Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde zaman zaman tıbbi sekreterlik alımları gündeme geliyor. Birçok kişi ilanlarla birlikte, tıbbi sekreter ne iş yapar veya tıbbi sekreter nerelerde çalışır gibi sorulara yanıt arıyor. Siz de bu sorulara karşılık arıyorsanız doğru sayfadasınız. Gelin tıbbi sekreterin görevleri neler detaylıca irdeleyelim.

Tıbbi sekreterin görev ve sorumluluklarına değinmeden önce tıbbi sekreter olmak için iki alternatif yol olduğunun altını çizelim. Tıbbi sekreterlik yapmak için üniversitede tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü okumuş olmanız veya tıbbi sekreterlik sertifikası almış olmanız gerekir. Aksi halde mesleği icra etmeniz pek olası değildir.

Tıbbi Sekreter Ne Yapar?

Tıbbi sekreter, başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kurum kurumlarında çalışan kişidir. Tıbbi sekreterlik, sekreterliğin niş alanıdır ve tıbbi görevler ile idari görevler harmanlanmıştır. Dolayısıyla tıbbi sekreter ne iş yapar sorusunun yanıtı geniş kapsamlıdır. Tıbbi sekreterin görevi hangi birimde çalışacağı doğrultusunda farklılık gösterir.

Tıbbi Sekreterin Görevleri

Tıbbi sekreterin klinik, poliklinik, acil servis görevleri şöyledir:

Klinik görevler
 • Yatan ve çıkan hastaların sayısını belirlemek
 • Yatış için gelen hastaların evraklarını kontrol etmek
 • Yatış işlemlerini yapmak veya yatış için randevu vermek
 • Taburcu olacak hastaların çıkış işlemlerini yapmak veya hasta yakınını yönlendirmek
 • Boşalan yatak sayısını üstüne veya yetkili kişilere bildirmek
 • Refakat süresi dolan kişileri belirlemek
 • Heyet raporunun imzalanmasını sağlamak ve raporu ilgili kişilere ulaştırmak
 • Günlük ameliyat listesini hazırlamak veya hazırlanan listeyi görülebilecek bir yere koymak
 • Doktorun notlarını hasta dosyasına yerleştirmek
 • Çıkışı yapılan hastaların dosyalarını arşive göndermek veya arşivlemek
 • Hastane iç ve dış birimleriyle resmi yazışmalar yapmak
Poliklinik görevler
 • Hastaların ilk kayıtlarını yapmak
 • Dosyanın ilgili birimlere iletilmesini sağlamak
 • Hasta dosyalarındaki eksiklikleri düzeltmek
 • Özel tedavi talep eden hastalardan vezne makbuzu almak
 • Emekli Sağlığına ait sağlık karnelerini işlemek
 • Sigorta provizyon işlemleri yapmak
 • Hastanın sevk edilmesi için gerekli işlemleri yapmak
 • Tetkikleri bilgisayara işleyerek onaylamak
Acil servis görevleri
 • Acil servise başvuran hastaların dosyalarını arşivden getirtmek
 • Kuruma ilk defa gelen hastalar için yeni kayıt işlemlerini yapmak
 • Hasta bilgilerini sisteme işlemek
 • Sevk evraklarını sisteme işlemek
 • Rutin evrakların doldurulmasını sağlamak
 • İşlemleri tamamlanan hasta dosyalarının arşive ulaşmasını sağlamak veya dosyaları arşivlemek,
 • Sevkleri kontrol ederek görevliye teslim etmek
 • Adli vakaları hastane polisine bildirmek
 • Adli raporları polise ulaştırmak

Tıbbi sekreter, tıbbi görevlerin yanı sıra ofis ekipmanlarının düzenli çalışması için arıza kontrolü yapmak, kırtasiye malzemelerindeki eksiklerin giderilmesini sağlamak gibi idari görevleri de yerine getirir. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken; tıbbi terminoloji, kurum anlaşmaları, temel bilgisayar kullanımı tıp alanında dosyalama ve arşivleme gibi konulara vakıf olmak durumundadır.

Tıbbi sekreterler genel olarak şu soruları yanıtlayabilecek bilgiye sahip olmalı:

 • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik nedir?
 • Tıbbi dokümanların hukuksal yönü nedir?
 • Sağlık kurumlarında basamak istemi nasıldır?
 • ICD kodlama sistemi nedir?
 • Hasta dosyalarının arşivlenmesinde nelere dikkat etmek gereklidir?
 • Hastane bilgi sistemlerine entegre olması gereken uygulamalar nelerdir?
 • Tıbbi rapor türleri nelerdir?
 • Acil serviste renk kodlaması nasıldır?

Tıbbi Sekreter Nerelerde Çalışır?

Tıbbi sekreterler sağlık kurumundaki işleyişte anahtar işlevi gören meslek elemanlarıdır. Sağlık hizmetleri alanında görev yapan tıbbi sekreterler farklı birimlerde çalışabilirler. Buna göre tıbbi sekreterlik türleri şöyledir:

 • Poliklinik sekreterliği
 • Ameliyathane sekreterliği
 • Acil servis sekreterliği
 • Laboratuvar sekreterliği
 • Arşiv sekreterliği
 • Diş Kliniği sekreterliği
 • Hasta kabul birim sekreterliği
 • Klinik sekreterliği

Tıbbi sekreter çalışma alanları oldukça geniştir. Öncelikli istihdam alanı devlet hastaneleri ve özel hastanelerdir. Tıbbi sekreterlerin görev yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar şöyledir:

 • Devlet hastaneleri ve şehir hastaneleri
 • Aile sağlığı merkezleri
 • Sağlık ocakları
 • Özel hastaneler
 • Tıp merkezleri
 • Tıbbi laboratuvarlar ve görüntüleme merkezleri
 • Diş hekimi muayenehaneleri

Tıbbi sekreterlerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri önem taşır. Deneyimli tıbbi sekreterlerin ekip liderliği, özel sigortalardan veya vezneden sorumlu personel gibi görevleri üstlenmeleri mümkündür. Tıbbi sekreterlik, sağlık kurumlarında insan kaynakları alanında çalışmak için de temel niteliği taşıyabilir.

Tıbbi Sekreter Maaşları

Tıbbi sekreter olmayı planlayan kişiler için merak konusu olan detaylardan biri de maaş konusudur. Tıbbi sekreter maaşları kamu sektörü ve özel sektör için farklılık gösterir. Kamu sektöründe tıbbi sekreterlik derecesi ve kıdemi 10/2 derecesinden 1/4 derecesine kadardır. Sosyal denge tazminatı, ek özel hizmet tazminatı ve döner sermaye maaşların artmasında etkili olur.

Özelde tıbbi sekreter maaşları üzerinde belirleyici olan öncelikli unsur çalışanın mezuniyet durumudur. Başlangıç maaşı asgari ücret olsa da deneyime göre asgari ücretin iki katı ücret almak mümkündür. Özel hastanelerde deneyim hizmete başlanan yıl sayısının yanı sıra hangi birimlerde çalışıldığıyla da ilgilidir. Çalıştığı kurumda uzun süredir hizmet vermekte olan ve birimlerin çoğunda görev yapmış olan tıbbi sekreterler daha fazla maaş alabilirler.

Tıbbi Sekreterlik Hakkında Merak Edilenler

Tıbbi Sekreterde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Tıbbi sekreterlerin mesleği başarılı şekilde icra etmeleri için meslekle uyumlu bazı kişisel özelliklere sahip olmaları gerekir. Takım çalışmasına yatkınlık, güçlü hafıza, soğukkanlılık, düzgün diksiyon, etkili iletişim becerilerine sahip olma ve hoşgörülü olma önemli özelliklerdir. Tıbbi sekreterlikte zorunlu olmamakla birlikte yabancı dil ve Türk işaret dili bilgisi önemli ölçüde avantaj sağlar.

Tıbbi Sekreterlik Zor Mu?

Tıbbi sekreterlik tıbbi terminolojiye hakim olmayı ve hastane bilgi yönetim sistemi kullanmayı gerektirir. Mesleki zorluk, kişisel olarak değişse de iş tanımının çok kolay olmadığı aşikardır. Hasta kabul elemanı olarak çalışanlar bölüm sekreterlerinden daha az iş yüküne sahip olabilir. Dolayısıyla hasta kabul daha kolaydır diyebiliriz.

Tıbbi Sekreter Çalışma Saatleri Nasıldır?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik çalışma saatleri kamu sektöründe 09.00 ile 17.00 şeklindedir. Özel sektörde çalışma saati kurum politikaları doğrultusunda değişkenlik gösterir. Tıbbi sekreterler özel sektörde vardiyalı olarak haftada en çok 45 saat çalışırlar.

Özetle;

Son dönemlerde sağlık sektörü çok daha önemli hale geldi. Bu durum personel ihtiyacını artırdı ve tıbbi sekreterlik iyi bir meslek alternatifi oldu. Biz de buna dayanarak merak edenler için tıbbi sekreter ne iş yapar sorusunu yanıtladık. Siz de tıbbi sekreter olmaya karar verdiyseniz ve bölüm okumak için vaktiniz yoksa ajandanıza tıbbi sekreterlik kursu eğitim programını eklemelisiniz.

Popüler Bloglar Blog

Tıbbi Sekreterlik Kursu
Tıbbi Sekreterlik Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele