Bilgisayarlı Muhasebe Programları Nelerdir?

Bilgisayarlı Muhasebe Programları Nelerdir?

Bilgisayarlı Muhasebe Programları Nelerdir?

Bilgisayarlı muhasebe en kısa tanımıyla genel muhasebenin bilgisayarlı muhasebe programları aracılığı ile gerçekleştirilmesi işlemidir.

Bilgisayarlı muhasebe, mali verilerin kaydedilmesi, arşivlenmesi ve analiz edilmesi için bilgisayarlardan ve muhasebe yazılımlarından faydalanmayı gerektiren sistemler bütününe verilen addır.Bilgisayarlı muhasebe sistemi, veri tabanı üzerine kurulu sistematik bir ağ oluşumuna dayanmaktadır. Bu sistem aynı zamanda muhasebe veri tabanının, muhasebe uygulama programlarının ve raporlama sisteminin kullanıldığı bir ara yüz ile sistematik olarak korunmaktadır.

Bu sayede doğru bir kuruluma sahip olan bilgisayarlı muhasebe programları, departman çalışanları için daha hızlı, daha doğru, daha güvenilir, daha okunaklı, daha güncel bilgilere ve bu bilgilerin anlık raporlarına kolaylıkla ulaşım imkânı sağlamaktadır.

Artan iş hacmine bağlı olarak şirketlerin, kurumların ve kuruluşların sürekli değişen sektörel dengeler içerisinde kendi varlıklarını koruyabilmesine, en doğru şekilde raporlandırabilmesine ve takip edilebilmesine imkân sağlayan Bilgisayarlı Muhasebe, aynı zamanda her işletmenin daha verimli olmasına ve büyüme odaklı ilerlemesine de destek sağlamaktadır.

Veri tabanında kolayca arşivlenen, şifrelenen ve kaydedilen bilgilerin istenildiği zaman rahatlıkla ulaşılabilir olmasını ve donanımlı yazılımlar sayesinde hesaplama süresi boyunca hata yapma olasılığını en aza indirmesi ve tüm finans datalarının güvenliğini sağlaması da bilgisayarlı muhasebe programlarının; profesyonel bir yönetim alanı oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.

Kısaca bilgisayarlı muhasebe, genel muhasebenin bilgisayar programları aracılığı ile hızlı, güvenli ve en az hata ile gerçekleştirilen daha teknolojik versiyonudur.

Fakat bu süreçte kesinlikle önce genel muhasebe konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Genel muhasebe konusunda bilgi sahibi olunmasının gerekliliğinin yanı sıra temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisinin de oldukça önem arz etmektedir.

Çünkü süreçte bütün işlemler bilgisayar tabanlı yazılım programları ile gerçekleşmektedir.

Peki genel muhasebe nedir? Gelin birlikte genel/ön muhasebe işlemlerine ve bu işlemlerin neler olduklarına birlikte göz atalım.

Temel Bir Gereklilik Genel Muhasebe

Genel muhasebe, muhasebe işlemlerinde en temel konularını kapsayan bir muhasebe anlayışıdır. Bu anlayış işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; arşivlemek, kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişilere ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

Bu süreçte bahsi geçen ilgili kişi ve kurumlar ise;

 • Yöneticiler
 • İşletmede çalışanlar
 • Devlet
 • Kamu, şeklinde sıralanabilir.

Yani genel muhasebe işletmelerin kaynaklarını denetleyen, gelir ve gider takiplerini yapan ve varlıklarını belgelendirip sınıflandıran ana muhasebe dalıdır. Genel muhasebe, finansal hesaplamaların yapıldığı ve takiplerinin gerçekleştirildiği tüm işlemleri kapsamaktadır.

Muhasebe alanına hakimiyet sağladığınızda büyük ve küçük tüm işletmelerin mali işler bölümlerinde ya da muhasebe birimlerinde ön muhasebe elemanı, muhasebe uzmanı, muhasebe elemanı olarak çalışabilir veya serbest muhasebeci ya da mali müşavir (SMMM) bürolarında çalışabilirsiniz.

Çünkü kolayca tahmin edebileceğiniz gibi her işletmenin kendi muhasebesini tutması yasal bir zorunluluk olmakla birlikte işletme verimi açışından da son derece önemlidir.

Aynı zamanda hızlı, güvenli ve hatasız bir muhasebe için bilgisayarlı muhasebe programları en çok tercih edilen muhasebe yöntemidir.

Meslek hayatı boyunca muhasebe ve finans alanında yükselmek isteyen her birey için bir bakıma muhasebenin en modern ve en güncel hali olan bilgisayarlı muhasebe eğitimi alması tavsiyeden çok artık bir gerekliliktir.

Bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile kişiler hem kurumsal hem de bireysel anlamda fark yaratacak bir yetkinlik kazanacaktır.

Bu kazanım ve yeterliliklere nasıl ulaşacağınızı merak mı ediyorsunuz?

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Nereden Alınmalı?

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Nereden Alınır

Bu noktada bilgisayarlı muhasebe eğitimi almak rakiplerinizin önüne geçebilmeniz adına sizler için başlı başına bir avantaj olacaktır.

Bilgisayarlı muhasebe kursları içerik olarak tamamen fiili iş yaşamında uygulanabilir, sektörel yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan müfredatlar çerçevesinde hazırlanmış olup öncelikle ön/genel muhasebe eğitimi verilerek başlatılır. Daha sonra kurs programı ilerledikçe eğitim içeriğinde yer alan konular, uygulamalı örneklerle ve düzenli pratiklerle pekiştirilerek öğrencinin kazanımlarını beceriye dönüştürebilmesi amaçlanır.

Muhasebe Programları Nelerdir?

Ön Muhasebe Program Listesi

 • Akınsoft OctoPlus
 • Asistan
 • Atia
 • Aymet
 • Bilsoft
 • Datasoft
 • Defter
 • Dynamicube
 • Fenesoft
 • Kursoft
 • Lila
 • Noyax
 • Ofisassist
 • Organizma
 • Paraşüt
 • Turquaz
 • Vento
 • Verim
 • Yaylasoft

Ticari ve Mali Müşavir Muhasebe Program Listesi

 • Akınsoft
 • Aymet
 • BAY.t
 • CetaSoft
 • Datasoft
 • ETA
 • GMS.NET
 • Logo
 • Luca
 • Netsis
 • Mikro
 • Organizma
 • Orka
 • Teknomax
 • Timecom
 • Uzman
 • Vega
 • Verim
 • Zenom
 • Zirve
 • Wolvox

ERP Program Listesi

 • Avakoza
 • Aymet
 • CPM
 • Logo
 • Minerva
 • Nebim
 • Netsis
 • Oracle
 • SAP
 • Senkron
 • Set
 • Vera ERP
 • Verim
 • Workcube
 • Uyumsoft

Bilgisayarlı Muhasebe/ Muhasebe biriminin günlük görev takibi ne olmalıdır?

Muhasebe departmanında çalışan personellerin dikkatli, önemli konulardaki detaylar üzerine yoğunlaşabilen, hızlı ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler olmaları gerekmektedir. Üniversitelerde lisans ya da ön lisans eğitimlerini finans, muhasebe, ekonomi, maliye gibi bölümlerde tamamlayarak mezun olmuş olmanın yanı sıra belirli aralıklarla güncellenen kanunları ve yönetmelikleri de yakından takip etmek büyük önem taşımaktadır.

Muhasebe elemanının görev ve sorumlulukları kapsamında olan bir diğer önemli konu ise tüm belgelerin ve işlemlerin bilgisayarlar ile entegre yürütülmesinden dolayı teknolojik/dijital anlamda çağın gerisinde kalmayarak kendilerini geliştirmiş olmalarıdır. Muhasebe biriminin görev ve sorumlulukları noktasında bu konu büyük önem arz etmektedir.

Yani muhasebe departmanında görevliyseniz şirketin ana ve temel amaçları doğrultusunda finansal konuları yönetmek, takibini ve analizini yapmak durumundasınız. Bağlı olduğunuz kurumun ya da işletmenin tüm personelleri ile iletişim halinde olacak ve bu şekilde faaliyet göstermek durumda kalacaksınız. Bununla birlikte kurum ya da şirket içi ilişkileriniz olduğu ve olacağı gibi devlet kurumları ile de (SGK, Vergi Daireleri vb.) usulüne uygun bir şekilde yakın temas halinde çalışmak işinizin bir parçası olacak.

Bir diğer önemli konu ise muhasebe personellerinin, serbest muhasebecilerin ve mali müşavirlik birimi gibi finans departmanı çalışanlarının görevleri arasında; çalışanların işe başlangıç ve işten çıkış tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu verileri kayda almakla da bulunmaktadır. Bununla birlikte fazla mesaiden sebebi ile ödenmesi gereken ücretlerini, primlerini ve ikramiyelerini takip etmek ve zamanında (yıl sonu veya dönem içerisinde) gereğinin yapılmasını sağlamak da muhasebe departmanın görevleri arasındadır.

Listeleyecek olursak bir muhasebe personelinin günlük görev takibi;

 • Günlük olarak kasa, pos ve muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Stok takibini yapmak,
 • Sisteme veri girişini gerçekleştirmek,
 • Personelin iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere belgeleri arşivlemek,
 • Çalıştığı kurumun vergi ödemelerinin takibini yapmak,
 • Makbuz ve belgeleri arşivlemek,
 • Çalışmakta olduğu işletmeye ait stokları günlük olarak arşivlemek,
 • Şirketin kasasıyla ve nakit girişi ve nakit çıkışı ile alakalı makbuz ve belgeleri tutmak şeklinde olmalıdır.

Bilgisayarlı Muhasebe Birimi

Kısaca muhasebe biriminde çalışılan personeller kurumun ya da işletmenin ön muhasebe kayıtlarını oluşturmak, cari hesap takibini yapmak, nakit ve gayrimenkul kayıtlarını tutmak, tüm borç ve alacak kontrollerini denetlemek ve bu ödemelerin gerçekleşmesini sağlamak, gelir-gider durumlarını denetlemek, dengesini sağlamak ve incelemek, faturaları, çekleri ve banka hesaplarını kontrol etmek ve takibini yapmak, bilgi ve belgeleri doğru düzende hukukun gerektirdiği ölçüde düzenlemek, saklamak ve yöneticilerine tüm bu akışı düzenli olarak raporlandırarak işletmenin ihtiyacını muhasebe ve finans noktasında karşılamak ile yükümlüdür.

Bununla birlikte devam eden süreci bilgisayar eğitimi devam ettirir. Burada dikkat emeniz gereken detay şu olacaktır; burası bir bilgisayar kursu değil. Burası bir bilgisayarlı muhasebe kursu. Bu sebeple bilgisayarlı muhasebe kursuna katılırken temel bilgisayar bilginizin ve bilgisayar beceriniz olması şart.

Böylece eğitim sürecinde bilgisayarlı muhasebe programlarının çalışma mekanizmalarını kolaylıkla kavrayabilir ve rahat bir şekilde bu programları kullanabilirsiniz.

Belirttiğimiz gibi kurs programı ilerledikçe eğitim içeriğinde yer alan tüm konular, uygulamalı örneklerle sizlerin kazanım sağlaması açısından işlenecektir. Kursiyerler olarak yapacağınız düzenli pratiklerle aldığınız eğitimi pekiştirerek kazanımlarınızı rahatlıkla beceriye dönüştürebilirsiniz.

Popüler Bloglar Blog

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele
Whatsapp Hattı