynakları Destek Personeli/Elemanı/ Danışmanı/Uzman Yardımcısı/Uzmanı/Şefi
 • İnsan Kaynakları Takım Lideri/Şefi / Müdür Yardımcısı / Müdürü/Genel Müd.Yrd/Direktörü
 • Personel Uzmanı
 • Yetenek Yönetim Uzmanı/Müdürü
 • Öğrenim ve Gelişim Uzmanı/Müdürü
 • İletişim Uzmanı/Yöneticisi
 • İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı ve hatta iletişim ve sunum becerilerinizi geliştirerek eğitim sektöründe İnsan Kaynakları eğitmeni gibi pozisyonlarla çalışabilirsiniz.

İletişim Yönü Güçlü, Takım Çalışmasına Önem Veren, İyi Bir Dinleyici , Mesleki Donanımı Yüksek, Analitik Ve Çözüm Odaklı, Güven Ortamı Yaratabilen, Planlama Ve Organizasyon Becerilerine Sahip ,Kişisel Gelişime Önem Veren Ve Değişime Açık Kişiler İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşarak başarılı birer İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilirler.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi - Eğitim Süreci ve Sertifikasyon:

İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Yönetimi sertifika programımızda video ders ve canlı süpervizyondan oluşan bilgiler, kurumsal hayattan gerçek örnekler, animasyonlar, grafikler ve profesyonel bir sunumla sizlere Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına sahip olma imkânı sunuyoruz.

 1. Öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mail adreslerine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 2. Modüller kursiyerlerimize canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir.
 3. Modüller tamamlandıktan sonra uzaktan canlı eğitim süpervizyon dersleri yapılacaktır.
 4. Süpervizyonda kursiyerlerimiz sınav öncesi sorularını ve paylaşmak istedikleri her konuyu canlı olarak eğitmenimize iletebilecektir
 5. Eğitim programımızın sonunda yapılacak online sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasına sahip olacaklardır.
 6. Online sınavda 80 puan ve üzeri alan öğrenciler kurum onaylı Türkçe ve İngilizce başarı belgesi, 100 tam puan alan ve canlı süpervizyonlara aktif katılım sağlayan öğrencilerimiz Türkçe ve İngilizce üstün başarı belgesi alacaklar ve özgeçmişlerini daha da güçlendirmiş olacaklardır.

 

İnsan Kaynakları Eğitimine Nasıl Başvuracağım?

Resmi web sitemiz olan www.uzaktanegitim.com üzerinden eğitimlerimizi anında satın alabilirsiniz.

www.insankaynaklariuzmanligi.com veya www.uzaktanegitim.com üzerinden ön kayıt oluşturabilir,

Ayrıca bilgi@uzaktanegitim.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Ya da ;

03129457080

05552997081

08503338070 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Sonrasında Sizden Talep Edeceğimiz Belgeler:

Diploma fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 adet vesikalık fotoğraf

 

İnsan Kaynakları Eğitimi'ndan Kareler

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

%40

İndirim

₺1.600,00
₺960,00

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir