Aile Danışmanlığı Eğitimi

CANLI DERS
MEB ONAYLI SERTİFİKA
MOBİL ERİŞİM
Eğitim Süresi
: 464 Saat
Canlı Ders
: VAR
Sertifika
: MEB Onaylı
Süpervizyon
: VAR
Döküman
: PDF+Video
Sınav Merkezi
: Ankara
Eğitim Grupları
Aile Danışmanlığı Kursu Ayrıntılar

        Teknoloji her geçen gün baş döndürücü şekilde hayatımız da yerini almaya devam ediyor. Her alan da olduğu gibi eğitim – öğretim alanında da teknoloji hızla ilerliyor; Uzaktan eğitim, online eğitim, e – eğitim, web tabanlı eğitim adına ne derseniz deyin ama internet tabanlı eğitim dünya da olduğu gibi ülkemiz de de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde de bu eğitim anlayışını kendine ilke edinmiş Vektörel Grup Güvenilir İnternet anlayışıyla Topluma yaralı Olmaya çalışmaktadır. Aile Danışmanlığı Kursu Uzaktan Eğitim imkanıyla sizlere sunuyor. Aile danışmanlığı sertifika programı da artık uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. MEB onaylı sertifikayı Aile Danışmanlığı eğitimi veren Vektörel Grubun sitesinden alabilirsiniz Bulunduğu şehirde örgün eğitim fırsatı olmayan veya yoğunluktan eğitime zaman ayıramayan kişiler için idaal bir sistem olup özellikle Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Kayseri ve Konya gibi Türkiye’nin büyük ilerinde çalışan, Doktor-Hekimler, Lisans mezunu Hemşireler, PDR Mezunları, Psikologlar, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyolog lar için kaçırılmayacak fırsat. Kaçırdığınız dersleri istediğiniz zaman tekrar izleyebilecek canlı derslerde eğitmene soru sorabilecek, sınav için kurumun Ankara’daki eğitim merkezine gelerek sertifikasını alabilecektir.

Aile Danışmanlığı Kursu için Neler Gerekli?

• Lisans Diploması Fotokopisi

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

Aile Danışmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir?

• Çocuk Gelişim Uzmanları
• Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
• Psikologlar
• Psikolojik Danışmanlar
• Sosyal Hizmet Uzmanları
• Psikoloji ve PDR mezunları
• Sosyologlar
• Hemşireler
• Diğer meslek grupları kişisel amaçlı katılabilirler. (MEB sertifika sınavına katılamazlar)

Aile Danışmanlığı Kursu Toplam Süresi

• Teorik Eğitim Süresi 300 Saat

• Uygulama Eğitimi Süresi 134 Saat

• Süpervizyon Eğitimi Süresi 30 Saat

• Toplam Eğitim Süresi 464 Saat

Uzaktan Eğitim ile MEB Onaylı Sertifika Nasıl Alınır?
 1. Uzaktan Eğitim ile MEB onaylı Aile Danışmanlığı eğitimi alan kişiler kursu bitirdikten sonra MEB’in kurumumuzda yaptığı uygulama eğitimine katılacaktır.
 2. Uygulama eğitimini başarı ile tamamlayanlar MEB’in sınavına gireceklerdir.
 3. MEB sınavından 50 puan ve üzeri alan tüm kursiyerlerimiz MEB onaylı Aile Danışmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 4. Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.
Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitimlerinin İşleyişi
 1. Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 2. Modüller öğrenciye canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir.
 3. Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
 4. Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda istenecektir.
 5. Öğrenci 132 saatlik uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri, kitap, sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizlerini elektronik ortamda istenecektir.
 6. 32 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vaka çalışması yapılacaktır. Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir.
Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitiminin Amacı

     Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntem geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile,birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan aile danışmanı meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.

Aile Danışmanlarının İstihdam Alanları
 1. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,
 2. Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 3. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 4. Kendi İşyerlerinde veya v.b. çalışabilirler.
Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

    Aile danışmanlığı eğitimi yaklaşık 5 ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitimi evinizden, işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.

Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları
 1. Aile Yapısı 24 saat
 2. Aile Olma 24 saat
 3. Gelişim Alanları 24 saat
 4. Gençlik Dönemi 24 saat
 5. Uyum Problemleri 32 saat
 6. Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları 32 saat
 7. Çocuk Hakları ve Hukuku 16 saat
 8. Çocuk İstismar ve İhmali 32 saat
 9. Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar 32 saat
 10. Sosyal Vaka Verileri 24 saat
 11. Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar 32 saat
 12. Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar 32 saat
 13. Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 32 saat
 14. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri 32 saat
 15. Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi 24 saat
 16. Meslek Etiği 8 saat
 17. Araştırma Teknikleri 8 saat
 18. Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu 32 saat
Kimler Aile Danışmanı Olabilir?
 1. Çocuk Gelişim Uzmanları
 2. Uzman Asistan ve Pratisyen Hekimler
 3. Psikologlar
 4. Psikolojik Danışmanlar
 5. Sosyal Hizmet Uzmanları
 6. Psikoloji ve PDR Mezunları
 7. Sosyologlar
 8. Hemşireler
Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri
 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak
 3. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak
 4. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 5. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 6. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak
 7. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak
 8. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek
 9. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek
 10. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek
Aile Danışmanlığı Kursu Süpervizyon Eğitimi Süreci

     Süpervizyon Süreci İçerisin de videolar veya ses kayıtları ile Aile Danışmanı adaylarının tamamen Aile Danışmanlığı Eğitimin de Teorik olarak aldığı bilgileri vakalar üzerinde uygulamaya yönelmesidir. Aile Danışmanı Eğitimi sürecinde yapılan eğitimlerin tamamı kursiyerlerin kişisel gelişimini artırmak ve yapacakları işin ciddiyetini kazanmalarını sağlamaktır.

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi olarak Aile Danışmanlığı eğitimimizde süpervizyon eğitiminiz de tamamen uzaktan olacaktır. Teorik ve uygulama dersini bitirdikten sonra süpervizyon eğitiminizde sizlerden video çekmenizi/ ses kayıtlarınızı bir cd veya flaş bellek içerisinde istiyoruz. Kayıtların Gizliliği Tamamen kurumuz tarafından saklı kalacak ve korunacaktır. Bir olay bir vaka incelemeniz gerekmektedir. İncelediğiniz vaka İle ilgili video/ ses kayıdı çekip hocalarımıza yönlendireceksiniz. Hocalarımız onları inceleyip tarafınıza bire bir ulaşım sağlayıp sizleri yönlendireceklerdir. Not vermek gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Sadece sizlere yön vermek aile danışmanı olarak neler yapmanız gerektiğini uygulama üstünde gösterme amacı taşımaktadır. Süpervizyon eğitimi tamamlamak zorunludur. Tamamlamayan öğrenciler eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.

Not: 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika İçin Gerekli Yeterlilikler;
Mezuniyet : Lisans Bölüm : Psikoloji,PDR,Sosyal Hizmetler,Sosyoloji,Tıp,Çocuk Gelişimi,Hemşirelik
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Alabileceğiniz Sertifikalar

Aile Danışmanlığı Eğitimi'ndan Kareler

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursiyer Görüşleri

01.06.2019 00:00:00
Oya KARA

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Başta Sibel hoca'mız olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Sibel hoca'mızın mükemmel sunumu en zor konuları bile zihnimize nakşetti adeta. Son canlı dersimizi biraz önce izledim Sibel hoca'mızın vedası ve iyi dileklerinden sonra kendimi tutamayıp uzun uzun ağladım. Aileden biri gibi olmuştu aylardır hem can kulağı ile dinleyip, çok da sevdiğimiz. Gerçekten çok şey öğrendik Eşim ve kızımla birlikte izledik çoğunlukla. Onlar da hayran kaldılar. (. Laf aramızda ; eğitime birlikte yazıldığımız Dr. Emin Mindan, artık TV yerine hocamızın ders videolarını izliyor, arabasında işe gidip gelirken ise müzik yerine, kulaklıkla ders anlatımlarını dinliyor ve bırakacak gibi de görünmüyor.) Sevgi ve saygılarımızla.

10.04.2019 00:00:00
Yasemin İNALÖZ

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Eğitimi cok verimli bulduğumu söylemek isterim, Eğitim boyunca bu değerli bilgilerini bize aktarırken emeklerı geçen tüm hocalarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum, Bu eğitimi alırken Aİle Danışmanlığını bana sevdiren , bu işe gönül vermemi sağlayan, hayatımda yeni bir başlangıç noktası oluşmasında büyük katkısı olan Sibel Hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Aile Danışmanlığı Eğitimi düşünen arkadaşlarıma kesinlikle Vektorel Eğitim Kurumunu tavsiye edeceğim.. Cok teşekkürler. Yasemin İNALÖZ- İZMİR

Video Görüşler

Aile Danışmanlığı Eğitimi Eğitmenleri

Kursiyer Görüşleri
%36

İndirim

₺2.500,00
₺1.600,00

Ön Kayıt Oluşturun

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir