Bilgisayarlı Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarlı Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarlı Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Muhasebe; ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlandırmak üzere sorumlu olan kişilerin yürüttüğü sistemli bilgiler bütünüdür. Bu görev tanımı kapsamında çalışan kişilere ise muhasebe elamanı, muhasebe uzmanı ya da muhasebe personeli denmektedir.

Kamu kuruluşlarının, özel ya da yarı özel tüm işletmelerin en temel ortak ihtiyaçlarından biri muhasebe sistemlerinin sağlıklı, düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesidir. Çünkü muhasebe departmanı şirketler için mali ve kanuni yükümlülükleri bulunan bir alan çerçevesinde çalışmaktadır.

Peki, muhasebe departmanlarında çalışanların personellerin görevleri nelerdir? Bir muhasebe elemanı ne iş yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Gelişen ve değişen dünyamızda teknolojik gelişmelerin hız kazandığı 2000’li yıllar ile birlikte hem günlük yaşantımız hem de iş ve eğitim hayatımız dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olmayı sürdürüyor. Günümüzde özellikle iş ve eğitim arenası başta olmak üzere dijital ilerleyişi sıkı takip etmek bu noktada oldukça önemli. Bu ilerleyişte başta büyük ve köklü şirketler olmak üzere sayısız işletme bu takip sürecini sıkı tutmak adına önemli bir felsefe belirlemiş durumda. Yaşam boyu eğitim.

Değişim İçin Geç Kalma!

Çağımızın ana teması olan değişim ve gelişim süreçleriyle birlikte iş dünyası içerisinde de hızla dijitalleşen birçok departman mevcut.

Bu departmanlar arasında ise belki de en önemli olanlardan birisi, kamu ve özel kuruluşların tamamında aktif istihdam alanına sahip olan muhasebe ve finans birimleri.

Üretim ve tüketim merkezli hizmet sektörünün varlığını sürdürmesi ve sürdürmeye devam edecek olmasıyla birlikte bu iş kolundaki gelişmeleri yakalamak kurumların ve şahısların en önemli dinamiği.

Başarılı bir muhasebe çalışanı veya yetkin bir finans uzmanı olmak için en büyük gereklilik bu gelişimin gerisinde kalmamak. Bu sebeple muhasebe alanındaki gelişimleri gelin yakından inceleyelim ve başarılı bir bilgisayarlı muhasebe uzmanı olmak için muhasebenin kısa tarihine bir göz atalım.

Muhasebenin kısa tarihi ve değişimi

Muhasebe tarihi Eski Mısır ve Mezopotamya’ya kadar uzanırken Türkiye’de ise muhasebenin belli bir çerçeve altında yürütülmesi 1850 yılında gerçekleşmiştir. 150 yılı aşkın süredir değişen ve gelişen dünya ile birlikte muhasebe sektöründe de değişim kaçınılmaz şekilde gerçekleşmiş ve muhasebe defterleri yerini Excel tablolarına bırakmıştır. Günümüzde ise büyük, küçük neredeyse tüm kamu ve özel kuruluşlar dönemin gereklerini yerine getirerek mali sistemlerini bilgisayarlı muhasebe üzerine kuruyor ve kurmayı sürdürüyorlar.

Kanuni yükümlülükler ve şirket politikaları çerçevesinde her işletmenin muhasebesini tutması yasal bir gereklilik bununla birlikte işletme verimi açışından da son derece hassas ve önemli. Bu süreçte bilgisayarlı muhasebe programlarını bilmek ise oldukça gerekli bir yetkinlik. Bilgisayarlı muhasebe ile birlikte gerçekleştirilen işlemler manuel yöntemlere kıyasla daha hızlı, güvenli ve hatasız. Kamu ve özel işletmelerinin muhasebe departmanları için bilgisayarlı muhasebe programları da bu yüzden en çok tercih edilen yöntem.

Bilgisayarlı Muhasebe Nedir?

Muhasebe, işletmelerin ve kuruluşların mali işler birimine bağlı olan ana bürolarından biridir.

Genel muhasebe en temel haliyle; işletmelerin kaynaklarını denetleyen, gelir ve gider takiplerini yapan, varlıklarını belgelendiren ve bu varlıkları sınıflandıran oldukça önemli bir departmandır. Bu yönüyle genel muhasebe tüm kuruluşlarda mali işlemleri sınıflandırmak, kaydetmek ve raporlandırmak için kullanılır.

Özellikle, neredeyse tüm işletmeler tarafından tercih edilen bilgisayarlı muhasebe ise işletmelerin mali kayıtlarının tutulması, finansal verilerin kaydedilmesi, saklanması ve analiz edilmesi için bilgisayarlardan ve muhasebe yazılımlarından faydalanmayı içeren sistemler bütünüdür.

Kısaca bilgisayarlı muhasebe, genel muhasebe süreçlerinin bilgisayar programları aracılığı ile hızlı, güvenli ve hatasız gerçekleştirilmesidir.

Nasıl Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Alabilirim?

Nasıl Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Alabilirim?

