Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

10000 TL 6250 TL
Son 7 Kontenjan
Bu fiyattan son;
00 Saat 00 Dakika 00 Saniye
Eğitim Takvimi
Grup No Başlama Ücret Sepet Ön Kayıt
16-3 UNV 21.06.2024 6.250 TL
16-9 UNV 01.07.2024 7.000 TL
16-40 UNV 23.07.2024 8.750 TL

Muhasebe Kursuna Katılın, Muhasebe Departmanında Yerinizi Alın!

Muhasebe departmanında çalışmak ister misiniz? Bilgisayarlı muhasebe kursunu tamamlayın, muhasebenin tüm detaylarını öğrenip MEB onaylı bilgisayarlı muhasebe sertifkasıyla alanda çalışma fırsatı yakalayın.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Uzaktan Eğitim ayrıcalığıyla sunduğumuz Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, muhasebe alanına hazırlayan Türkiye’nin en geniş kapsamlı eğitim programıdır. Beş farklı muhasebe yazılımını öğrenmeyi sağlayan bilgisayarlı muhasebe kursu içeriği şu şekildedir:

Ünite 1: ÖN MUHASEBE

Ön Muhasebede Kullanılan Terimler

Ünite 2: ZİRVE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE UYGULAMALAR VE GENEL MUHASEBE ENTEGRASYON İŞLEMLERİ

 • Cari
 • Fatura İşlemleri
 • Katların Açılımı
 • Mal Alış ve Satış Faturaları
 • Gider Faturaları ve Banka İşlemleri
 • Kartlar
 • Alım Faturaları
 • Satış Faturaları
 • Gider Faturaları
 • Tahsilatlar Banka Extreleri
 • Entegrasyon
 • Cari Hesap Mutabakatı

Ünite 3: MİKRO ÖN MUHASEBE UYGULAMA
Ünite 4: GENEL MUHASEBE

 • Genel Muhasebe Nedir?
 • Muhasebe Mesleğinin Konusu
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Defterler
 • Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler
 • Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler&

Ünite 5: TİCARİ BELGELER

 • Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • İrsaliyeli Fatura
 • Gider Pusulası
 • POS Makinesi İle İlgili İşlemler
 • Perakende Satış Fişi
 • Serbest Meslek Makbuzu

Ünite 6: TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ünite 7: AMORTİSMAN
Ünite 8: E-ARŞİV, E-FATURA İŞLEMLERİ UYGULAMA
Ünite 9: GENEL MUHASEBE UYGULAMA (ZİRVE)
Ünite 10: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGK

Sosyal Güvenlik Kavramı

Sosyal Güvenliğin Temel Fonksiyonları

Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi

Sosyal Güvenlik Kurumunda Sigortalılık

 • Hizmet Akdi ile Çalışanlar (4/1-a)
 • Bağımsız Çalışanlar (4/1-b)
 • Kamu Görevlileri (4/1-c)

Sosyal Güvenlik Terimleri

İşverenin Yükümlülükleri

E-Sigorta Uygulaması

4/1-a İş Yeri Bildirgesi

 • İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler
 • İş Yerinin Tescili

E-SGK Uygulamaları ve E-SGK Şifre

 • E-Bildirge Uygulaması
 • E-Borcu Yoktur Uygulaması
 • İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim
 • İlişiksizlik Belgesi Başvuru

4/1-a Sigortalının Bildirimi

 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Aylık Ücret Bordrosu

 • Aylık Ücret Bordrosu Şekli
 • Normal Çalışma Süresi ve Ücret Hesaplaması
 • Fazla Mesai Kavramı
 • İşçi Aylık Hesap Pusulası
 • Yıllık Ücretli İzin

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

 • S.G.K Prim Oranları
 • Sigortalı Hesap Fişi
 • Eksik gün
 • Kayıt ve Belgelere İlişkin Sorumluluklar

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDA SİGORTALILIK (4/1-B)

4/1-b Sigortalısı Sayılanlar

Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi

 • İsteğe Bağlı Sigortalılık
 • Sigortalı Sayılmayanlar

Bağımsız Çalışanların Prim Tahakkuk ve Tahsilat

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi

KAMU GÖREVLİLERİNDE SİGORTALILIK (4/1-C)

4/1-c Sigortalısı Sayılanlar

Sigortalılığın Sona Ermesi

Ünite 11: MUHASEBECİLİK MESLEĞİ

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

 • 3568 Sayılı Kanun’un Amacı
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 • Meslek unvanlarının haksız kullanılması
 • Meslek mensubu olabilmenin genel şartları
 • Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları
 • S.M.M.M Stajı ve Yeterlilik
 • Mesleki Standartlar

Yeminli Mali Müşavir

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik

 • Muhasebeci ve Mali Müşavirler Ne Yapar?
 • Muhasebecilere Öneriler

Ünite 12: TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Ünite 13: BEYANNAME UYGULAMALARI

Beyanname ve Vergi Beyannameleri

Vergi Beyannameleri ve E-beyanname

 • Kdv Beyannamesi (Sonunda Kdv Beyannamesi Uygulama Videosu)
 • Muhtasar Beyanname (Sonunda Muhtasar Beyannamesi Uygulama Videosu)
 • Geçici Vergi Beyannamesi (Sonunda Geçici Vergi Beyannamesi Uygulama Videosu)
 • Ba – BS Formları (Sonunda Ba-Bs Uygulama Videosu)
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Sonunda Gelir Vergisi Beyannamesi görsel anlatım Videosu)
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Ünite 14: LOGO GO-G3

 • Logo Go-3 -Giriş
 • Logo Go-3 Firma Kurma ve Tanımlamalar
 • Kartların Tanımlanması
 • Alım Faturaları
 • Gider Faturaları
 • Satış Faturaları
 • Tahsilatlar
 • Banka Extreleri
 • Portfoydeki Çeklerin Tahsili
 • İkinci Ay İşlemleri ve Raporlama

Ünite 15: LOGO Tiger

 • Ana Kayıtlar
 • Alım Faturaları
 • Gider Faturaları
 • Tahsilat Makbuzları
 • Banka Ekstresi ve Çek Tahsili
 • Ay Raporlama ve Kontrol İşlemleri
 • Ay Gider Faturaları
 • Ay Tahsilat Makbuzları
 • Ay Banka Ekstresi
 • Logo Tiger Genel Bilgiler

Ünite 16: PARAŞÜT

 • Tanıtım ve Kartların Tanımlanması
 • Alış Satış Faturaları, Gider Faturaları, Tahsilat Makbuzları, Banka Ekstresi

Ünite 17: LUCA

 • LUCA talep oluşturma
 • LUCA tek duzen hesap planı ve sermaye taahhüt kaydı
 • LUCA Alım Faturaları
 • LUCA Satış Faturaları
 • LUCA Tahsilat Makbuzları ve Banka Ekstresi

GÜNCELLEMELER

Geniş kapsamlı bilgisayarlı muhasebe eğitimi, kursiyerlerimizin;

 • Muhasebenin temel kavramları,
 • Muhasebede kullanılan belgeler ve defterler,
 • Bilanço ve bildirim düzenleme kuralları,
 • Muhasebe kaydı tutarken baz alınması gereken kanun ve yönetmelikler,
 • Vergi Usul Kanunu cezaları,
 • Muhasebe uygulamaları gibi muhasebe konuları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlar. 

Online bilgisayarlı muhasebe kursu sürecinde genel muhasebe ve ön muhasebe ile ilgili tüm teorik bilgiler verilir. Ayrıca Türkiye’de en çok kullanılan muhasebe programlarının nasıl kullanıldığı da ele alınır.

MEB Onaylı Sertifika: Ankara Çankaya ilçesinde MEB tarafından düzenlenen fiziki sınavda en az 50 puan alarak başarılı olan kursiyerler, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. MEB onaylı bilgisayarlı muhasebe sertifikası bakanlıklar bünyesinde yapılan işlerde faydalı olur.

Üniversite Onaylı Sertifika: Eğitimlerin ardından online olarak gerçekleştirilen sertifika sınavında en az 50 puan alarak başarılı olan kursiyerler üniversite onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Üniversite onaylı sertifika muhasebe bürolarında ve şirketlerin muhasebe departmanlarında çalışmaya olanak tanır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Kazanımları

Online muhasebe kursu MEB onaylı ve üniversite onaylı sertifika kazandıran eğitim programıdır. Eğitimleri tamamlayan ve sertifika ile muhasebe alanındaki standartlara vâkıf olduğunu belgeleyen kursiyerlerimiz;

 • Muhasebe elemanı-yardımcısı-sorumlusu-yetkilisi,
 • Ön muhasebe elemanı- uzman yardımcısı unvanlarıyla mesleki gereklilikleri yerine getirebilirler.

Bilgisayarlı muhasebe kursunda öğrendiği teorik bilgilerini pratiğe aktararak deneyim kazananlar muhasebe alanında uzman, şef veya yönetici olabilirler 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna Kimler Katılabilir?

Bilgisayarlı muhasebe kursu uzaktan eğitim programına katılmak için okuryazarlığın olması yeterlidir. Daha önce muhasebe programı kullanmamış olmak veya muhasebe bilgisine sahip olmamak kursa katılmaya engel değildir. Eğitim programına;

 • İlgili bölümlerden (İşletme, İktisat Mezunları, İşletme İktisat) mezun olup muhasebe yazılımlarını kullanmak isteyenlerin,
 • Muhasebe alanında kariyer hedefleyenlerin,
 • Yeni bir meslek sahibi olmak isteyenlerin,
 • Muhasebe departmanında çalışan fakat muhasebe yazılımlarını bilmeyen kişilerin,
 • Departmanlar arasında geçiş yaparak muhasebe uzmanlığına terfi etmek isteyen çalışanların katılmaları faydalı olur.

Kurs programına katılmak için herhangi bir ön koşul yoktur. İlkokul mezunu olmak sertifika almak için yeterlidir. Özel sektörde veya kamu sektöründe mali nitelikli işlemlerden sorumlu olacak personellerin en az lise mezunu olmaları ve farklı koşulları da sağlamaları beklenir. 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Nedir?

Bilgisayarlı muhasebe kursu, işletmelerin muhasebe departmanlarında veya muhasebe ofislerinde çalışmak isteyenlere yönelik olarak düzenlenen eğitim programıdır. Eğitim programında amaç, katılımcılara;

 • Beyanname düzenleme,
 • Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlama,
 • Borç ve alacakları takip etme
 • Muhasebe paket programlarını kullanma,
 • Maliyet hesaplama,
 • Kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini yapma yetisi kazandırmaktır.

Bilgisayarlı muhasebe kurs programında amaca yönelik olarak tek düzen hesap planından bilanço düzenleme kurallarına kadar muhasebe ilişkin tüm detaylar aktarılır. Teorik bilgiler, muhasebe programı örneğiyle desteklenir. Bu sayede bilgisayarlı muhasebe nasıl yapılır sorusu yanıtlanmış olur. 

Online Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlı muhasebe kursu, kursiyerlerin muhasebe alanında çalışmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlar. Kurs sürecini tamamlayan bir kursiyer, bilgisayar ve muhasebe arasındaki ilişkinin mantığını kavramış olur. Muhasebe paket programları kullanarak ilgili mevzuatlara uygun olacak şekilde;

 • Muhasebe hesapları oluşturma,
 • Oluşturulan muhasebe kayıtları üzerinde düzenleme ve güncelleme yapma,
 • Muhasebe fişleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirme,
 • Finansal raporları düzenleme işlerini yapabilir.

Bilgisayarlı muhasebe kursu online olarak düzenlenir. Canlı dersler ile desteklenen online kurs programı, birçok bakımdan fayda sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği oluşturur. Uzaktan eğitim, zaman ve mekan bağımlılığını ortadan kaldırır.

Üniversite veya MEB Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Nasıl Alınır?

E devlet üzerinden sorgulanabilen bilgisayar işletmenliği sertifikası, ilgili alanda eğitim alındığını gösterir. Dolayısıyla üniversite onaylı sertifika almak için öncelikle bilgisayarlı muhasebe kursuna katılmak gereklidir. Sertifikasyon süreci şöyle ilerler:

 • Eğitim programına kayıt işlemi tamamlanır.
 • Öğrenci paneline erişim sağlanır. 
 • Eğitim içerikleri gerekirse tekrarlanarak tamamlanır.
 • Sertifika sınavına katılım sağlanır.
 • Geçerli notu alan ve sınavda başarılı olan bireyler sertifika almaya hak kazanır.

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlı muhasebe sertifikası kurs programının başarıyla tamamlandığını gösteren ve e-devlet üzerinde sorgulanabilen yasal bir belgedir. Kurs bitirme belgesi, kursiyerin;

 • Çek, senet, bordro, e-fatura gibi ön muhasebe işlerini,
 • SGK mevzuatı ve işveren SGK tüm işlemlerini muhasebe programları ile yapabileceğini gösterir.

MEB onaylı bilgisayarlı muhasebe kursu ile alınan sertifika, Milli Eğitim Kanunu gereğince iş yerleri tarafından kabul edilir. Sertifika, işe girmek için tek başına yeterli olmamakla birlikte istihdam önceliği kazanmak bakımından önemli avantaj sağlar.

MEB onaylı bilgisayarlı muhasebe sertifikası olanlar kamu sektöründe; üniversite onaylı sertifikası olanlar ise özel sektörde mesleği icra edebilirler. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bu eğitimle mesleki nitelik kazananların çalışma alanları;

 • Mali müşavirlik büroları,
 • Dış ticaret ve finans kuruluşları başla olmak üzere tüm işletmelerin muhasebe/finans departmanlarıdır.

Bilgisayarlı muhasebe sertifikası, farklı koşulları da sağlamak suretiyle eğitmen olarak da çalışma fırsatı kazandırabilir. Kamu sektöründe çalışan ve sertifikaya sahip olup ilgili bölümlerden mezun olan kişiler, sertifikayı kademe atlamak üzere kullanabilirler. 

Eğitime Kayıt Ol

Eğitime Kayıt Ol

Seçtiğiniz eğitimi kredi kartı veya banka havalesi ile hemen satın alabilirsiniz.

Dersleri Tamamla

Dersleri Tamamla

Eğitimleri istediğiniz zaman bilgisayar üzerinden veya akıllı telefon üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Sertifikan E-devlete Yüklensin

Sertifikan E-devlete Yüklensin

Eğitim sonunda e-devlet üzerinden sorgulanabilir gerçek bir sertifikaya sahip olun. Sertifikanız ile özgeçmişinizi güçlendirin, hedeflerinize kolaylıkla ulaşın.

Uzaktan Eğitim Avantajları

Avantajları

 • Eğitim programlarının müfredatı, alanında uzman eğitimciler tarafından çevrimiçi öğrenme modelinde hazırlanmıştır. Eğitim içeriklerine kolayca erişebilirsiniz.
 • Titizlikle hazırlanan online içerikler kolaylıkla anlaşılabilir. Üstelik sınırsız defa tekrarlayarak bilgileri pekiştirme imkânı vardır.
 • Öğrenci panelinde yer alan ve farklı seviyedeki sorulardan oluşan soru havuzundaki sorular üzerinde çalışarak bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Eğitim programlarına ister peşin, isterseniz kredi kartına taksitle (tüm kredi kartları) kolay ve güvenli şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda düzenlenen sertifika sınavına üç defa girebilir, başarılı olduğunuzda sertifikanızı QR kod veya sertifika numarası ile e-devlette sorgulayabilirsiniz.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

Whatsapp Hattı