Postmodern Ne Demek ?

Postmodern Ne Demek ?

Postmodern Ne Demek ?

Bir keresinde bir grup öğrencime postmodernizm teriminin ne anlama geldiğini bilip bilmediklerini sordum: Biri, her şeyi tırnak içine aldığınızda olduğu yanıtını verdi. O kadar da kötü bir cevap değildi, çünkü “gerçeklik”, “hakikat” ve “insanlık” gibi kavramlar, postmodernizmle bağlantılı düşünürler ve “metinler” tarafından değişmez bir şekilde inceleniyor.

Postmodernizm genellikle bir alıntı kültürü olarak görülür.

Matt Groening'in The Simpsons (1989–) filmini alın . Televizyon şovunun yapısı, aile sitcomunun klasik döneminden alıntılar yapıyor. Çizgi film karakterlerinin başına gelen talihsizlikler, ataerkil, politik, dini ve benzeri her türlü kurumsallaşmış otoriteyle alay ederken, bunu diğer medya metinlerinden durmadan alıntı yaparak yapar.

Bu aşırı bilinçli “ metinlerarasılık ” biçimi, acımasızca ironik veya postmodern bir dünya görüşü üretir.

Postmodern Nedir?

Postmodernizm genel olarak sosyo-kültürel ve edebi bir teoriye ve sosyal bilimler, sanat, mimari, edebiyat, moda, iletişim ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde kendini gösteren bir bakış açısı değişikliğine atıfta bulunur. Algıdaki postmodern değişimin 1950'lerin sonlarında başladığı ve muhtemelen hala devam ettiği genel olarak kabul edilmektedir. Postmodernizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin güç kaymaları ve insanlıktan çıkarılması ve tüketici kapitalizminin saldırısı ile ilişkilendirilebilir.

Postmodernizm terimi, Modernizm ile bir ilişki anlamına gelir . Modernizm, yirminci yüzyılın başlarında moda olan daha eski bir estetik hareketti. Postmodernizmin Modernist duruşun hem devamı hem de ondan kopuş olduğu sık sık söylenmiştir.

Postmodernizm, Modernizmin birçok özelliğini paylaşır. Her iki okul da yüksek ve düşük sanat arasındaki katı sınırları reddeder. Postmodernizm bile gider. bir adım daha ileri gider ve düşük sanatı yüksek sanatla, geçmişle geleceği veya bir türle diğerini bilinçli olarak karıştırır.

Farklı, uyumsuz unsurların bu şekilde karıştırılması, Postmodernizmin, Modernizm tarafından da kullanılan tasasız parodi kullanımını göstermektedir.

Her iki okul da bir başkasının tarzının taklidi olan pastiş kullandı . Parodive pastiş, Modernist ve Postmodernist eserlerin özdüşünümselliğini vurgulamaya hizmet eder; bu, parodi ve pastişin okuyucuya eserin “gerçek” değil kurgusal, inşa edilmiş olduğunu hatırlatmaya hizmet ettiği anlamına gelir. Modernist ve Postmodernist eserler de parçalıdır ve kolay kolay doğrudan sağlam bir anlam taşımazlar.

Yani bu eserler bilinçli olarak müphemdir ve çoklu yorumlara yol açar. Bu eserlerde tasvir bireysel veya konu sık sık sık bireysel özelliklerini kaybediyor ve sadece benzeri bir yaş ya da medeniyet, temsilcisi haline hayatında merkezi bir anlam ya da amaç olmadan, merkezsizleştiği ve insanlıktan edilir Tiresias içinde Arazideki .

Kısacası Modernizm ve Postmodernizm, 20. yüzyıl batı dünyasının güvensizliklerine, yönelim bozukluğuna ve parçalanmasına ses veriyor. Batı dünyası, 20. yüzyılda, Üçüncü Dünya'daki kolonilerini giderek kaybetmesi, iki büyük Dünya Savaşı'nın yıpratması ve yeni sosyal teorilerin etkisi altında entelektüel ve sosyal temellerinin sarsılması nedeniyle bu derin güvenlik duygusunu yaşamaya başlamıştır.

Marksizm ve Postkolonyal küresel göçler, yeni teknolojiler ve gücün Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kayması gibi gelişmeler . Hem Modernizm hem de Postmodernizm, tema ve teknikte parçalanma, süreksizlik ve ademi merkeziyet kullanıyor olsa da, iki okul arasındaki temel farklılık tam da bu açıdan gizlidir.

Popüler Bloglar Blog

Whatsapp Hattı