Şirketlerin en çok çalışan istihdam ettikleri departmanların başında muhasebe gelir. Muhasebe birimlerinde; muhasebe elemanı, muhasebe yardımcısı, ön muhasebe uzman yardımcısı, ön muhasebe elemanı, muhasebe yetkilisi gibi birçok pozisyon mevcuttur. Meslek hayatlarına muhasebe ve finans alanında başlamak veya pozisyon/departman değişikliği yaparak bu birimlerde çalışmak isteyen kişilerin; Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki atanmış kurumlar tarafından yürütülen kurs programlarına dahil olmaları ve bilgisayarlı muhasebe eğitimi almaları gerekmektedir.

Kursiyerlerin kurs süreçlerini tamamlayarak yetkinlik belgelerini/sertifikalarını almaları meslektaşlarına göre daha donanımlı olmaları ve aranan elemanlara dönüşmeleri için oldukça önemlidir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimini Kimler Alabilir?

Bilgisayarlı muhasebe kursu çalışanların, işletmelerin ön muhasebe ve genel muhasebe departmanlarında yetkinlik sahibi olabilmesi için verilen bir eğitimdir. Bu eğitime üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan işletme-iktisat öğrencileri veya bu bölümlerin mezunları ile muhasebe alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar katılım gösterebilmektedir.

Günümüz şartlarında muhasebe ve finans departmanları için neredeyse zorunluluk haline gelmiş diyebileceğimiz bu yetkinlik, alan çalışanları için oldukça önemlidir. Şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen kişiler, uzaktan eğitim (online eğitim) veya yüz yüze gerçekleşen bilgisayarlı muhasebe eğitimlerine katılarak MEB onaylı veya MEB tarafından yetki tanınınmış kurumlar aracılığı ile eğitim sonunda onaylı sertifika sahibi olabilirler.

(Kursiyerler uzaktan eğitimlerin veya yüz yüze katıldıkları eğitimlerin sonunda gerçekleşecek olan sertifika sınavlarından başarılı sonuçlar elde ederek onaylı sertifika sahibi olacaktır.)

Bilgisayarlı Muhasebe Yetkinlikleri Nelerdir?

Bilgisayarlı muhasebe eğitiminde, temel bilgisayar ve genel muhasebe bilgisi en önemli gerekliliklerin başında gelmektedir. Bilgisayarlı muhasebe kurslarında bilinmesi zorunlu olan tüm ön muhasebe eğitimleri kurs kapsamında tamamlandıktan sonra muhasebenin bilgisayarla ilgili olan kısmına yani muhasebe programları kısmına geçilmektedir.

Bilgisayarlı muhasebe kurslarında genel muhasebe eğitimini tamamlayan kursiyerler bilgisayarlı bölümde alınan muhasebe eğitimi ile işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan temel bilgiler ve genel muhasebe prensipleri doğrultusunda şekillendirilmiş kurs müfredatları ve uygulamalı eğitimler ile birlikte eğitimlerini noktalamış olurlar. Teorik bilgiler de kurs süreci boyunca pratiğe dökülerek kursiyerlere alan deneyimi kazandırılır. Bu sayede bilgisayarlı muhasebe kurusundan maksimum verim ile ayrılmış olursunuz.

Bu sayede bilgisayarlı muhasebe eğitimlerini tamamlamış kişiler;

 • Ön muhasebe
 • Zirve finansman ve ön muhasebe uygulamaları
 • Genel muhasebe entegrasyon işlemleri
 • Mali tablolar, defterler (gelir vergisi mükelleflerinin tutmak zorunda olduğu defterler, kurumlar vergisi mükelleflerinin tutmak zorunda olduğu defterler)
 • Ticari belgeler
 • Fatura
 • Sevk irsaliyesi
 • Gider pusulası
 • Pos makinası ile ilgili işlemler
 • Parkende satış fişi
 • Serbest meslek makbuzu
 • Tek düzen hesap planı
 • Amortisman
 • E-arşiv, e-fatura işlemleri ve uygulamaları
 • Genel muhasebe uygulamaları
 • Sosyal güvenlik kurumu-SGK (Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin temel fonksiyonları, Türkiye'de sosyal güvenliğin gelişimi, sosyal güvenlik kurumunda sigortalılık, e-sigorta uygulaması, 4/1-a iş yeri bildirgesi, 4/1-a sigortalının bildirimi, aylık ücret bordrosu, aylık prim ve hizmet belgesi)
 • Bağımsız çalışanlarda sigortalılık (4/1-B)
 • Kamu görevlilerinde sigortalılık (4/1-C)
 • Muhasebecilik mesleği
 • Serbest muhasebeci mali müşavir
 • Beyanname ve vergi beyannameleri alanlarında yetkinlik kazanmış olacaktır.

Bilgisayarlı Muhasebe Yetkinlikleri

Özetle bilgisayarlı muhasebe kurslarında alacağınız muhasebe eğitimleri ile iş hayatınızda kolaylıkla cari hesap takibi, mali hareketlerin sınıflandırılması, belgelendirilmesi, dökümlerinin oluşturulması, kaydedilmesi ve derlenmesi gibi kritik işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

Aldığınız bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile büyük ya da küçük ölçekli tüm işletmelerin ortak ihtiyacı olan muhasebe departmanlarında bilir kişi olarak rahatlıkla alan gelişiminizi sağlayabilir ve çalışma hayatınızı sürdürebilirsiniz. Ayrıca kişisel ve mesleki gelişim noktasında kendinize sağladığınız bu kazanım ile kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilirsiniz.

Popüler Bloglar Blog

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele