Cam Tavan Sendromu Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Cam Tavan Sendromu Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Cam Tavan Sendromu Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Türkiye’de iş hayatında her 100 kişiden 31,8’inin kadın çalışan olduğunu; fakat her 100 yöneticiden yalnızca 17,5′ inin kadın olduğunu biliyor muydunuz? Peki, ya Fortune 500 (en büyük 500 şirket) listesinde yer alan şirketlerin yalnızca yüzde 4,8’inin CEO’sunun kadın olduğunu? Tüm bu veriler şu kavrama işaret eder: Cam tavan sendromu. Peki, cam tavan sendromu nedir?

İş dünyasında hem erkeklerin hem kadınların yaşadığı pek çok sorun olabilir. Bu sorunların ortadan kaldırılması doğru şekilde yapılan insan kaynakları yönetimi ile mümkündür. Şirketlerdeki insan kaynağının doğru yönetilmemesi iş hayatında söz konusu olabilecek ayrımcılık gibi sorunların çözülememesine, hatta normalize edilmesine sebebiyet verebilir. Kadınların cam tavan sendromu yaşaması da stratejik insan kaynakları yönetiminde yaşanan eksikliklerden kaynaklanır.

Cam Tavan Kavramı

Cam Tavan Kavramı

Cam tavan kavramı , günümüzde iş dünyasında sık kullanılan bir kavramdır. Hatta son yıllarda cam tavan sendromu ile ilgili tezler yayımlanmış, cam tavan sendromu kitap konusu olmuştur. Bununla birlikte yeni ortaya çıkan bir kavram değildir. İlk defa 1970 yılında ABD’de ortaya çıkan cam tavan kavramından ilk bahsedilen yayın, 1977 yılında yayımlanan Rosebeth Moss Kanter imzalı “Şirketlerdeki Erkekler ve Kadınlar” kitabıdır. Kavram, dokuz yıl sonra da Wall Street’de “İş Yaşamında Kadın” başlıklı söyleşide yer almıştır.

Cam tavan sendromundaki cam tavan tabiri, esasında şeffaf anlamına gelen glass kelimesinden gelen bir metafordur. Sendromun dayanağı ise pire deneyidir. Kişisel gelişim uzmanı David J. Schwartz tarafından yapılan pire deneyi şöyledir: Schwartz, birkaç pireyi metal zemin üzerindeki cam bir fanusa alır. Metal zemini ısıttığında pireler sıcak nedeniyle rahatsız olup zıplayarak kaçmaya çalışır. Bu sırada pireler başını cam fanusa vurup çarparak düşerler. Bu durum tekrarlanınca pireler 30 santimetreden yükseğe zıplamamayı öğrenir.

David J. Schwartz, pireler aynı yüksekliğe zıpladığında deneyin ikinci aşaması başlar. İkinci aşamada cam tavan yoktur; fakat pireler metal zemin ısındığında cam fanusun olmamasına rağmen 30 santimetreden yükseğe zıplamaz. Pirelerin daha yükseğe zıplamak için cesareti yoktur. Yani, pirelerin daha yükseğe zıplamasının önündeki engel fiziksel değil, zihinseldir. Pireler, başaramayacakları düşüncesini öğrenmiştir.

Cam tavan testi , yani pire deneyi ile cam tavan ne demek sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz: Öğrenilmiş çaresizlik. Cam tavan sendromu kadın ile ilişkilendirilse de bu sendromu sadece kadın sendromu olarak ifade edemeyiz. Bir erkek de bu sendromdan mustarip olabilir; fakat ataerkil toplum yapısının egemen olması bu sendromun daha çok kadınların yaşadığı sorun olmasına sebebiyet vermiştir.

İş Hayatında Cam Tavan Etkisi Nedenleri

İş Hayatında Cam Tavan Etkisi Nedenleri

Pire deneyinin ikinci aşamasında pireler görünmez engel nedeniyle daha yükseğe zıplamamıştır. Bu öğrenilmiş çaresizlik durumu iş hayatında cam tavan etkisi olarak açıklanır. İş hayatındaki cam tavanlar, yani engel olarak görülen şeyler sadece bireysel engeller değildir. Örgütsel ve toplumsal faktörlerden kaynaklanan engeller de vardır.

Kadınlarda cam tavan etkisi görülmesinin bireysel nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Bir kadının hayatında üstlendiği üç önemli rol vardır: İyi bir anne olmak, iyi bir eş olmak ve iyi bir kadın olmak. Elbette kadınlar bu üçünü de gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir; fakat iş yaşam dengesini sağlamak her zaman kolay olmayabilir. Çoklu rol çatışması kadınların iş hayatına engel olabilen durumların başında gelir.
 • Cam tavan etkisinin sebeplerinden biri de kraliçe sendromudur. Kraliçe sendromu, bir kadının hemcinslerine karşı erkeklerin takındığı tutumu yansıtmasıdır. Bu sendroma sahip bir kadın üst yönetimde olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve bu ayrılığa sahip olmayanların başarısızlığın nedenini kendinde araması gerektiğini düşünür.

Kadınlarda kariyer engeli olan örgütsel unsurları şöyle sıralayabiliriz:

 • İş yaşamında maskülen bir yaklaşımın olması.
 • Örgüt için mentörlük ilişkisinin olmaması

Cam tavan sendromuna yol açan toplumsal faktör meslek ve cinsiyet ayrımcılığıdır. Bazı meslek gruplarının sadece erkekler tarafından icra edilebileceği inancı cam tavan sendromu nedenleri arasında en sık görülendir. Türkiye’de cam tavan sendromu örnekleri genellikle bu sebeple görülür. Cam tavan sendromunun en önemli göstergesi ile aynı pozisyonda çalışan erkek ile kadının aldığı ücretin farklı olmasıdır.

Cam tavan sendromuna dair pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda kadınlara ve erkeklere uygulanan cam tavan sendromu anket soruları şöyledir:

 • Siz çalışan kadınların ve kadın yöneticilerin oranının artırılabileceğine inanıyor musunuz?
 • Sizce bir kadının çocuk sahibi olması kariyer gelişimi üzerinde olumlu veya olumsuz etki yapabilir mi?
 • Sizce ataerkil aile yapısı kadınların ekonomik hayattaki varlığına engel midir?
 • Kadınların çalışma hayatında daha çok yer almasını veya kadınların yönetici pozisyonunda daha çok bulunmalarını sağlayabilecek bir projeyi destekler misiniz?
 • Cam tavan sendromu ne demek biliyor musunuz?

Yapılan bir ankette kadınların iş hayatında üst kademelere gelememelerinin en önemli en önemli nedenleri şunlardır:

 • Erkek egemen toplumda yaşamak
 • Aile büyüklerinin veya eşlerinin “kadın evde çocuk bakmalı” bakış açısıyla kadının çalışmasına izin vermemesi
 • Kadın okuryazar oranının düşük olması
 • Kadınların erkeklerden daha duygusal olması
 • Kadınların ailevi sorumluluklarının çok fazla olması
 • Rol model olabilecek üst düzey yönetici kadınların pek fazla olmaması

Cam Tavan Sendromu Nasıl Aşılır?

Cam Tavan Sendromu Nasıl Aşılır?

Dünya Ekonomi Forumu’nun yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımı yalnızca yüzde 22’dir. Eşitliğin sağlanması, adil bir iş yaşamı için önce kadınların cam tavan sendromu ile mücadele edebilmesi gerekir.

Cam tavan sendromunu aşmanın yolu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Bunun için her bireyin kendi zayıf ve güçlü yanlarının farkında olması, sorumluluk almaktan kaçınmaması, kendine değer vermesi gerekir. Ailelerin çocuklarını yetiştirirken toplumsal ve biyolojik cinsiyet arasındaki ayrımı çocuklarına öğretmesi ve medya organlarında önyargıların değişmesi için bilinçlendirici yayınların yer alması da cam tavan sendromu ile mücadele açısından kritik önem taşır.

Bireysel olarak cam tavan sendromu ile mücadele edebilmek için;

 • Kişisel becerilerinizi ve mesleki niteliklerini geliştirmek için eğitim almalı,
 • Özgüvenli olmak için mağduriyet duygusundan kurtulmalı,
 • Çalıştığınız işletmedeki eğitim, mentörlük fırsatlarını kaçırmamalı,
 • Doğru ve etkili iletişim kurmak için beden dilini doğru kullanma ve diksiyon geliştirmeye odaklanmalı,
 • Ekip ruhunun gücüne inanarak sadece bireysel çalışmalara değil, takım çalışmasına da önem vermeli,
 • İş yaşam dengesini koruyabilmek için zaman yönetimi konusunda özenli olmalı,
 • İş odaklı olmayıp sosyal ilişkilere önem vermeli ve hobileriniz için kendinize de zaman ayırmalısınız.

Cam tavan sendromunun örgütsel ve toplumsal nedenlerini psikolojik şiddet olarak da değerlendirebiliriz. Toplumu oluşturan her bir bireyin şiddetin her türlüsüne dur demesi, bireylerin özgüvensiz olmamak için kendini geliştirmesi ve kariyer yönetimi yapabilmesi adil ve başarılı bir iş hayatı için önem taşır.

Popüler Bloglar Blog

Whatsapp Hattı