Tez Nedir?15 Adımda Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nedir?15 Adımda Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nedir?15 Adımda Tez Nasıl Yazılır?

Üniversite deneyiminin önemli bir kısmı, nasıl tez yazılacağını öğrenmeyi içerir. Bir tez yazmak, belirli bir konu hakkında önemli araştırmalar sunmanıza ve argümanınızı sunmak için eleştirel düşünme ve analitik becerileri kullanarak orijinal çalışma oluşturma yeteneğinizi göstermenize olanak tanır. Bu yazımızda tezin ne olduğunu, çeşitlerini ve tarzlarını, ayrıca tez nasıl yazılır adımlarını ve örneklerini açıklayacağız.

Tez Nedir?

Tez, bir soru sunan ve onu ikna edici bir şekilde yanıtlayan, araştırma yoluyla geliştirilen uzun bir makaledir. Genellikle bir fakülte danışmanının gözetiminde yazılır. İyi bir tez şunları yapmalıdır:

 • Okuyuculara neyi tartışmayı planladığınızı söyleyin
 • Argümanınızı nasıl sunmayı planladığınızı ve iddialarınızı nasıl destekleyeceğinizi açıklayın.
 • Savunurken ve iddia ettiğiniz iddiayı haklı çıkarırken kışkırtıcı olun
 • İnsanların iddianızla aynı fikirde olmadığı durumlarda tartışılabilir olun
 • Yüksek düzeyde odaklanmış araştırmaları dahil edin
 • Araştırma yoluyla bulunan kanıtlarla bir sonuca varmak
 • Okuyucuya argümanınız için net bir kılavuz verin
 • Karşı argümanları tahmin edin ve onları çürütün
 • "Göründüğü gibi" veya "belki" gibi belirsiz bir dil kullanmaktan kaçının
 • “Bence” gibi ilk kişiyi kullanmaktan kaçının
 • Okuyucuların “neden” ve “nasıl” diye sormalarını sağlayın

Tez cümlesi türleri

Tez cümlesi, araştırmanızın argümanını açık bir şekilde açıklayan tez makalesinin başında sunulan bir cümledir. Genellikle tez cümlesi giriş paragrafının son cümlesinde bulunur. Bir tez cümlesi yazarken, aralarından seçim yapabileceğiniz üç ana tür vardır:

Açıklayıcı tez beyanı

Bu tür bir açıklama ile tezinizin konusunu argümanla ilgili konumunuzu beyan etmeden ilan edeceksiniz.

Örnek: “Yabancı işgücü, doğu demiryolu genişlemesinde çok önemli bir rol oynadı.”

Tartışmacı tez beyanı

Bu tür bir ifadeyle, okuyucuların argümanınıza karşı çıkmasını sağlayacak kışkırtıcı bir iddia yazacaksınız.

Örnek: “13 yaşından küçük çocukların cep telefonu sahibi olmaları yasa dışı olmalıdır.”

Analitik tez beyanı

Bu tür bir ifadeyle, fikrinizi ve analiz edeceğiniz faktörleri ve ayrıca argümanınızı sunma şeklinizi sunacaksınız.

Örnek:"Kel kartalın analizi, iki tür uçuş düzenini ortaya çıkarır - kur yapmayla ilgili olanlar ve avıyla ilgili olanlar."

Tez açıklama stilleri

Seçtiğiniz tez ifadesi stilinin türü, konumunuza ve konuyu anlamanıza bağlıdır. Stil, hedef okuyucunuza ve araştırmanızın içeriğine de bağlı olacaktır. Genel olarak, dört tür tez ifadesi stili vardır:

 • Tanım veya gerçek iddiaları: Bu tür bir ifade tarzı, bir şeyin tanımının ne olması gerektiğini veya bir şeyin yerleşik bir gerçek olup olmadığını önerecektir. Örneğin: "Bazı uzmanlar, bir kişinin başarılı olması için üç yıllık bir üniversite eğitiminin şart olduğunu belirlerken, bu fikir sabit bir gerçek olarak yorumlanmamalıdır."
 • Sebep ve sonuç iddiaları: Bu tür bir ifade stili, bir kişinin, bir varlığın veya bir olayın başka bir şeyin olmasına neden olduğu argümanını sunmak istediğinizde kullanılır. Örneğin: “Uluslararası burs programları daha fazla yabancının ABD kolejlerine gitmesini sağladı.”
 • Değerle ilgili iddialar: Bu tür bir ifade stili, bir şeyin değerinin ne olduğu veya değerli olup olmadığı veya derecelendirilip değerlendirilmediği hakkında tartışmak istediğinizde kullanılır. Örneğin: "Borçlu öğrenciler bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir."
 • Çözümler veya politikalar hakkında iddialar: Bu tür bir ifade stili, bir sorunu çözmek için bir politika veya bir çözüm için veya aleyhinde tartışmak için kullanılır. Örneğin: "Lise öğrencilerini pahalı üniversitelere gitmeye zorlamak yerine, teknik ve ticaret okullarının değerini vurgulamalıyız."

Tez nasıl yazılır

Tüm tez makaleleri, araştırmanın açık ve okuyucu için kolayca erişilebilir olmasını sağlamak için belirli bir yapıyı takip eder. Bir tezin nasıl yazılacağına ilişkin adımlar şunlardır:

1. Başlık sayfasıyla başlayın

Bu sayfa, okuyucunun başlığınızı ve adınızı bulacağı yerdir. Ayrıca gittiğiniz kurumun adını, bölümünü ve teslimat tarihini de belirtmelisiniz. Danışmanınızın adı da burada yer almalıdır.

2. Özetinizi yazın

Bir özet, bir ila iki paragraftan oluşan yaklaşık 400 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özet açık, özlü ve nicel olmalıdır. Okuyucuya tezin ne hakkında olduğunu anlatmalı ve en önemli sonuçların bir özetini vermelidir. Mevcut olduğunda, belirli sayıları ve verileri de sağlamalıdır. Özet aşağıdakileri ele almalıdır:

 • Ne araştırdın ve neden?
 • Cevaplamaya çalıştığın soru
 • Sonuca nasıl vardın?
 • Ne öğrendin?
 • Bu araştırma neden önemli?

3. İçindekiler tablosu oluşturun

İçindekiler, tüm başlıklar ve alt başlıklar dahil olmak üzere, tez makalenizde yer alan her şeyin bir listesini sayfa numaralarıyla birlikte içermelidir.

4. Rakamların bir listesini ekleyin

Tezinize şekiller eklemeyi planlıyorsanız, bunları karşılık gelen sayfa numaralarıyla birlikte listelemelisiniz. Ayrıca her şekil için kısa bir başlık eklemek isteyebilirsiniz.

5. Tablo listesi ekleyin

Tezinizde ayrıca bir dizi tablo olabilir. Bunlar ayrıca ilgili sayfa numaraları ve her biri için kısa bir başlık ile listelenmelidir.

6. Bir giriş yazın

Tezin geri kalanını yazdıktan sonra giriş bölümünü yazman daha kolay olabilir, böylece tezinin ne yönde ilerlediğini öğrenebilirsin. Güçlü bir giriş şunları içerir:

 • Okuyucuyu kışkırtıcı veya ilginç bir ifade gibi çeken ilk cümle
 • Geçmiş araştırmaların açıklaması
 • Bu araştırmanın neden gerekli olduğuna dair bir açıklama
 • Tezinize neleri dahil edip etmeyeceğinize dair bir açıklama
 • Tezinizin argümanını açıklayan bir açıklama

7. Araştırma yöntemlerinizi listeleyin

Teziniz, okuyucuya argümanınızı desteklemek için topladığınız sonuçlar hakkında bilgi sağlamalıdır. Araştırma yöntemlerinizle ilgili bilgiler, başka bir araştırmacının konu üzerinde kendi araştırmalarını ilerletmek için yöntemlerinizi kullanması gerekebileceğinden de önemli olabilir.

Bu bölümde araştırma yöntemlerini, teorileri ve kullandığınız materyalleri anlatmalısınız. Yaptığınız hesaplamaları, kullandığınız ekipmanı ve benimsediğiniz teknikleri de belirtmelisiniz. Bu bölümü yazarken aşağıdaki soruları yanıtlıyor olmalısınız:

 • Başka bir araştırmacı çalışmamı kolayca tekrarlayabilir mi?
 • Başka bir araştırmacının izleme hatlarını veya örnekleme istasyonlarını doğru bir şekilde bulması mümkün müdür?
 • Başka bir araştırmacının deneyi tekrarlayabilmesi için kullanılan araçlar hakkında yeterli bilgiyi ekledim mi?
 • Sonuçlarım kamuya açıksa, başka bir araştırmacı başka bir özdeş veri kümesi bulabilir mi?
 • Başka bir araştırmacı, bu araştırmada kullanılan istatistiksel analizleri, laboratuvar analizlerini veya anahtar algoritmaları tekrarlayabilir mi?

8. Sonuçlarınızı sunun

Sonuçlar bölümü okuyucuya gerçek gözlem ifadeleri için istatistikler, tablolar ve grafikler sağlamalıdır.

9. Bir tartışma başlatın

Ardından, en önemli sonuçlarınızı özetleyin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 • Sonuçlar arasındaki ilişkiler nelerdir?
 • Trendler var mı?
 • Başlıca kalıplar nelerdir ve nerededir?
 • Bu kalıpların istisnaları var mı?
 • Bu kalıpların olası nedenleri nelerdir?
 • Bu sonuçlar önceki araştırmalarla uyumlu mu?
 • Bu sonuçlar tez ifadenizle nasıl ilişkilidir?
 • Bu sonuçlar için birden fazla hipotez ve açıklama var mı?
 • Bu sonuçlar bu konuya yeni bilgiler getirdi mi?
 • Bu sonuçlar bu araştırma için ne anlama geliyor?

10. Sonucunuzu yazın

Sonuçlarınıza, sonuçlarınız hakkında en güçlü ifadeyi yazarak başlayın. Okuyucuya tez açıklamanızı, topladığınız yeni içgörüleri ve sonuçlarınızın yol açtığı daha geniş sonuçlara ilişkin bir notu hatırlatın.

11. Öneriler ekleyin

Bu bölümde tez cümlenizin problemini çözmek için akla yatkın eylemler yazmalısınız. Bunun da ötesinde, okuyucu için boşlukları doldurmaya yardımcı olabilecek başka araştırmalar da eklemelisiniz. Ayrıca, bu konuda daha fazla araştırma yaparken gelecekteki araştırmacılar için bir dizi talimat yazmak isteyebilirsiniz.

12. Teşekkürlerinizi yazın

Tezinizi yazmanıza yardımcı olan kişilere bir teşekkür notu yazın. Danışmanınızı ve size finansal, entelektüel ve hatta teknik düzeyde yardımcı olabilecek kişileri dahil edebilirsiniz.

13. Referanslarınızı listeleyin

Tezinizde alıntıladığınız her bir materyal için bir referans listesi yapın. Referansları AP stili veya Chicago stili gibi izlemeniz istenen biçim stili kılavuzuna göre listeleyin.

14. Eklerinizi ekleyin

Bu bölümde tablolar ve hesaplamalar dahil tüm verileriniz bulunmalıdır. Ayrıca önemli bir makaleyi, kullanılan ekipmanın bir listesini veya karmaşık prosedürlerin ayrıntılarını eklemeniz gerekebilir.

15. Düzeltme

Tezinizi tamamladığınızda, dilbilgisi veya biçimlendirme hatası olmadığından emin olmak için onu düzeltin.

İyi bir tez cümlesi yapan nedir?

İyi bir tez cümlesi şöyle olmalıdır:

 • Özlü.Tez açıklamanız fikirlerinizi bir veya iki cümlede birleştirmelidir.
 • Tartışmacı. Güçlü bir tez cümlesi konuyu tanıtır, bir soru sorar ve bu soruyu cevaplayan ikna edici bir argüman sunar.
 • Açık. Tez beyanınız açık ve spesifik olmalıdır. Çok geniş bir tez yazmaktan kaçının.

Tez ifadelerinin iyi ve kötü örnekleri

Kendi tez cümlelerinizi oluştururken başvurabileceğiniz bazı iyi ve kötü tez örnekleri şunlardır:

Örnek-1

Kötü: "Uyuşturucu toplum için kötü"
İyi:Yasadışı uyuşturucu kullanımı zararlı çünkü çete şiddetinin, hırsızlığın ve erken ölümün önünü açıyor."

Örnek-2

Kötü: "Aşırı alkol tüketimi senin için kötü"
İyi: "Aşırı alkol tüketimi lisans öğrencileri üzerinde zararlı psikolojik etkilere neden olabilir"

Popüler Bloglar Blog

Whatsapp Hattı