Kimler Aile Danışmanı Olabilir? Aile Terapisti Olmak

Kimler Aile Danışmanı Olabilir? Aile Terapisti Olmak

Kimler Aile Danışmanı Olabilir? Aile Terapisti Olmak

Kimler aile danışmanı olabilir sorusunun iki yönlü cevabı vardır. Öncelikle eğitim geçmişi, sonra ise kişisel nitelikler. Mesleki eğitim önemli olduğu kadar terapist olmaya uygun bir iyi olma hâli de kimlerin aile terapistliğine uygun olduğunu gösterir. Buradaki iyi olma hâlini biraz daha açacağız. Şimdi kimler aile terapisti olabilir sorusuna, eğitim yönünden bir cevap hazırlayalım.

Aile Danışmanı Olmak İçin Hangi Eğitimler Gereklidir?

Aile terapisti veya danışmanı, danışmanlık mesleğini yerine getirirken terapi sürecini de uygular. Bundan dolayı da profesyonel bir eğitim geçmişine sahip olarak süreci yönetmesi beklenir.

Ülkemizde aile danışmanlığına yönelik resmi süreçler uygulanır. Yani bir sertifikalı eğitim alan herkes, aile danışmanlığını yerine getiremez. Mevzuata uygun olarak aile danışmanı olmanın şu anki geçerli şartları şöyledir:

 • Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak
 • Belirtilen bölümlerden mezun olarak aile danışmanlığı yüksek lisans-doktora programını bitirmek
 • Belirtilen bölümlerden mezun olarak aile danışmanlığı yüksek lisans-doktora programını bitirmek
 • Lisansüstü eğitim alınmadıysa MEB, üniversite ya da YÖK onaylı en az 300 saati teorik, otuz saati süpervizyon, 120 saati de uygulama içeren sertifika eğitimi almak

Görüldüğü üzere mesleki gelişimin ilk aşaması 4 yıllık lisans eğitimi sonrası görülen lisansüstü eğitimdir. Fakat bu aşama, tercih edebileceğiniz tek yol değildir. Lisansüstü program için yeterli şartları sağlayamadığınızda sertifikalı bir program aracılığıyla eğitim alabilirsiniz. Sertifikalı aile danışmanlığı eğitiminin ise belli şartları vardır.

Sertifikalı eğitimde, teorik ve uygulamalı aşamalar söz konusudur. Süpervizyonu da içeren uygulamalı aşamayı başarıyla tamamlamadığınız durumda, sertifika alamazsınız. Aile danışmanlığı sertifika programı, yüz yüze ve uzaktan eğitim kurumları tarafından veriliyor. İsteğinize bağlı olarak iki farklı kurumdan birini tercih edebilirsiniz. Fakat aile danışmanlığı sertifikasının mutlaka MEB, YÖK ya da üniversite onaylı olmasına dikkat edin.

Aile Danışmanlığı Eğitiminde SüperVizyon Nedir?

Süpervizyon, danışmanlık hizmeti hakkında bilgi, beceri ve yetkinlik edinmek isteyen uzman adaylarının, mesleki gelişimlerine önayak olmak amacıyla uygulanır. Süpervizyon sürecinde, daha deneyimli ve profesyonel bir uzman, aday uzmanlara mesleki gelişim için gerekli bilgi ve becerileri aktarır. Aile danışmanlığında süpervizyon süreci, sertifikalı eğitim ve lisansüstü eğitim ile başlar.

Süpervizyon aşamasında deneyimli süpervizör, aday terapiste meslek ile ilgili bilgi verirken örnek bir vaka çalışması yapmasını da ister. Böylelikle uygulama aşamasında, aile danışmanlığı mesleği için uygun olup olmadığınız ölçülür. Vaka incelemeleri, danışman adayının terapi sürecine hazırlıklı olması ve terapistlik mesleğini tanıması adına önemlidir.

Bu süreçte, danışman adayı bir vakayı ele alır ve süpervizörün değerlendirmesini bekler. Aile danışmanlığındaki teorik eğitim ve bilgiler, uygulamalı eğitimde sınanarak adayın mesleki gelişimi değerlendirilir. Süpervizyon aşamasını es geçenler veya başarısız olanlar, aile danışmanı unvanını da alamaz.

Aile Terapisti Olma Yolunda Mesleki ve Kişisel Nitelikler

Aile terapisti, eğitimi tamamlama aşamasında ya da bizzat mesleğin içindeyken birtakım zorluklar yaşayabilir. Bu durum, terapistlik mesleğinin genel özelliğidir. Terapistin de bir insan olduğu ve psiko-sosyal durumlardan azade olmadığı malumdur. Terapist adayı, özellikle süpervizyon sürecine odaklanamayabilir ya da terapist adaylarında yaygın olarak görülebilen sıkılma eğilimini gösterebilir.

Genel olarak terapistlik mesleği, empati ve dinleme üzerine kuruludur. Fakat danışman adayları, süreç içinde konsantrasyon becerilerini kaybedebilir. Bir terapist adayının böyle süreçler yaşaması size şaşırtıcı gelebilir ama terapistlik deneyim ile kendini yeniden inşa eder. Vaka incelemeleriyle başlayan zorlayıcı duygusal süreç, terapistliğin ilk yıllarına kadar devam edebilir.

Vaka deneyimi ve terapistin vakalara karşı direnci arttıkça, danışman ve danışan ilişkilerine dair bilgi ve becerilere daha geniş açıdan bakabilme olanağı da doğacaktır. Şimdi bir aile danışmanının hangi kişisel ve mesleki niteliklere sahip olması gerektiğine biraz bakalım.

Aile danışmanlığı, teorik tüm bilgilerin uygulanabilir bir alana yönlendirmesiyle iş yapan bir meslektir. Uygulama ve terapi aşamasındaki danışman, mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak danışana gerekli süreçlerde yardımcı olur. Bir aile danışmanı aşağıdaki niteliklerle görev sürecini başlatır:

 • Danışman, empatik dinleme becerisine sahiptir.
 • Empatik dinlemenin yanında gözlem ve değerlendirme becerisini de geliştirmiştir.
 • Terapist, kendini ifade etme konusunda karşısındaki kişilere güven verir.
 • Genel olarak iletişim ve dinleme becerileri konusunda bir nitelik sahibidir.
 • Danışman seans sürecinde danışanı germeyecek bir şekilde beden dilini kullanır.
 • Seans ve terapilerin organizasyon sürecini etkin bir şekilde yönetir.
 • Mesleğin etik ve ahlaki ilkelerinin farkında olarak hareket eder.
 • Terapi ve seansları günü gününe inceleyerek sonuç çıkaran ön ve genel değerlendirmelerde bulunur.
 • Danışanlarla güven ve dürüstlük üzerine bir ilişki kurar. Danışanın etik haklarının farkında olarak güveni zedeleyici durumları yaratmaz.

Aile Terapisti Olma Yolunda Mesleki ve Kişisel Nitelikler

Bazı insanlar, dinleme ve gözlem konusunda üst düzey becerilere sahiptirler. Terapistlik mesleğinin de olmazsa olmazı olan gözlem ve aktif dinleme becerisi, geliştirilebilir bir özelliktir.

Aile terapist olma sürecinde, gözlem yeteneğinizden sonuç alamamanız doğaldır. Fakat kendinizi bu konuda geliştirmemek de terapist mesleğini yerine getirememenize yol açar. Kısacası gözlem yeteneğiyle değerlendirme yapmak için iletişim ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmanız gerekir. Danışman adayı, kendi öz yeterliğini kanıtlayarak ve tüm eğitim süreçlerinden başarılı olarak danışman olmaya hak kazanır. Bütün süreçlerin bir parçası olmak yorucu bir iştir fakat terapist, mevcut durumlara hazırlıklı olarak işini yapmaya da odaklanır.

Aile Terapisti Hangi İşleri Yapar?

Aile danışmanları, danışmanlığın yol gösterici pozisyonuna sahip olarak birbirinden farklı aileler ile ilgilenir. Buradaki temel konu aile ve aile ilişkilerini ilgilendiren her tür durumdur. Aile danışmanı, evli çiftlerin iletişim sorunlarından tutun da çocukların öfke problemlerine kadar geniş bir çalışma alanında hizmet sunar.

Aile danışmanı seanslarda farkındalık ve tespit etme konusunda yoğun bir çaba harcar. Pek çok danışan, terapiyi kabul etmesine rağmen birtakım sorunların varlığını kabul etmez. Özellikle iletişim konularında aile bireyleri birbirini suçlamaya eğilimlidir.

Danışman ise süreç içinde aile bireylerini, kendilerinin farkında olmaya iter. Sadece karşısındaki kişiye değil, kendisine de bir ayna tutmasını ister. Böylelikle karşılıklı olarak kendi içsel süreçlerini de fark etmelerini sağlar.

Aile danışmanı, danışmanlık sürecinde ön değerlendirme ile oturumları planlar. Ön değerlendirme aşamasında, aileyi tanıyarak danışan başvurusunun gerekçesini keşfeder. Ayrıca ilk görüşmede, tüm aile üyelerini de sürece davet edebilir. İlk görüşmede edinilen izlenim ve bilgiler sonrası, aslı görüşme evresi başlar.

Seanslarda, aile bireyinin ya da bireylerin bakış açılarından sorunun kaynağına ve çözümüne giden yol açılır. Danışman, ön görüşmeden son seansa kadar empatik dinleme becerisini kullanır ve sorular eşliğinde danışanı tartışmaya yönlendirir.

Aile terapisti, eğitim bilgilerini ve becerilerini öne çıkararak ailenin mevcut durumundaki yapıyı çözümler. Tek bir aile bireyinin bile yaşadığı zorlayıcı durumlar için aile danışmanlığına başvurulabilir. Özellikle çocuk ve gençlik psikolojisi söz konusu olduğunda, sorunların bir kaynağı ve bazen en önemli kaynağı aile olabiliyor.

Aile Terapistliği Kaça Ayrılır?

Aile danışmanlığı alanında çalışacak biri, mesleki bilgi birikimini artırması durumunda daha spesifik konularda öne çıkabilir. Örneğin, kendi danışmanlık merkezini açan pek çok aile danışmanı, evlilik ve ilişki koçluğu alanına yöneliyor. Aslında bu yönelme, ülkeden ülkeye de değişebiliyor.

Genel olarak Türkiye'de evlilik ve ilişki konularında oldukça çeşitli sorunlar yaşandığından, bu konuyla ayrıca ilgilenmek isteyen danışman sayısı da artabiliyor. Ayrıca gençlik ve ergenlik sorunlarına ilişkin uzmanlaşan aile danışmanlarını bulmak da mümkün. Sonuç olarak geniş bir çalışma içeriğine sahip aile danışmanlığı, çalışma içeriğine göre yönelebileceğiniz alanlara da kapı açar.

Kimler aile danışmanı olabilir sorusuna geniş bir bakış açsıyla yanıt verdik. Eğer gerekli eğitim süreçlerinden geçtiyseniz ve sertifika alarak danışman olmak istiyorsanız MEB onaylı aile danışmanlığı eğitim sayfamıza göz atabilirsiniz.

Popüler Bloglar Blog

Aile Danışmanlığı Eğitimi
Aile Danışmanlığı Eğitimi

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 444 0 822 | 0312 945 70 80

Eğitimi İncele
Whatsapp Hattı