Ciro Nedir Nasıl Hesaplanır

Ciro Nedir Nasıl Hesaplanır

Ciro Nedir Nasıl Hesaplanır

Ciro, bir şirketin performansının önemli bir ölçüsüdür. Yatırımcı çekmekten işi satmaya kadar bir şirketin hayatının her aşamasında kullanılır. Bir işletme cirosunu yönetebildiğinde, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde çalışabilir. Bu yazıda ciroyu tanımlıyoruz, bir şirketin cirosunun nasıl belirleneceğini açıklıyoruz ve cironun kârdan nasıl farklı olduğunu tartışıyoruz.

Ciro nedir?

Ciro, bir işletmenin belirli bir süre içinde ürettiği net satış miktarıdır. Net satışlar, brüt satışların aksine, işletmenin iadeler, indirimler ve diğer indirimler düşüldükten sonra yaptığı tutarı ifade eder. Şirketinizin satışlardan herhangi bir kesintisi olmasaydı, brüt ve net satış rakamlarınız aynı olurdu. Brüt satışlar, belirli bir süre içinde getirilen işin değerini gösterirken, net satışlar, bu satışların ürettiği gerçek para miktarını gösterir.

Ciro, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç başka durum için de tanımlanabilir:

 • Alacak hesapları cirosu:Bu ciro numarası, bir işletmenin, verilen kredi miktarına göre borçları ne kadar verimli tahsil ettiğini gösterir. Rakam düşükse, bu şirketin borçlularının borçlarını geri ödediği anlamına gelir, bu da gelir için iyidir.
 • Envanter devir hızı:Envanter devir hesaplaması, bir işletmenin envanteri ne sıklıkta yeniden stoklaması gerektiğini gösterir. Bu, bütçeleme için yararlıdır ve işletmenin hisse senedinin ne kadar iyi sattığını belirlemesine yardımcı olur. Amaç, mümkün olduğunca fazla envanter satmak ve raflarda veya depoda çok uzun süre yer kaplamasını önlemektir.
 • Varlık devir hızı:Bir şirketin varlık devir hızı, stok devir hızına benzer, ancak yalnızca mallarından ziyade şirketin tüm varlıklarını hesaba katar. İşletmenin ve yatırımcıların, şirketin varlıklarını gelir yaratmak için ne kadar iyi kullandığını görmelerine yardımcı olur.

Ciro ve kâr arasındaki fark nedir?

Ciro, belirli bir süre boyunca net satışları ifade ederken, kâr genellikle bir işletmenin büyük giderler düşüldükten sonra kazandığı tutarı ifade eder. Hesaplamak istediğiniz kârın türü, kestiğiniz ana giderlere bağlıdır.

 • Brüt kâr:Brüt kârı belirlemek için, mal ve hizmetlerinizi oluşturmaya giden giderleri çıkarın.
 • Faaliyet karı:Bu tür karı bulmak için kira ve kamu hizmetleri gibi kalemleri çıkarın.
 • Net kar:Bu tür için, vergileri, yönetim maliyetlerini ve şirketinizin kredilere yaptığı faiz ödemelerini çıkarırsınız.

Normalde bir işletme, net satışlardan maliyetleri çıkararak kârı hesaplar. Bir şirketin gelir tablosunda, normalde en üstte listelenen net satışları, ardından en altta net kârla biten çeşitli kesintileri görürsünüz.

İş hayatında cironun önemi

Cironun her tanımı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı bir işletme için önemlidir:

 • İşletmenin ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmek
 • İş performansını iyileştirmek için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğinin belirlenmesi
 • Gelecekteki iş genişletme için bütçeleme

Bunların her biri, şirketin bütçesine eklenmesi gereken ek masrafları içerir. Şirketin ayrıca, boşalan pozisyonları doldurmak için yeni çalışanlarla görüşme ve işe alma maliyeti için bütçe ayırması gerekecek.

Bir şirketin envanter devir işlemlerini takip etmesi de önemlidir, işletmeler genellikle envantere çok para yatırır. Envanter hızla satılırsa, bu envanteri hızla yenileyebilmeleri önemlidir. Bununla birlikte, envanter satılmazsa, özellikle envanter eski hale gelirse veya bozulursa, bu işletme için önemli bir mali kayıp olabilir. İşletmenin envanter cirosunu bilmek, muhasebe departmanı bütçesine yıldan yıla uygun şekilde yardımcı olabilir.

Muhasebeciler şirketin net satışlarından brüt karını hesapladığından, bu miktarın bilinmesi hem şirket bütçesinin oluşturulması hem de doğru finansal raporların sunulması açısından önemlidir. Şirketin cirosunun kârıyla nasıl karşılaştırıldığını bilmek, kâr hedefleri belirlemek ve bunlara ulaşmak için de önemlidir. İşletmenin brüt karını artırması gerekiyorsa, tedarikçi sözleşmelerini yeniden müzakere etmek gibi satış maliyetlerini azaltmak için adımlar atabilir. Net karı artırmak için yönetim, idari maliyetleri azaltmak gibi işi daha verimli hale getirmenin yollarını arayabilir.

Ciro nasıl hesaplanır

Çeşitli ciro türlerini hesaplamanın farklı yolları vardır. Farklı ciro türleri için bu yaklaşımları kullanın:

Genel ciro

Ciro hesaplamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Hesaplamanız için kullanmak istediğiniz zaman aralığına karar verin.
 2. Bu süre boyunca brüt satışlarınızı belirleyin.
 3. İndirimleri, ödenekleri ve iadeleri kesin.

Genel ciroyu hesaplamak için bu formülü kullanın:
[ Brüt satışlar ] - [ ödenekler ] - [ getiri ] = ciro

Geçen yıl boyunca, bir şirketin brüt satışları 1.000.000₺'a, indirimler 20.000₺'a, ödenekler 30.000₺'a ve getiriler 50.000₺'a ulaştı. Ciro veya net satışlar aşağıdaki gibi olacaktır:

1.000.000 Türk Lirası - 20.000 Türk Lirası - 30.000 Türk Lirası - 50.000 Türk Lirası = 900.000 Türk Lirası

Stok devri

Stok devir hızını hesaplamak istiyorsanız öncelikle uygun bir zaman aralığı seçin. Çoğu işletme için bu bir yıldır. Ancak, mevsimlik işletmeler veya restoranlar gibi bozulabilir envanteri olan işletmeler için bu süre daha kısa olabilir. Dönemi seçtikten sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Yıl sonu envanterinizi yıl başı envanterinizden çıkarın ve bu sonucu yıl için envanter giderlerinize ekleyin. Bu size satılan malın maliyetini verir .
 2. Başlangıç ​​ve bitiş envanterlerinizi toplayın, ardından ortalama bir envanter elde etmek için ikiye bölün.
 3. Satılan malların maliyetini ortalama envantere bölerek envanter devir hızınızı hesaplayın.

Bu size aşağıdaki formülü verir:

( [ Envanter başlangıcı ] - [ Envanter bitişi ] ) + Yıllık giderler = Satılan Malın Maliyeti (SMM)
(Başlangıç ​​envanteri ] + [ Envanter bitişi ] ) / 2 = Ortalama envanter
[ SMM ] / [ Ortalama envanter ] = Envanter devir hızı

Örneğin, geçen yıl SMM'niz 100.000 ₺ ve ortalama envanteriniz 50.000 ₺ ise, envanter cironuz aşağıdaki gibidir:
100.000/50.000 = 2

Bu, bir yılda envanterinizi iki kez değiştirdiğiniz anlamına gelir. Bunu bilmek, envanterinizi verimli bir şekilde yönetmenize ve bir sonraki yıl için bütçenizi uygun şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Alacak hesap cirosu

Alacak hesaplarının cirosunu hesaplamak için şu adımları izleyin:

 1. Uygun bir zaman aralığı seçin, belki bir ay veya bir yıl.
 2. Alacak hesaplarının başlangıç ​​ve bitiş toplamlarını birlikte ekleyin.
 3. Ortalama alacak hesaplarını bulmak için bu tutarı ikiye bölün.
 4. Alacak hesaplarınızın cirosunu elde etmek için ortalama alacak hesaplarını net kredi satışlarına bölün.

Alacak hesapları formülü aşağıdaki gibidir:

[ Başlangıç ​​alacak hesapları toplamı ] + [ Alacak hesapları toplamı ] / 2 = Ortalama alacak hesapları
[ Ortalama alacak hesapları ] / [ Net kredi satışları ] = Alacak hesapları cirosu

Örneğin, belirli bir ayın başında alacak hesaplarının toplamı 115.000 TL'ydi ve o ayın sonunda 270.000 TL'ydi. Ay için net kredi satışları 900.000 TL'ydi. Hesaplama aşağıdaki gibidir:

(115.000₺ + 270.000$) / 2 = 192.500₺
900.000 ₺ / 192.500 $ = ~4.7

Popüler Bloglar Blog

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele
Whatsapp Hattı