Aile Danışmanlığı Eğitimi

CANLI DERS
CANLI DERS
MEB ONAYLI SERTİFİKA
MEB ONAYLI SERTİFİKA
MOBİL ERİŞİM
MOBİL ERİŞİM
Eğitim Süresi
: 464 Saat
Canlı Ders
: VAR
Sertifika
: MEB Onaylı
Süpervizyon
: VAR
Döküman
: PDF+Video
Sınav Merkezi
: Ankara
Eğitim Grupları
27-13. Grup
Ön Kayıt Oluşturun
27-15. Grup
Ön Kayıt Oluşturun
27-39. Grup
Ön Kayıt Oluşturun
Aile Danışmanlığı Eğitimi İçeriği

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Ailenin Önemi

 

Aile toplumun en kutsal ve en temel yapı taşıdır. Aile; iletişimin, fizyolojik ihtiyaçların, sosyal ve kültürel değerlerin oluştuğu; bizlere doğduğumuz andan itibaren rehberlik eden ilk okulumuzdur. Aile karşılıksız sevgidir, emektir. Güçlü toplumlar ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin oluşturduğu ailelerden oluşur. Bireyler aileleri, aileler de toplum yapısını ve ruhunu oluşturur.

Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntemler geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan aile danışmanı meslek erbabını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Vektörel Grup alanında 15 yılı aşkın deneyimi ve güvenilir hizmet anlayışıyla; günümüz yoğun yaşam temposu içerisinde, zaman ve mekân tasarrufu ile kişisel gelişim ve kariyerinde uzmanlaşma hevesinden vazgeçmeyenlere MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programını Uzaktan Eğitim konforu ile sunuyor. Üstelik kaçırdığınız canlı dersleri istediğiniz zaman tekrar izleyebilecek; kursumuzdan mezun olduktan sonra bile 4 yıl boyunca bu bilgilere erişebileceksiniz.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi için Neler Gerekli?

• Lisans Diploması Fotokopisi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

• Çocuk Gelişim Uzmanları
• Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
• Psikologlar
• Psikolojik Danışmanlar
• Sosyal Hizmet Uzmanları
• Psikoloji ve PDR mezunları
• Sosyologlar
• Hemşireler
• Diğer meslek grupları kişisel gelişim amaçlı katılım belgesi alabilirler (MEB onaylı sertifika alamazlar)

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Toplam Süresi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne göre aile danışmanları minimum 450 saat eğitim almak zorundadırlar. Eğitim içeriğinde toplam 150 saat (uygulama + süpervizyon) eğitimini tamamlamamış kişiler ise eğitim almış olsalar dahi kendi işyerleri açamazlar.

•Teorik Eğitim Süresi 300 Saat
• Uygulama Eğitimi Süresi 132 Saat
• Süpervizyon Eğitimi Süresi 32 Saat
• Toplam Eğitim Süresi 464 Saat
**(100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.)

Aile Danışmanlığı Eğitim Süreci ve Sertifikasyon

 1. Kursiyerlerimizin kayıt işlemlerinden sonra modülleri takip edebilmesi için, e-maillerine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 2. Modüller öğrenciye canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir.
 3. Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
 4. Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda istenecektir.
 5. Öğrenci 132 saatlik uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri, kitap, sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizlerini elektronik ortamda istenecektir.
 6. 132 saatlik süpervizyon kısmında aileler üzerinde vaka çalışması yapılacaktır. Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir. Süpervizyon eğitimi tamamlamak zorunludur. Tamamlamayan öğrenciler eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.
 7. Eğitimlerin sonunda MEB tarafından yapılacak sınavdan 50 puan ve üzeri alan tüm kursiyerlerimiz MEB onaylı Aile Danışmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 8. Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.     

Aile Danışmanlarının İstihdam Alanları

 1. Eğitim programımızı eksiksiz tamamlayanlar kendi aile danışma merkezlerini açabilirler
 2. Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı uzmanı olarak görev alabilirler
 3. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı uzmanı olarak çalışabilirler
 4. Adalet Bakanlığında, Aile ve Çocuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilirler
 5. Özel okullarda rehber öğretmenlik yapabilirler
 6. Kreşlerde danışmanlık hizmeti verebilirler
 7. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi çocuklarla yoğun iletişim kurarak hizmet veren kurumlarda görev alabilirler
 8. Belediyelerde aile danışmanlığı hizmetleri verebilirler
 9. Eğiticinin eğitimi sertifikası da alarak eğitmenlik yapabilirler
 10. Kamuda görev yapan kişiler bu belge ile bölümler arası geçiş yapabilirler
 11. Şu an pilot bölge çalışması yapılmakta olan bölgelerin dışında da Aile Hekimlerinin yanında aile danışmanlığı uzmanlığı kadroları açılması planlanmaktadır.

Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

Aile danışmanlığı MEB onaylı sertifika programımız yaklaşık 5 ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir. Üstelik bu eğitimi evinizden, işyerinizden ya da dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.

Aile Danışmanlığı Eğitim İçeriği

 1. Aile Yapısı 24 saat
 2. Aile Olma 24 saat
 3. Gelişim Alanları 24 saat
 4. Gençlik Dönemi 24 saat
 5. Uyum Problemleri 32 saat
 6. Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları 32 saat
 7. Çocuk Hakları ve Hukuku 16 saat
 8. Çocuk İstismar ve İhmali 32 saat
 9. Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar 32 saat
 10. Sosyal Vaka Verileri 24 saat
 11. Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar 32 saat
 12. Aile Danışmanlığında Post modern Yaklaşımlar 32 saat
 13. Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 32 saat
 14. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri 32 saat
 15. Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi 24 saat
 16. Meslek Etiği 8 saat
 17. Araştırma Teknikleri 8 saat
 18. Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu 32 saat

Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri

 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak.
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak.
 3. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak.
 4. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek.
 5. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
 6. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak.
 7. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak.
 8. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek.
 9. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
 10. Aile üyelerini gerektiğinde ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanlığı Kursu Süpervizyon Eğitimi Süreci

Süpervizyon Süreci; Aile Danışmanı adaylarının teorik ve uygulamalı derslerdeki kazanımlarını videolar ve canlı dersler ile vakalar üzerinde uygulama çalışmalarıdır. Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi olarak Aile Danışmanlığı eğitimimizde süpervizyon eğitiminiz, uzaktan ve ayrıca sınav günü de örgün süpervizyon şeklinde olacaktır. Teorik ve uygulama dersini bitirdikten sonra süpervizyon eğitiminizde sizlerden bir görüşme yapmanızı ve bu görüşmeyi video şeklinde cd, dvd veya flaş bellek içerisine kaydedip istiyoruz. Kayıtların Gizliliği Tamamen kurumuz tarafından saklı kalacak ve korunacaktır. Bir olay bir vaka incelemeniz gerekmektedir. İncelediğiniz vaka ile ilgili video kaydı çekip hocalarımıza yönlendireceksiniz. Hocalarımız onları inceleyip tarafınıza bire bir ulaşım sağlayıp sizleri yönlendireceklerdir.  Amacımız bu aşamada sizlere yön vererek aile danışmanı olarak neler yapmanız gerektiğini uygulama üstünde gösterme amacı taşımaktadır.

**Süpervizyon eğitimi tamamlamak zorunludur. Tamamlamayan öğrenciler eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika İçin Gerekli Yeterlilikler;
Mezuniyet : Lisans Bölüm : Psikoloji,PDR,Sosyal Hizmetler,Sosyoloji,Tıp,Çocuk Gelişimi,Hemşirelik
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Alabileceğiniz Sertifikalar

Aile Danışmanlığı Eğitimi'ndan Kareler

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursiyer Görüşleri

1.06.2019 00:00:00
Oya KARA

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Başta Sibel hoca'mız olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Sibel hoca'mızın mükemmel sunumu en zor konuları bile zihnimize nakşetti adeta. Son canlı dersimizi biraz önce izledim Sibel hoca'mızın vedası ve iyi dileklerinden sonra kendimi tutamayıp uzun uzun ağladım. Aileden biri gibi olmuştu aylardır hem can kulağı ile dinleyip, çok da sevdiğimiz. Gerçekten çok şey öğrendik Eşim ve kızımla birlikte izledik çoğunlukla. Onlar da hayran kaldılar. (. Laf aramızda ; eğitime birlikte yazıldığımız Dr. Emin Mindan, artık TV yerine hocamızın ders videolarını izliyor, arabasında işe gidip gelirken ise müzik yerine, kulaklıkla ders anlatımlarını dinliyor ve bırakacak gibi de görünmüyor.) Sevgi ve saygılarımızla.

10.04.2019 00:00:00
Yasemin İNALÖZ

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Eğitimi cok verimli bulduğumu söylemek isterim, Eğitim boyunca bu değerli bilgilerini bize aktarırken emeklerı geçen tüm hocalarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum, Bu eğitimi alırken Aİle Danışmanlığını bana sevdiren , bu işe gönül vermemi sağlayan, hayatımda yeni bir başlangıç noktası oluşmasında büyük katkısı olan Sibel Hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Aile Danışmanlığı Eğitimi düşünen arkadaşlarıma kesinlikle Vektorel Eğitim Kurumunu tavsiye edeceğim.. Cok teşekkürler. Yasemin İNALÖZ- İZMİR

Video Görüşler

Kursiyer Görüşleri

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir