İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı

Kontenjan Dolmadan Kaydınızı Yaptırın
Bu Grubun Son Kayıt Tarihine Kalan Süre
00Gün - 00Saat - 00dk. - 00sn.
Eğitim Takvimi
Grup No Başlama Tarihi Ücret Sepet Ön Kayıt
7-8 06.02.2023 960 TL
7-46 01.03.2023 1.100 TL
Eğitimlerimiz Hakkında Sorularınız İçin Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.
Eğitim İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

"İnsanın bir şirketin en değerli sermayesi" olduğu, işletme başarısı için kilit rol üstlendiği iş dünyasının herkesçe bilinen argümanıdır. Bu argüman şu sonucu ortaya çıkarır: İnsan kaynakları yönetimi eğitimi iş dünyası için bir gerekliliktir. Eğitim sayesinde, işletme başarısı için en kritik unsur olan insanı güçlü ve zayıf yönleriyle daha iyi değerlendirebilecek kalifiye eleman yetiştirmek mümkün olur. Öyle ki bu eğitim insan kaynakları uzmanlığı eğitimi olarak da bilinir.

İş dünyasında artan rekabet de insan kaynakları eğitimleri ile uzman yetiştirmenin ne denli önemli olduğunun göstergesidir. Mesleğe olan ihtiyaç ve eğitime olan ihtiyacın doğru orantılı olması, eğitimin de mesleğin de gelecekte değerinin artacağına işarettir. Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi, eğitim sektöründe 18 yılı aşkın tecrübesiyle bilgisini harmanlayarak insan kaynakları alanında eğitimi daha kolay erişilebilir kılmıştır.

Akademik geçmişi ve sektörel deneyimiyle alanında adını büyük harflerle yazdıran Yeliz Akpolat'ın eğitmenliğini üstlendiği insan kaynakları eğitimi, içeriği ve uygulama şekliyle sektörde aranan bir eğitim programı haline gelmiştir. İnsan kaynakları sertifika programı, konfor ve kalite dengesiyle 7/24 mesleki ve kişisel becerileri artırmayı sağlayan bir eğitim programıdır.

Uzaktanegitim.com tarafından düzenlenen insan kaynakları eğitimi sertifika programı sonunda gerçekleştirilen insan kaynakları sınavı sonunda başarılı olanlar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı insan kaynakları yönetimi sertifikası almaya hak kazanır. Sertifikayı Ankara Kızılay'da bulunan kurumumuzdan almak mümkün olduğu gibi kargo yoluyla sertifikaya erişim sağlamak da mümkündür. İnsan kaynakları sertifikası, e-sertifika şeklinde e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

Sertifika Tanıtım

İnsan Kaynakları Eğitimi Nasıl Fayda Sağlar?

İnsan kaynakları alanında nitelikli iş gücü sağlayan insan kaynakları uzmanlığı eğitimi, insan kaynakları biriminde çalışmak için gereken bilgiyi kazandırır. Bu eğitimi alan kişi; insan kaynakları şefi, insan kaynakları uzmanı gibi ilgili pozisyonlarda gerçekleştirdiği çalışmalardan başarılı sonuç alır. İş hayatında, dijital dönüşüm gibi etkenlerle değişen dinamikler karşısında insan gücünü sağlıklı şekilde yönetebilmenin yolu insan kaynakları eğitimi almaktır.

İnsan kaynakları eğitimi sertifika programı ile gerçekleştirilen eğitimin sonunda kişi şu görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirme yetisine sahip olur:

 • İnsan kaynakları politikalarının düzenlenmesi, uygulanması, denetimi ve takibi
 • İş başvurusunda bulunan kişilerle görüşme organize etme
 • Kariyer planlama, işe alım, seçme -yerleştirme ve oryantasyon
 • Şirketin ücret politikalarının yönetimi, planlaması ve iş analizi
 • Performans yönetimi
 • İdari ve yasal süreçlerin yönetilmesi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kurum yöneticileri ile iletişim ve işbirliği
 • Şirket hedefleri ve toplam kalite yönetimi konusunda iş planlaması,
 • Çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve şirket ruhu yaratma
 • Çalışanlara liderlik etme

Eğitim programında yer alan ve insan kaynakları uzmanlığı sertifikası alan kişiler meslekte uzmanlaşarak kariyer sahibi olabilir. Etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştiren kişiler, aynı zamanda insan kaynakları eğitmeni de olabilir. İnsan kaynakları eğitimi, yalnızca işletmelerin insan kaynakları departmanı bünyesinde çalışmak veya eğitim kurumlarına danışmanlık hizmeti vermek açısından değil, kamu sektöründe büyükelçilik ve konsolosluklarda da çalışmak açısından da avantaj sağlar.

İnsan Kaynakları Eğitimi Konuları

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Analizi
 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • İş gören Bulma ve Seçme
 • Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme
 • Performans Değerlenmesi
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İş Hukuku
 • Etkili İletişim ve Liderlik
 • İnsan Kaynakları ve Motivasyon
 • İnsan Kaynakları ve Liderlik
 • Stres-Kriz-Zaman-Toplam Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Müfredatı

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı ve önemi

İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve İşlevleri

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi

Planlama nedir?

İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı

İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri

İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları ve Yararları

İnsan Kaynakları Planlamasının Kapsamı

İnsan Kaynakları Planlama Süreci

İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler

İnsan Kaynakları Planlaması Analiz Yöntemleri

Personel İhtiyacı Çeşitleri

İnsan Kaynağı Talep Öngörme Yöntemleri

İnsan Kaynağı Arzının Belirlenmesi

İnsan Kaynakları Planının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

İş Analizindeki Temel Kavramlar

İş Analizinin Tanımı

İş Analizinin Amaçları

İş Analizinin Verimliliğe Etkisi

İş Analiz Süreci

İş Analizinde Kullanılan Yöntemler

İş Analizinin Sonuçları

İş Gerekleri ve Yetkinlikler

Yetkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması

İş Tanımları

İş Etüdü

İş Dizaynı

İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi

İş gören Bulma Sürecine Genel Bakış ve Hazırlık Çalışmaları

İş gören Bulma Teknikleri

İş gören Seçme Teknikleri

İşe Alma Görüşmesi (Mülakat)

Referans Araştırması

İşe Alma Kararı

Teklif Verme

Sağlık Kontrolü

İşe Yerleştirme

Eğitimin Tanımı, Önemi ve Yakın Kavramlarla İlişkisi

Eğitimin Amaçları

Eğitimin Yararları

Eğitimin İlkeleri

Eğitimde Örgüt

Eğitim Politikası

Eğitim Prosedürünün Hazırlanması

Eğitim ve Geliştirme Süreci

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Kariyer Geliştirme

Türkiye’de Eğitim ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları

Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanlar

Performans Değerlendirmenin Avantajları ve Dezavantajları

Performans Değerlendirme Sisteminde Olması Gereken Özellikler

Performans Değerlendirmeyi Etkileyen Faktörler

Performans Değerlendirme Süreci

Performans Değerleme Yöntemleri

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar

Performans Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hataları Engelleyici Stratejiler

İşletmelerde Performans Değerlendirme Prosedürü

İş Değerlemenin Tanımı ve Amaçları

İş Değerleme İlkeleri

İş Değerlemesi Süreci

İş Değerlendirmesi Yöntemleri

Ücret Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliği Açısından İş Kazaları

İş Kazalarının Nedenleri

Meslek Hastalıkları

İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşın Önlemler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ülkemizdeki Geçmişi, Şimdiki Durumu ve Geleceği

İşe Giriş İşlemleri

İşten Çıkış İşlemleri

Çalışma Düzeni

Bordro İşlemleri

Personel Disiplini

Özlük Dosyası

İdari ve Sosyal İşler

Hazırlıksız İlişkiler (Endüstriyel)

İş Hayatında İletişimin Önemi

İletişimin Tanımı

İletişim Süreci

İletişim Engelleri

Liderlik ve Yönetim

Örgütsel İletişim

Etkili İletişim

İş yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Motivasyonun Tanımı ve Önemi

Motivasyonun Temel Bileşenleri

Motivasyon Süreci

Motivasyon Konusunda Temel Yaklaşımlar ve Teoriler

İşletmelerde Uygulanan Motivasyonun İlke ve Yararları

Motivasyon İçin İş Tasarımı

Çalışanları Motive Etme Teknikleri ve Uygulamalar

Performans ve Motivasyona İlişkin Yönetim Hataları

Çalışanların Motivasyonunun Sağlanması ve Kaybedilmesi

İş Tatmini

Lider ve Liderlik

Liderin Nitelikleri

Liderlik Türleri

Kazan-Kazan (Win-Win) Yöntemi

Dünya Tarihindeki Bazı Liderlerin ve Düşünürlerin Liderliğe Bakış Açıları

Stres yönetimi

Kriz Yönetimi

Zaman Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Kimler İçin Uygundur?

İnsan kaynakları eğitimi için mezuniyet ön şartı yoktur. Yani, özellikle şu bölümden mezun olan kişiler için uygundur şeklinde ifade kullanmak yanlış olacaktır. İnsan kaynakları eğitimi sertifika programı için en çok talep gösteren meslek grupları ise şu şekildedir:

 • İşverenler
 • Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları
 • İşe Alım Uzmanları
 • Performans Değerlendirme Uzmanları
 • Muhasebeciler
 • Danışmanlar
 • Eğitmenler
 • Yeni Mezunlar ve Öğrenciler

Kursiyer Görüşleri

Video Görüşler

Kalan Kontenjan: 9

1.600 960 TL %40 İndirim

Neden UzaktanEgitim.com?
 • Sertifika : Üniversite Onaylı
 • E-Devlet : E-Devlet Onaylı
 • Eğitim Süresi : 2 Ay
 • Döküman : PDF+Video
 • Sınav Merkezi : Online
 • Erişim : TAB/PC/MOBİL

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir