Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Alanlar Ne İş Yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Alanlar Ne İş Yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Alanlar Ne İş Yapar?

Muhasebe uzmanları en geniş kapsamıyla, çeşitli işletme ve kuruluşların mal varlıklarının ve mali kaynaklarının hareketlerini kayıt altına alan, sınıflandırmalarını yapan, raporlandırma, analiz etme ve yorumlama gibi takip süreçlerini yürüten ve yöneten kişilerdir.

İşletmelerin sürekliliğini koruyabilmesi ve idari düzeninin sağlanabilmesi için muhasebe biriminin muhasebe işlemlerini titizlikle yürütmesi gerekmektedir.

Muhasebecilerin Görevleri Nelerdir?

Bir bilgisayarlı muhasebe elemanının iş tanımı ve total iş hacmi, görev aldığı işletmenin veya kuruluşun büyüklüğüne göre farklılık gösterebilmektedir. Her işletmenin finansal büyüklüğü gelir gider dengesine göre farklılık gösterebilirken kanuni yükümlülükler tüm kurumlar ve işletmeler için geçerlidir. Bu sebeple farklı büyüklükteki kuruluşlarda çalışsalar da muhasebe ve finans departmanlarının görev tanımları da bu doğrultuda genel hatlarıyla oldukça benzerlik göstermektedir.

Ana hatlarıyla bir muhasebe elemanının sorumluluğu dahilinde olan görevler aşağıdaki ana başlıklar şekilde sıralanabilir;

 • Muhasebe birimi bağlı olduğu işletmenin hizmet verdiği tüm kurumlara karşı vergi gibi yasal sorumluluklarını takip eder.
 • Bağlı olduğu kurumun veya işletmenin finansal faaliyetlerinin kayıtlarını tutar.
 • Çalıştığı şirketlin finansal bilgilerini analiz ve takip eder.
 • Mali kayıtlar için arşiv oluşturur.

Bilgisayarlı Muhasebe/ Muhasebe biriminin günlük görev takibi ne olmalıdır?

Muhasebe departmanında çalışan personellerin dikkatli, önemli konulardaki detaylar üzerine yoğunlaşabilen, hızlı ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler olmaları gerekmektedir. Üniversitelerde lisans ya da ön lisans eğitimlerini finans, muhasebe, ekonomi, maliye gibi bölümlerde tamamlayarak mezun olmuş olmanın yanı sıra belirli aralıklarla güncellenen kanunları ve yönetmelikleri de yakından takip etmek büyük önem taşımaktadır.

Muhasebe elemanının görev ve sorumlulukları kapsamında olan bir diğer önemli konu ise tüm belgelerin ve işlemlerin bilgisayarlar ile entegre yürütülmesinden dolayı teknolojik/dijital anlamda çağın gerisinde kalmayarak kendilerini geliştirmiş olmalarıdır. Muhasebe biriminin görev ve sorumlulukları noktasında bu konu büyük önem arz etmektedir.

Yani muhasebe departmanında görevliyseniz şirketin ana ve temel amaçları doğrultusunda finansal konuları yönetmek, takibini ve analizini yapmak durumundasınız. Bağlı olduğunuz kurumun ya da işletmenin tüm personelleri ile iletişim halinde olacak ve bu şekilde faaliyet göstermek durumda kalacaksınız. Bununla birlikte kurum ya da şirket içi ilişkileriniz olduğu ve olacağı gibi devlet kurumları ile de (SGK, Vergi Daireleri vb.) usulüne uygun bir şekilde yakın temas halinde çalışmak işinizin bir parçası olacak.

Bir diğer önemli konu ise muhasebe personellerinin, serbest muhasebecilerin ve mali müşavirlik birimi gibi finans departmanı çalışanlarının görevleri arasında; çalışanların işe başlangıç ve işten çıkış tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu verileri kayda almakla da bulunmaktadır. Bununla birlikte fazla mesaiden sebebi ile ödenmesi gereken ücretlerini, primlerini ve ikramiyelerini takip etmek ve zamanında (yıl sonu veya dönem içerisinde) gereğinin yapılmasını sağlamak da muhasebe departmanın görevleri arasındadır.

Listeleyecek olursak bir muhasebe personelinin günlük görev takibi;

 • Günlük olarak kasa, pos ve muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Stok takibini yapmak,
 • Sisteme veri girişini gerçekleştirmek,
 • Personelin iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere belgeleri arşivlemek,
 • Çalıştığı kurumun vergi ödemelerinin takibini yapmak,
 • Makbuz ve belgeleri arşivlemek,
 • Çalışmakta olduğu işletmeye ait stokları günlük olarak arşivlemek,
 • Şirketin kasasıyla ve nakit girişi ve nakit çıkışı ile alakalı makbuz ve belgeleri tutmak şeklinde olmalıdır.

Kısaca muhasebe biriminde çalışılan personeller kurumun ya da işletmenin ön muhasebe kayıtlarını oluşturmak, nakit ve gayrimenkul kayıtlarını tutmak, tüm borç ve alacak kontrollerini denetlemek ve bu ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak, gelir-gider durumlarını denetlemek, dengesini sağlamak ve incelemek, faturaları, çekleri ve banka hesaplarını kontrol etmek ve takibini yapmak, bilgi ve belgeleri doğru düzende hukukun gerektirdiği ölçüde düzenlemek, saklamak ve yöneticilerine tüm bu akışı düzenli olarak raporlandırmak muhasebe departmanın en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe/ Muhasebe biriminin günlük görev takibi ne olmalıdır?

Muhasebe kolunda çalışmak/staj yapmak isteyen kişilerin işletme-iktisat bölümü öğrencisi veya mezunu olması gerekmektedir. Aynı zamanda, muhasebe alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar ve kendi şirketlerinin muhasebesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm işletme sahipleri de hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini arttıracakları sertifikasyon süreçlerine dahil olarak bilgisayarlı muhasebe eğitimi almalıdırlar.

Bilgisayarlı muhasebe kursunu tamamlayarak kurs sonundaki online sınavda başarılı olan tüm kursiyerler, onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi sertifikasının sahibi olacaktır.

Bu sayede şirketlerin en çok çalışan aldıkları muhasebe departmanlarında; muhasebe elemanı, muhasebe yardımcısı, ön muhasebe uzman yardımcısı, ön muhasebe elemanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe uzman yardımcısı, muhasebe yetkilisi vb. birçok pozisyonlarında meslek hayatlarına başlayabilir veya iş hayatlarına devam edebilirler.

Popüler Bloglar Blog

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele
Whatsapp Hattı