Neden Bilgisayarlı Muhasebe Öğrenmeliyiz?

Neden Bilgisayarlı Muhasebe Öğrenmeliyiz?

Neden Bilgisayarlı Muhasebe Öğrenmeliyiz?

Muhasebe ve finans sektörü, iş dünyası için değer kaybetmeyecek ender iş kollarının başında gelmektedir. Geniş istihdam alanına sahip olan bu departmanlar sadece kâr amacı ile kurulan işletmeler için değil toplumsal hizmet veren tüm kuruluşların bünyesinde bulundurması önem arz eden birimlerdendir.

Günümüzde hizmet sektörünün temel iş kolu olmasıyla birlikte hayatımızın hemen her alanında kendine aktif rol oluşturmayı başaran muhasebe birimleri, değişen ve gelişen dünya ile birlikte hem istihdam alanını genişletmekte hem de yenilenmeyi sürdürmektedir. Peki bu geniş iş ağına sahip muhasebe birimlerinin iş tanımı nedir, muhasebe alanı neleri kapsamaktadır?

Muhasebe Nedir?

Muhasebe sistemleri; inceleme, değerlendirme ve yönetim kararları için mali verilerin derlenmesi, kaydedilmesi, korunması, sınıflandırılması ve özetlenmesi adına tasarlanmış süreçler, yönergeler ve kontrollerin bütünüdür.

Bu nedenle, büyük ya da küçük ölçekli tüm işletmelerin ortak ihtiyacı, finansal verilerinin tutulduğu bir muhasebe birimidir. İşletmelerin sürekliliğini koruyabilmesi ve idari düzenini sağlayabilmesi için en önemli birimlerin başında muhasebe birimi gelmektedir. Muhasebe birimi; cari hesap takibi, mali hareketlerin sınıflandırılması, belgelendirilmesi, dökümlerinin oluşturulması, kaydedilmesi ve derlenmesi gibi çalışmalarla sistemli bilgiler bütünü oluşturarak güvenli ve denetlenebilir bir işletme ağı oluşturur.

Muhasebeyi Oluşturan Başlıca Bilgi Sistemleri Hangileridir?

 • İşletmelerin mevcut kaynaklarının ve varlıklarının oluşumu ve korunumu,
 • İşletmelerin yaptığı çeşitli işlemler sonucunda mevcut varlıklarda ve kaynaklarda gerçekleşen dönüşüm ve değişimler,
 • İşletmelere ait mali durumları açıklayan tüm girdilerin ve ham bilgilerin yer alması,
 • Varlık ve kaynakların kullanılma şekilleri,
 • Sağlanan ve erişilen bütün bilgilerin gerekli kurumlara ya da kişilere iletilmesi
 • Finansal süreçlerin bir bütün olarak takip edilmesi ve denetlenmesi

Yukarıda 6 ana başlık altında toplanan tüm maddeler muhasebe sisteminin en kritik noktalarına işaret etmektedir.

Yerel ve özel tüm işletmeler için oldukça mühim olan bu hususlarda işlem yapmak bilgisayarlı bir muhasebe sistemiyle, manuel sistemlere göre çok daha sağlıklı ve faydalı yürütülmektedir. Bunun temel sebebi bilgisayarlı muhasebe sistemlerinin kullanımının kolay olması ve tüm işlemlerin tek kanal üzerinden gerçekleştirebilmesidir.

Bilgisayarlı muhasebe programlarında risk oranının çok düşük olmasıyla birlikte bu programlar zaman yönetimi açısından da oldukça avantajlı tercihlerdir.

Güncel Bir Değer, Bilgisayarlı Muhasebe Nedir?

Bilgisayarlı muhasebe, finansal verilerin kaydedilmesi, saklanması ve analiz edilmesi için bilgisayarlardan ve muhasebe yazılımlarından faydalanmayı içeren sistemlerin tamamına verilen addır.

Bilgisayarlı muhasebe sistemi, veri tabanı üzerine kurulu sistematik bir ağ yapılanmasına dayanmakta; muhasebe veri tabanı, muhasebe uygulama programlarının ve raporlama sisteminin kullanıldığı aktif ara yüz ile sistematik olarak korunmaktadır.

Bu şekilde sağlıklı bir kuruluma sahip olan bilgisayarlı bir muhasebe programlarının esası da hıza, doğruluğa, güvenilirliğe, okunabilirliğe, güncel bilgilere ve raporlara dayanmaktadır.

Kısaca bilgisayarlı muhasebe, genel muhasebenin bilgisayar programları aracılığı ile hızlı, güvenli ve en az hata ile gerçekleştirilmesidir. Bu süreçte öncelikle genel muhasebe konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Genel Muhasebe

Genel muhasebe, muhasebe sisteminin en temel konularını kapsayan bir muhasebe anlayışı; işletmelerin kaynaklarını denetleyen, gelir ve gider takiplerini yapan ve varlıklarını belgelendirip sınıflandıran ana muhasebe dalıdır. Bu yönüyle genel muhasebe tüm kuruluşlarda mali işlemleri sınıflandırmak, kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. En kısa tanımıyla genel muhasebe, finansal hesaplamaların yapıldığı ve takiplerinin gerçekleştirildiği tüm işlemleri kapsamaktadır.

Muhasebe alanına hakimiyet sağladığınızda büyük ve küçük tüm işletmelerin mali işler bölümlerinde, muhasebe birimlerinde ya da serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) bürolarında çalışabilirsiniz. Çünkü her işletmenin muhasebesini tutması yasal bir gereklilik olmakla beraber işletme verimi açışından son derece hassas ve önemlidir. Bunanla birlikte hızlı, güvenli ve hatasız bir muhasebe için bilgisayarlı muhasebe programları en çok tercih edilen muhasebe yöntemidir.

Genel Muhasebe

Bilgisayarlı Muhasebenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Bilgisayarlı muhasebe kullanımıyla matematiksel işlemlerin tamamı yazılım tarafından otomatik olarak yapılır. Bu sayede manuel muhasebe yöntemine nazaran zaman alan ve gereksiz efor harcatan işlemlerin çoğu ortadan kalkmış olur.
 • Bilgisayarlı muhasebe programlarında tüm veriler bilgisayar tarafında otomatik olarak hesaplandığı için bilgiler yanlış girilmediği sürece hata payı kesinlikle yoktur.
 • Bilgisayarlı muhasebe yazılımları, ofis ya da iş sahası dışında da verilere güvenli ve hızlı bir şekilde erişim sağlamaya olanak tanır.
 • Hesaplamalar hatasız gerçekleşeceği için, hazırlanan bilgi-belge tabloları son derece güvenilirdir.
 • Bilgisayarlı muhasebenin kullanılması kâğıt esaslı muhasebeden daha verimlidir. Süreçte iş daha hızlı gerçekleşir ve kâğıt ya da toner gibi ek giderlerden tasarruf sağlanır.

Bilgisayarlı Muhasebe Programları

Bilgisayarlı muhasebe programı, faturalandırılması gereken ürünün, hizmetlerin veya servislerin takibinin yapıldığı ve denetiminin sağlandığı, bir ya da birden fazla müşteriye yönelik finansal kayıtlarının tutulduğu bilgisayar destekli yazılımlardır.

2000’lerin başında aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan bilgisayarlı muhasebe programları, başlarda temel ve basit gereksinimleri karşılamaya yardımcı olurken bugün kullanılan modern yazılımlar ile birlikte muhasebe adına firmaların ihtiyaçlarını çok büyük ölçüde karşılamaktadır.

Yasal bir zorunluluk ya da bir verimlilik olarak görebileceğimiz muhasebe, geçmişte Excel programları veya muhasebe defterleri aracılığıyla tutulurken günümüzde neredeyse tamamen bilgisayar tabanlı yazılımlara yerini bırakmıştır.

Muhasebe defterleri veya Excel gibi yazılımlar, bir muhasebe programının sunacağı teknolojik donanımdan uzak olduğu için bu araçlarla muhasebe kaydı tutmak ve takibini yapmak verimsiz olduğu gibi zaman ve efor kaybına da sebep olmaktadır.

Günümüzde ise özdevim sürecine girmemiş bilgisayarlı muhasebe programları sayesinde onlarca veri tek bir kanal üzerinde ve tek bir kişi aracılığıyla toplanabilmektedir. Bu hailiyle bilgisayarlı muhasebe programları, bir Excel’in veya bir muhasebe defterin sunamayacağı sayısız avantaja sahiptir.

Örnek vermek gerekirse işlenen tüm verilere ilişkin işlem takipleri hızlı ve kolayca yapılabilir ya da her istendiğinde geniş kapsamlı istatistik verilerine kolayca ulaşabilir.

Piyasada çok sayıda program alternatifi olsa da temelde benzer hedefleri bulunan ve sıklıkla kullanılan bilgisayarlı muhasebe programları başlıca şu şekildedir;

Ön Muhasebe Programları

 • Akınsoft OctoPlus
 • Asistan
 • Atia
 • Aymet
 • Bilsoft
 • Datasoft
 • Defter
 • Dynamicube
 • Fenesoft
 • Kursoft
 • Lila
 • Noyax
 • Ofisassist
 • Organizma
 • Paraşüt
 • Turquaz
 • Vento
 • Verim
 • Yaylasoft

Ticari ve Mali Müşavir Muhasebe Programları

 • Akınsoft
 • Aymet
 • BAY.t
 • CetaSoft
 • Datasoft
 • ETA
 • GMS.NET
 • Logo
 • Luca
 • Netsis
 • Mikro
 • Organizma
 • Orka
 • Teknomax
 • Timecom
 • Uzman
 • Vega
 • Verim
 • Zenom
 • Zirve
 • Wolvox

ERP Programları

 • Avakoza
 • Aymet
 • CPM
 • Logo
 • Minerva
 • Nebim
 • Netsis
 • Oracle
 • SAP
 • Senkron
 • Set
 • Vera ERP
 • Verim
 • Workcube
 • Uyumsoft

Muhasebe Programları

İşletme-iktisat bölümü öğrencileri ve mezunları, muhasebe alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar ve kendi şirketlerinin muhasebesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm işletme sahipleri hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini arttıracakları sertifikasyon süreçlerine dahil olarak eğitim almalıdırlar. Bilgisayarlı muhasebe kursunu tamamlayarak kurs sonundaki online sınavda başarılı olan tüm kursiyerler, onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi sertifikasının sahibi olacaktır.

Bu sayede şirketlerin en çok çalışan aldıkları muhasebe departmanlarında; muhasebe elemanı, muhasebe yardımcısı, ön muhasebe uzman yardımcısı, ön muhasebe elemanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe uzman yardımcısı, muhasebe yetkilisi vb. birçok pozisyonlarında meslek hayatlarına başlayabilir veya iş hayatlarına devam edebilirler.

Popüler Bloglar Blog

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele
Whatsapp Hattı